ТОП 10:

Облік доходів операційної діяльностіДля узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій використовують рахунки класу 7.

На рахунках класу 7, крім рахунку 76 "Страхові платежі", протягом звітного року по кредиту відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу, по дебету - щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунки 70 "Доходи від реалізації"" та 71 "Інший операційний дохід" , призначені для відображення доходів від операційної діяльності, а рахунки 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи" - доходів від фінансової діяльності. Рахунок 74 "Інші доходи" призначений для обліку доходів, пов'язаних передусім з інвестиційною діяльністю, та доходів, що виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною або фінансовою діяльністю.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством. Первинними документами з обліку доходів від реалізації є розрахунки (довідки) бухгалтерії. Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки виходячиізспецифіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.

До основної діяльності відносять операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), які є визначальною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Доходи, пов'язані з основною діяльністю підприємства, включають:

· дохід від реалізації готової продукції;

· дохід від реалізації товарів;

· дохід від реалізації робіт, послуг.

Продаж (реалізація) готової продукції (товарів, робіт, послуг) підприємствами обліковується на рахунку 70 "Доходи від реалізації".

Наведемо характеристику рахунку, який використовується для накопичення інформації про доходи від реалізації. Бухгалтерський облік доходів від реалізації ведеться щодо кожного об'єкта за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок.

Розрахункові документи вважають пред'явленими покупцеві (замовникові) за умови, що це відбулося способом, передбаченим договором (якщо розрахунки здійснюються без участі установ банків) або після подачі їх до установи банку (якщо розрахунки здійснюються через установи банків).

Якщо за умовами договору (контракту) продукцію приймає покупець (замовник) безпосередньо на підприємстві - виробничу, то вона вважається реалізованою після передачі її покупцеві (замовникові), оформлення документами, передбаченими умовами договору (контракту) і пред'явлення розрахункових документів покупцеві (замовникові).

Реалізованою вважається продукція, за яку продавець одержав кошти (або відповідну суму вартості).

У фінансовому обліку процес реалізації відображається так:

1) при методі нарахування - в момент відвантаження готової продукції, товарів, наданих послуг, а при касовому методі в момент одержання грошей (їх еквівалентів або справедливої вартості активів чи ліквідації зобов'язань).

Виробничі і комерційні підприємства можуть бути платниками податку
з валового доходу, його обліковують:

1) у твердій сумі на одиницю реалізованої продукції (акциз);

2) у процентному відношенні до відпускної ціни (ПДВ). Податок з валового доходу є одним з джерел доходу бюджету, що сплачується підприємствами з грошової виручки від реалізації продукції. Тому на основі розрахунку податку з доходу в обліку відображають виникнення заборгованості перед фінансовими органами за платежами до бюджету, з одного боку, і збільшення затрат за рахунок реалізації - з іншого.

Підприємства зобов'язані забезпечувати належний контроль за своєчасністю і повнотою надходження коштів від покупців і замовників для того, щоб вони оплатили відвантажену (відпущену) їм продукцію (товари), виконані роботи і надані послуги. З цією метою аналітичний облік на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" має бути організований у переліку поданих покупцем (замовником) розрахункових документів.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.003 с.)