ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Економічний розвиток України в ХІХ ст.—на початку ХХ ст.Ключові поняття: кріпацтво, Кримська війна, «уставні грамоти», «тимчасовозобов’язаний»стан, земська реформа, міська реформа, реформа освіти, військова реформа, кредитна система, Продамет, зовнішньоторговельний оборот, Столипінська реформа, переселенська політика.

Анотація.Скасування кріпацтва в Західній Україні. Сільське господарство й аграрні відносини в західноукраїнських земель (1848-1900рр) Селянська реформа 1861р. в Російській імперії та особливості її реалізації в Східній Україні. Еволюція поміщицьких і селянських господарств. Сільське господарство й аграрні відносини в пореформений період. Політика царського уряду. Розвиток капіталізму в сільському господарстві.

Промисловість Східної та Західної України. Особливості промислового перевороту в Україні. Цукрове виробництво. Нові промислові центри та райони. Іноземний капітал у промисловості й на транспорті. Становлення залізорудної ,вугільної та металургійної промисловості. Суперечності в аграрному секторі України на зламі двох століть. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні. Еволюція сільської громади. Стан сільськогосподарського виробництва.

Аграрні відносини в Західній Європі, перенаселення в аграрній сфері та шляхи його подолання у Східній та Західній Україні. Чисельність, структура і добробут населення. Еміграція до США і Канади. Зародження кооперативного руху. Індустріалізація в Україні. Створення монополістичних об’єднань та акціонерних товариств. Роль іноземного капіталу.

Промислове піднесення 90-х років ХІХ ст.. Промисловий розвиток на початку ХХ ст. у Східній та Західній Україні. Зародження машинобудування. Розвиток українських міст. Особливості промислового розвитку західноукраїнських земель. Технічне переоснащення нафтодобувної промисловості. Значення видобутку солі.

 

Контрольні запитання

1. Сутність, значення і наслідки грошових реформ, проведених російським урядом в ХІХ ст.?

2. Що зумовило масову еміграцію селян Західної України наприкінці ХІХ ст.—на початку ХХ ст.?

3. Значення Столипінської аграрної реформи, її сутність?

4. Вплив реформ 1860-1870 рр. на економічний розвиток?

5. Дайте характеристику західноукраїнській промисловості?

6. Яке значення мав «тимчасовозобов’язаний стан»?

7. Дайте характеристику реформі 1861 р. та її значення?

8. В чому полягає сутність військової реформи?

9. Назвіть етапи кредитної системи та її сутність?

10. Яку роль у розвитку промисловості відіграв іноземний капітал, який вкладався у гірничо-металургійну промисловість Донбасу та Криворіжжя?

11. Яке значення мала «переселенська політика» в Столипінській аграрній реформі?

12. Дайте характеристику періоду кінця ХІХ ст.

Теми для рефератів

1. Передумови промислової революції, її сутність і значення.

2. Розвиток аграрного сектора східної частини України на межі ХІХ-ХХ ст. і вплив на нього умов скасування кріпацтва в Російської та Австро-Угорській імперіях.

3. Промисловий розвиток західного регіону України на межі ХІХ- ХХ ст. причини які зумовили саме таку структуру промислового виробництва.

4. Розвиток аграрного сектора західної частини України на межі ХІХ-ХХ ст. і вплив на нього умов скасування кріпацтва в Російської та Австро-Угорській імперіях.

5. Промисловий розвиток східного регіону України на межі ХІХ- ХХ ст. причини які зумовили саме таку структуру промислового виробництва.

Тести для самоконтролю

1. В якому році здійснилася освітня реформа:

А)1859 р; Б)1685 р; В)1860 р. Г)1865 р.

2.Значного розвитку в Україні в другій половині ХІХ ст. досягло:

А)харчова промисловість; Б)машинобудівна промисловість; В)Хімічна промисловість.

3. Які пільги отримували переселенці:

А)відсоткові позички в розмірі від 100 до 400крб;

Б)звільнення від податків на 5 років;

В)переселенці взагалі не отримували ніяких пільг.

4. Яка промисловість була найприбутковішою у другій половині ХІХ ст.:

А) молочна промисловість; Б)цукрова промисловість; В)м’ясна промисловість.

5. В якому році була проведена військова реформа:

А)1858—1868 рр. Б)1860—1870 рр. В)1865—1873рр.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.004 с.)