ТОП 10:

Тема 10. Особливості економіки України в добу середньовіччяКлючові поняття: верв, Вотчина, боярське землеволодіння, церковне та монастирське землеволодіння, челядь, холопи, смерди, закупи, рядовичі, ізгої, «Руська правда», данина, данники, «тяглові», Магдебурзьке право, кунна..

Анотація.Становлення феодального господарства. Становлення сільської територіальної громади. Майнове і соціальне розташування племен. Формування приватної земельної власності. Боярське землеволодіння. Формування васальних відносин . Формування феодального господарства за рахунок утворення різних категорій феодально залежного селянства. Закабалення населення. Період політичного роздроблення (друга половина ХІІ ст..- середина XIV ст.). Становлення зрілих форм феодальної власності. Ієрархічна структура землеволодіння. Бенефіціальна та денна система (ХІІ-ХІІІ ст.) західноукраїнського типу в Україні. Формування великого землеволодіння і феодальна залежність селянства в ХІ- ХІІІ ст. Приватновласницькі вотчини. Сільське господарство як основа економічного життя. Система рільництва . Ремесла і промисли на території України. Занепад господарства на українських землях внаслідок монголо-татарської навали. Структурна організація міст в Київській Русі та їх розподіл за власністю. Магдебурзьке право. Формування грошової системи в Київській державі.

Література [1; 4; 6; 7; 8; 17; 24; 30]

Контрольні запитання

1. Опишіть форми і характер землеволодіння на українських землях у ІХ – першій половині XIV ст.?

2. Які категорії залежних селян були на в Київській Русі. Дайте їхню характеристику.

3. Що становило собою українське ремісництво в Х – ХІІІ ст.?

4. Якими були економічні причини і наслідки феодальної роздробленості Київської Русі?

5. Проаналізуйте характер, форми внутрішньої та зовнішньої торгівлі Київської Русі?

6. Назвіть факти, що свідчать про високий рівень ремісництва?

7. Чим відрізнявся розвиток ремесла в українських землях від західноєвропейського?

8. Яку роль відіграли українські землі в зовнішньоекономічних зв’язках Польського королівства і Великого князівства Литовського?

9. Розкрийте особливості господарського розвитку українських земель в другій половині ХІV -- XV ст..в складі Польського королівства і Великого князівства Литовського?

10. Яке значення і роль мала внутрішня торгівля у господарському житті Київської держави?

11. Що таке вотчина і як вона розвивалася?

12. Дайте характеристику періоду політичного роздроблення (друга половина ХІІ ст. – середина ХІV ст.).

Теми для рефератів

1. Економічне життя східних слов’ян. Господарство Київської Русі.

2. Розвиток феодальних відносин, становлення феодалізму як економічної системи.

3. Феодальне місто, причини його виникнення та економічне значення в системі феодальних відносин.

4. Середньовічне ремесло та його галузі.

5. Структурна організація міст в Київській Русі та їх розподіл за власністю.

6. Формування грошової системи в Київській Русі.

Тести для самоконтролю

1. «Похожі» селяни, які вважалися вільними, проживши десять років в маєтку пана, повинні були при переході сплатити:

А)5 кіп грошів; Б) 15 кіп грошів; В) 10 кіп грошів; Г)20 кіп грошів.

2. Вступивши до лав Запорізького війська козак отримував право:

А)вільно продавати і купувати землі;

Б)економічно реалізувати монополію на земельну власність;

В)не продавати і купувати землю.

3. Найпоширенішими міськими ремеслами мануфактурного періоду були:

А) сукноробство; Б)цегельництво; В)ковальство.

4. В XVI –першій половині XVII ст. власниками промислів були:

А)купці і продавці; Б)представники всіх прошарків населення України; В)селяни і міщани.

5. За торговим обсягом ярмарки поділялися:

А)Лише на великі; Б)лише на дрібні; В) на великі, середні та дрібні.

6. Економічна система запорозького козацтва складалася із двох секторів:

А)січового та індивідуального; Б)січового та колективного; В)січового та змішаного.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.201.14 (0.004 с.)