ТОП 10:

Характеристика екологічного стану Львівської областіХарактеристика екологічного стану Львівської області

Медико-демографічні проблеми

· Демографічна ситуація (демографічні показники за 1999 рік):

§ Народилось 660 осіб.

§ Померло 960 осіб.

§ Природний приріст -30 осіб.

§ Смертність населення на 1000 осіб становить 13,5 – 16,4 (середня).

· Загальна захворюваність населення:

§ Середня сумарна кількість захворювань на 100 000 осіб становить 111 – 120 тис. випадків.

§ Сумарна кількість захворювань за 1999 рік становить 3 млн. випадків.

Питома вага окремих захворювань в їх сумарній кількості, %
Захворювання % (від загальної кількості)
Нервової системи та органів чуття
Системи кровообігу
Органів дихання
Органів травлення
Інші

 

· Здоров’я населення:

§ Середня багаторічна екологічна залежність здоров’я населення (в % до максимально можливого рівня) становить 23,1 – 24,0 %.

§ Індекс здоров’я населення ( в % до максимально можливого рівня) становить 52%.

· Бідність населення:

§ Рівень бідності населення становить 18,1 – 25,0 % ( розрахунки бідності здійснено за даними обстеження умов життя домогосподарств України за матеріалами Держкомстату України у 2000р.).

§ Рівень еквівалентних доходів і витрат населення: доходи 168 грн., витрати 216 грн., баланс -48 грн.

 

· Людський розвиток:

§ Індекси людського розвитку становлять 0,55 – 0,70. (Індекси людського розвитку розраховані за показниками: демографічного розвитку, розвитку ринку праці, матеріального добробуту, умов життя населення, охорони здоров’я, рівня освіти, соціального середовища, фінансування людського розвитку, експлуатації.)

· Природний рух населення:

§ Природний рух населення становить -4,4 – (-2,0) осіб на 1 000 жителів (станом на 1999р.)

Зміни в природному русі населення 1980-1999 роки)
Рік Природний рух населення (осіб на 1000 жителів)
-3

 

 

Стійкість природного середовища

· Потенціал стійкості природного середовища до техногенного навантаження (інтегральні показники, С) складає +2.11 і більше (високий) на більшості території Львівської області, але на частині територій Бродівського, Золочівського, Сокальського та Радехівського районів даний показник становить +0,81 − +2,10 (вище середнього) .

Інтегральні показники С в контрольних точках
Броди +1,03   Перемишляни +1,55
Буськ +1,61   Пустомити +1,34
Городок +1,15   Радехів +1,47
Дрогобич +0,81   Самбір +0,93
Жидачів +1,19   Сколе +1,03
Жовква +0,83   Сокаль +0,95
Золочів +1,50   Старий Самбір +0,89
Кам’янка-Бузька +0,82   Стрий +0,83
Миколаїв +0,90   Турка +1,19
Мостиська +1,27   Яворів +1,23


 

 

Компонентна оцінка потенціалу стійкості природного середовища (інтегральні показники: А,В,Г,Б)

Метерологічний потенціал атмосфери Потенціал стійкості природних вод Потенціал стійкості грунтів Біотичний потенціал
А2 (0,66 − 0,95) В3 (0,11 − 0,50) Г2 (41 − 50) Б5 (6,6 −7,5)

 

· Метеорологічний потенціал атмосфери:

§ Середній багаторічний метеорологічний потенціал атмосфери (інтегральні показники, Км) становить 0,65 – 0,95 (Км < 1, переважають процеси самоочищення атмосфери). Максимальний показник становить 0,95 (Зх. частина області).

· Стійкість поверхневих вод:

§ Природний потенціал самоочищення поверхневих вод (інтегральні показники) на більшості території Львівської області становить 0 – 0,05 (дуже низький), хоча в Миколаївському, Пустомитівському, Мостиському, Самбірському і Стрийському районах даний показник становить 0,05 − 0,1 (низький). У Жидачівському (частково Стрийському та Миколаївському) районах 0,1 − 0,5 (середній).

· Стійкість грунтів:

§ Стійкість грунтів до забруднення (відходами промислових підприємств, тваринницьких комплексів, ферм, мінеральними та органічними добривами, пестицидами) на території Львівської області переважно становить 40,1 − 50,0 % (слабостійкі), проте у південній частині області (Стрийський, Дрогобицький, Старосамбірський, Турківський, Сколівський райони) даний показник складає 40% і менше (дуже слабостійкі до забруднення).

· Біотичний потенціал природного середовища:

§ Гідротермічний потенціал продуктивності фітомаси (інтегральні показники) становить 6.5 – 7,5.

 

 

Техногенна небезпека

· Техногенне навантаження на природне середовище:

§ Величина техногенного навантаження на природне середовище (інтегральні показники, Т) : У Пн. і Пн. Сх частинах області становить -0,39 − +0,45 (середня). У Пн. Зх., Зх., Сх, Пд. Сх і Центральній частинах даний показник становить +0,46 − +1,25 (вища середньої). У Пд. і Пд. Зх. частинах -0,40 і менше (нижча середньої). У м. Львів і його околицях +2,11 і більше (дуже висока).

Інтегральні показники Т в контрольних точках
Броди -0,36   Перемишляни +0,51
Буськ +0,65   Пустомити +3,31
Городок +0,51   Радехів +0,49
Дрогобич +0,80   Самбір +0,67
Жидачів +0,76   Сколе -0,42
Жовква +0,35   Сокаль +0,04
Золочів +0,62   Старий Самбір -1,13
Кам’янка-Бузька +0,18   Стрий +0,46
Миколаїв +0,51   Турка -1,07
Мостиська +0,81   Яворів +0,89

Екологічна небезпека

· Антропоекологічний ризик:

§ Антропоцентрична оцінка екологічного ризику (критерій Ешбі) на більшості території складає 4*10-2 – 1,4 * 10-1 (підвищений). Найбільший антропоекологічний ризик 1,4 * 10-1 – 2,5*10-1 (високий) спостерігається в центральній та Зх. частинах області.

§ Екологічний потенціал території (інтегральні показники, Е) у зоні підвищеного ризику становить -2,60 − -6,80 (нижче середнього українського рівня), а у зоні високого ризику -6,80 − -11,00 (низький).

· Техногенно – екологічна небезпека:

§ Питома вага населення, що проживає в зонах ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного характеру складає 30 − 65% від всього населення економічного району, який включає: Львівську, Закарпатську, Івано – Франківську та Чернівецьку області. Серед потенційних видів небезпеки переважає хімічна, далі радіаційна і гідродинамічна.

§ Кількість населення, що проживає в зонах надзвичайних ситуацій, станом на 1998 рік складала не більше 2,160 млн. чол. (для всього економічного району).

· Надзвичайні ситуації

§ Питома вага надзвичайних ситуацій усіх типів становить 6 - 8%.

§ Кількість надзвичайних ситуацій усіх типів станом на 1999 рік складала 140 випадків, серед яких близько 70 випадків іншого походження (ні природного , ні техногенного походження) , 56 – техногенного походження і 14 випадків надзвичайних ситуацій природного походження.

 

Характеристика екологічного стану Львівської областіПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.214.179 (0.008 с.)