ТОП 10:

Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Семестр 4

Навчальна дисципліна Вища математика

 

Екзаменаційний білет № 1

 

1. Розв’язати систему трьох лінійних рівнянь за допомогою

правила Крамера

.

 

2. Знайти загальний розв'язок диференціального рівняння першого порядку:

3. Знайти похідні функцій:

а) б)

4. Визначити, яка крива другого порядку задана рівнянням

.

Виконати дослідження цієї кривої.

 

 

Затверджено на засіданні комісії математики та фізико-хімічних дисциплін

Протокол №____ від „____” ________________ 2012року

Голова циклової комісії ____________________О.М Пугачова

Екзаменатор _________О.Б.Мачкаріна


Форма № Н-5.05

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький технікум промислової автоматики»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшій спеціаліст

Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»

Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Семестр 4

Навчальна дисципліна Вища математика

 

Екзаменаційний білет № 2

 

1.Розв’язати систему трьох лінійних рівнянь методом Гаусса

2.Знайти А*(В+С)

А= В= С=

 

3. Знайти загальний розв'язок диференціального рівняння

першого порядку:

 

4. Знайти частинні похідні першого порядку функції двох

змінних

 

Затверджено на засіданні комісії математики та фізико-хімічних дисциплін

Протокол №____ від „____” ________________ 2012року

Голова циклової комісії ____________________О.М Пугачова

Екзаменатор _________О.Б.Мачкаріна


Форма № Н-5.05

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький технікум промислової автоматики»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшій спеціаліст

Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»

Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Семестр 4

Навчальна дисципліна Вища математика

 

Екзаменаційний білет № 3

 

1.Розв’язати систему трьох лінійних рівнянь методом Гаусса:

 

2.Знайти частинні похідні другого порядку функції двох

змінних u = 4x2 – 3xy2 + y3х4 + 5у - 6

 

3. Знайти площу фігури, обмеженою лініями у=х2-3 і у=2х.

Виконати малюнок.

 

4. Знайти загальний розв'язок диференціального рівняння

першого порядку:

 

 

Затверджено на засіданні комісії математики та фізико-хімічних дисциплін

Протокол №____ від „____” ________________ 2012року

Голова циклової комісії ____________________О.М Пугачова

Екзаменатор _________О.Б.Мачкаріна


Форма № Н-5.05

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький технікум промислової автоматики»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшій спеціаліст

Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.003 с.)