ТОП 10:

Емісійно-касова робота банківських установ та забезпечення збереження цінностей.Національного банку України визначений в "Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України" від 7 липня 1994 р. та змін і доповнень до неї. Для реалізації емісійної функції Національний банк України створює резервні фонди банкнот і монет у Центральному сховищі. Резервні фонди банкнот і монет перебувають у віданні виключно Національного банку України і можуть витрачатися або поповнюватися лише на підставі письмових розпоряджень Управління організації роботи з готівкою департамент готівково-грошового обігу.
У регіональних управліннях та установах НБУ запаси готівки зберігаються у сховищах, а для забезпечення щоденних оперативних потреб - в оборотній касі. Розміщення запасів готівки в регіональних установах НБУ забезпечує своєчасне обслуговування банків, дає змогу оновлювати готівкову масу в обігу та регулювати випуск в обіг банкнот і монет різних номіналів. Запаси готівки в установах НБУ створюються з дозволу Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку
України на підставі їхніх клопотань. При цьому враховується наявність усіх необхідних умов щодо забезпечення зберігання цінностей і виконання операцій з ними відповідно до нормативних документів Національного банку України. Установи Національного банку України зобов'язані вчасно вживати заходів щодо поповнення запасів готівки, вивезення надлишків готівки (якщо вилучення з обігу грошей здійснюється постійно і надлишки їх постійно накопичуються) і зношених грошових білетів, а також установлювати контроль за тим, щоб у сховищах були грошові білети і монети усіх номіналів, необхідних для грошового обігу. Регіональні управління, установи НБУ самостійно визначають обсяги готівки, яка зберігається у сховищах та оборотних касах. Підкріплення запасів готівки у сховищах та вивезення надлишків здійснюється за письмовим розпорядженням Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України на підставі заявок від установ НБУ.
Підкріплення оборотних кас регіональних управлінь, установ НБУ здійснюється цими установами самостійно на підставі заявок від комерційних банків, з якими укладена угода на касове обслуговування. Надлишки готівки наприкінці дня із оборотної каси зараховуються до сховища.
Про здійснені готівкові операції протягом дня регіональні управління, установи НБУ звітують перед департаментом готівково-грошового обігу Національного банку України.

Облік касових операцій для задоволення власних потреб банку

Цей процес діяльності, коли банки зіштовхуються з проблемою недостачі чи надлишку ліквідності,що впливає на стан платоспроможності та рентабельності банку. Метою збалансування ліквідної позиції банк повинен розробити стратегію управління ліквідністю ,складовим елементом якої повинен бути план дій щодо підкріплення банків готівкою та продаж надлишків готівки. В бух. Обліку такі операції мають особливе відображення:

а) Перерахув. Коштів банком за готівку:

Дт 1811 «Деб. Заборгованість за оп. З готівкою»,Кт 1200 «Кор.рах банку в Нац. Банку Укр»

б) Отримано готівку через інкасацію територіальних управлінь оприбутковано в касу банку:

Дт-1001,1002. Кт -1811

а) Видача коштів інкасаторам

Дт- 1007, Кт-1001,1002

б) Отпримано повідомл. від терит. Управління про отр. Готівки:

ДТ-1200,КТ-1811

А) вивезено го. До терит. Управл.:

Дт-1007, Кт-1002

б) при надходженн≥ на кореспондентський рахунок банку коштів:

Д-т 1200 " Кореспондентські рахунки банку в Ќаціональномубанку ”країни";

К-т 1911 " Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою";

в) після отриманн¤ повідомлення від територфального управління про отримання готівки:

Д-т 1911 " редиторська заборгован≥сть за операц≥¤ми з гот≥вкою"; К -т 1007 "Ѕанкноти та монети в дороз≥".ѕ≥дкр≥пленн¤ операц≥йних кас установ банк≥в може зд≥йснюватис¤ шл¤хом передаванн¤ гот≥вки м≥ж банками на п≥дстав≥ укладених договор≥в.ѕри передаванн≥ гот≥вки за на¤вност≥ попередньоњ оплати за нењ зд≥йснюють так≥ бухгалтерськ≥ проведенн¤:

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.004 с.)