ТОП 10:

Система рахунків для обліку капіталів.Система рахунків для обліку капіталів.

Власний капітал банку – це залишкова частина в активах банку, після вирахування усіх його зобов’язань.

Капітал банку складається з основного і додаткового капіталу. Усі елементи балансового капіталу банку обліковуються за рах. 5-го класу «Капітал банку».

Запаси за рах. груп 502,503,504здійснюється в процесі формування інформ. про фінансові результати за підсумками фінансового року і стосується процедури відображення і обліку напрямів розподілу результату роботи.

Запаси на рах. 510 «Результати переоцінки» пов’язані в облікових процедурах правил обліку активів за справедливою ринковою вартістю, що передбачена міжнародними стандартами обліку.

 

Облік операцій із формуванням статутного капіталу.

Статутний капітал банку –це сплачений та зареєстрований підписний статутний капітал (min 120 млн.грн.).

Підписний капітал банку – це величина капіталу на яку отримано письмові зобов’язання акціонерів банку на внесення коштів за підпискою на акції.

Внески до статутного капіталу повинні проводитися тільки у грош. коштами. Облік статутного капіталу ведеться на П рах. 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку»за номінальною вартістю акцій. ( Дт, Кт). На рах. 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку» відображаються суми зареєстрованого, але не сплаченого статутного капіталу.

Емісійні різниці – це перевищення суми коштів, отриманих від первинного випуску, або продажу власних акцій над її номіналом або перевищенням номіналу акцій над вартістю їх випуску.

Емісійна різниця між ціною розміщення акцій та їх номінальною вартістю обліковується за П рах. 5010 «Емісійні різниці» ( Кт, Дт).

Після держ. реєстрації банку здійснюється такі бух. проведення:

Дт 1200 Кт 5000: сума коштів, що були отриманні від власників банку за акціями, частками, паями до реєстрац. Статутного капіталу;

Дт 1200 Кт 5010: на суму емісійних різниць (у випадку розміщ. Акцій за ціною, вищою за їх номінальною вартістю);

Дт 5001 Кт 5000: на суму за реєстр., але не сплаченого статутного кап.;

Наприклад, зареєстрований статутн. Кап. Банку 120 млн. грн., до моменту реєстрац. Власниками внесено 60 млн. грн.:

Дт 1200 Кт 5000 Сума 60 млн. грн.

Дт 5001 Кт 5000 Сума 60 млн. грн.

Банки ю.о. мають право надавати дозвіл філіям розміщувати акції серед клієнтів банку, в такому випадку кошти, що отримані філією банку за реалізовані акції зарах. на П рах. 3641 «Кт заборгованість за розрах., за ЦП для банку».

Дт 5000 Кт 5002

Облік операцій із нарахування та виплатою дивідендів акціонерам банку.

Дивіденди розподіляються між учасниками банку відповідно до їх частки у власному капіталі і в обліку відображ. наступні записи:

Дт 5040 Кт 3631:на дату виплати дивідендів;

Дт 3631 Кт 1001,1200,2600,2620: спрямування дивідендів на придбання акцій нової емісії;

Дт 5040 Кт 5003: після реєстрац. Збільшення стутн. кап.;

Дт 5003 Кт 5000

Облік касових операцій для задоволення власних потреб банку

Цей процес діяльності, коли банки зіштовхуються з проблемою недостачі чи надлишку ліквідності,що впливає на стан платоспроможності та рентабельності банку. Метою збалансування ліквідної позиції банк повинен розробити стратегію управління ліквідністю ,складовим елементом якої повинен бути план дій щодо підкріплення банків готівкою та продаж надлишків готівки. В бух. Обліку такі операції мають особливе відображення:

а) Перерахув. Коштів банком за готівку:

Дт 1811 «Деб. Заборгованість за оп. З готівкою»,Кт 1200 «Кор.рах банку в Нац. Банку Укр»

б) Отримано готівку через інкасацію територіальних управлінь оприбутковано в касу банку:

Дт-1001,1002. Кт -1811

а) Видача коштів інкасаторам

Дт- 1007, Кт-1001,1002

б) Отпримано повідомл. від терит. Управління про отр. Готівки:

ДТ-1200,КТ-1811

А) вивезено го. До терит. Управл.:

Дт-1007, Кт-1002

б) при надходженн≥ на кореспондентський рахунок банку коштів:

Д-т 1200 " Кореспондентські рахунки банку в Ќаціональномубанку ”країни";

К-т 1911 " Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою";

в) після отриманн¤ повідомлення від територфального управління про отримання готівки:

Д-т 1911 " редиторська заборгован≥сть за операц≥¤ми з гот≥вкою"; К -т 1007 "Ѕанкноти та монети в дороз≥".ѕ≥дкр≥пленн¤ операц≥йних кас установ банк≥в може зд≥йснюватис¤ шл¤хом передаванн¤ гот≥вки м≥ж банками на п≥дстав≥ укладених договор≥в.ѕри передаванн≥ гот≥вки за на¤вност≥ попередньоњ оплати за нењ зд≥йснюють так≥ бухгалтерськ≥ проведенн¤:

 

Система рахунків для обліку капіталів.

Власний капітал банку – це залишкова частина в активах банку, після вирахування усіх його зобов’язань.

Капітал банку складається з основного і додаткового капіталу. Усі елементи балансового капіталу банку обліковуються за рах. 5-го класу «Капітал банку».

Запаси за рах. груп 502,503,504здійснюється в процесі формування інформ. про фінансові результати за підсумками фінансового року і стосується процедури відображення і обліку напрямів розподілу результату роботи.

Запаси на рах. 510 «Результати переоцінки» пов’язані в облікових процедурах правил обліку активів за справедливою ринковою вартістю, що передбачена міжнародними стандартами обліку.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.004 с.)