ТОП 10:

Тема 1. Податковий облік в Україні: організація та ведення на підприємстві.Система оподаткування в Україні. Принципи податкового законодавства. Суть податкового обліку, причини виникнення та необхідність. Нормативно-правове забезпечення податкового обліку. Організація та порядок ведення податкового обліку на підприємстві.

Організація роботи органів ДПС. Права та обов‘язки платників податків. Штрафні санкції щодо порушення податкового законодавства України.

Тема 2. Облік податку на прибуток.

Платники податку, об'єкт оподаткування і порядок нарахування податку. Порядок визнання доходів та їх склад. Склад витрат та порядок їх визнання. Податковий облік необоротних активів. Порядок нарахування та строки сплати податку на прибуток.

Тема 3. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, її зміст і техніка складання.

Структура Декларації та особливості її складання. Порядок заповнення декларації з податку на прибуток підприємства. Зміст додатків до Декларації, порядок їх оформлення.

Тема 4. Облік податку на додану вартість.

Платники податку. Об’єкт оподаткування та операції, що не є об’єктом оподаткування. Операції, звільнені від оподаткування. Визначення бази оподаткування. Ставки податку на додану вартість. Податкове зобов'язання і податковий кредит з ПДВ. Облік податку на додану вартість.

Податкова накладна: призначення та порядок заповнення. Методика заповнення Реєстру отриманих та виданих податкових накладних. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету.

Порядок оподаткування податком на додану вартість туристичних послуг.

Тема 5. Податкова декларація з податку на додану вартість, зміст і техніка її складання.

Структура Декларації з податку на додану вартість. Порядок оформлення та подання. Порядок заповнення розділу 1 Декларації "Податкові зобов’язання". Коригування зобов’язань. Порядок заповнення розділу 2 Декларації "Податковий кредит". Коригування податкового кредиту.

Тема 6. Облік акцизного податку. Декларація з акцизного податку.

Акцизний податок: суть, платники, об’єкти і база оподаткування. Методика обчислення акцизного податку. Порядок відображення акцизного податку у податковій звітності.

Тема 7. Податок на доходи фізичних осіб: облік і звітність.

Податок з доходів фізичних осіб: зміст, визначення бази оподаткування, ставки і порядок утримання податку. Призначення і застосування податкової соціальної пільги. Відображення податку з доходів фізичних осіб у податковій звітності. Облік єдиного внеску на соціальне страхування.

Тема 8. Облік і звітність за майновими та ресурсними платежами.

Процедура визначення збору за першу реєстрацію транспортного засобу, порядок складання Розрахунку. Екологічний податок: оподаткування і звітність. Порядок обчислення плати за землю та відображення її у податковій звітності. Облік платежів за користування природними ресурсами: оподаткування і звітність.

Тема 9. Облік та звітність за місцевими податками і зборами.

Поняття єдиного податку. Умови переходу на спрощену систему оподаткуванняпідприємств. Податковий облік та звітність підприємств при спрощеній системі оподаткування.

Порядок нарахування та сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збору за місця для паркування транспортних засобів. Порядок заповнення звітності за місцевими зборами.

Порядок нарахування і сплати туристичного збору. Порядок заповнення та подання Податкової декларації туристичного збору.


Варіанти контрольної роботи

Варіант 1

1. Суть податкового обліку, причини виникнення та необхідність. Нормативно-правове забезпечення податкового обліку.

2. Задача.

У вересні підприємством придбаний торговий патент терміном дії 1 рік. Вартість патенту – 120 грн. в місяць. Діяльність, що підлягає патентуванню, здійснюється з жовтня поточного року. Оподатковуваний прибуток по цьому виду діяльності за звітний період – 1200 грн. Відобразити ситуацію в обліку. Вказати, як вартість торгового патенту вплине на податок на прибуток.

 

Варіант 2

1. Основні принципи податкового законодавства України.

2. Задача.

Приватне підприємство, що сплачує єдиний податок за ставкою 5%, використовує працю 10 найманих працівників, яким нараховується заробітна плата по 1300 грн. в місяць. Провести розрахунок нарахувань і утримань, пов'язаних із заробітною платою, маючи на увазі, що розмір єдиного страхового внеску виходячи з класу професійного ризи­ку підприємства складає 36,95%, а сума грошових надходжень за звітний місяць – 100 000 грн. Відобразити операції в обліку.

Варіант 3

1. Організація та порядок ведення податкового обліку на підприємстві.

2. Задача.

Нарахувати і відобразити в обліку суму плати за воду (підприємство знаходиться у Львові), взявши до уваги, що при ліміті забору 4 тис. куб.м фактично використано 4,5 тис. куб.м.

 

 

Варіант 4

1. Податок на прибуток: платники податку, об'єкт оподаткування, порядок нарахування податку.

2. Задача.

Статутний капітал ПАТ «Вимпел» складає 150 тис. грн.(номінальна вартість однієї акції – 15 грн.). За рішенням зборів акціонерів нараховані дивіденди виходячи з 3 грн. на акцію. В день виплати дивідендів перерахований до бюджету авансовий внесок податку на прибуток по дивідендах. Прибуток до оподаткування за звітний період – 15 тис. грн. Відобразити ситуацію в обліку. Вказати, як авансовий внесок податку на прибуток по дивідендах вплине на податок на прибуток підприємства.

 

Варіант 5

1. Податок на прибуток: порядок визнання доходів та їх склад.

2. Задача.

Надійшла від покупця передоплата в сумі 12000 грн., включаючи ПДВ. Відвантажена готова продукція за відпускною вартістю 18000 грн., включаючи ПДВ. Фактична виробнича собівартість відвантаженої продукції – 10000 грн. Сума боргу, що залишилася, погашена покупцем грошовими коштами. Відобразити ситуацію в обліку.

 

Варіант 6

1. Податок на прибуток: склад витрат та порядок їх визнання.

2. Задача.

Головному бухгалтеру Петровій А.А. нарахована заробітна плата виходячи з окладу 2000 грн. Вона має трьох дітей до 18 років, написала заяву на соціальну податкову пільгу на дітей в розмірі 100% і заяву на використання підвищеної межі для соціальної податкової пільги у розмірі 100% з вказівкою, що батько дітей не використовує підвищену межу.

Розрахувати суму утримань і нарахувань на заробітну плату. Відобразити ситуацію в обліку.

 

Варіант 7

1. Податковий облік необоротних активів.

2. Задача.

У вересні підприємством придбаний торговий патент терміном дії 1 рік. Вартість патенту – 100 грн. в місяць. Діяльність, яка підлягає патентуванню, здійснюється з жовтня поточного року, і оподатковуваний прибуток по ній складає 12000 грн. Відобразити ситуацію в обліку. Вказати, як вартість торгового патенту вплине на податок на прибуток.

 

Варіант 8

1. декларація про прибуток підприємств: структура, порядок заповнення, строки подання.

2. Задача.

Торговельне підприємство придбало 500 пляшок коньяку за ціною 54 грн., включаючи ПДВ. У цьому ж звітному періоді було прода­но 300 пляшок за ціною 60 грн., включаючи ПДВ., а 200 пляшок переда­но у власний торговий зал і реалізовано за ціною 66 грн., включаючи ПДВ. Нарахувати суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства і відобразити операцію в обліку.

Варіант 9

1. Податок на додану вартість: платники податку, об'єкти, ставки, бази оподаткування.

2. Задача.

У ТОВ «Альфа» за станом на 1 січня залишкова вартість всіх основних засобів в податковому обліку – 180500 грн.

У 1-му кварталі був здійснений поточний ремонт будівлі лабораторії. При цьому вартість робіт, виконаних підряд­ним способом, склала 24000 грн., включаючи ПДВ.

Відобразити витрати по ремонту основних засобів в обліку.

 

 

Варіант 10

1. Податок на додану вартість: операції, що не є об’єктом оподаткування.

2. Задача.

Надійшла від замовника передоплата в сумі 24000 грн., вклю­чаючи ПДВ. Здані роботи за відпускною вартістю 30000 грн., включаючи ПДВ. Фактична виробнича собівартість – 18000 грн. Сума боргу, що залишився, погашена покупцем грошовими коштами. Відобразити ситуацію в обліку.

Варіант 11

1. Податок на додану вартість: операції, звільнені від оподаткування.

2. Задача.

Промислове підприємство, яке знаходиться у Києві, у звітному періоді при ліміті 1000 куб.м використовувало водні ресурси загальнодержавного значення об'ємом 1200 куб.м (підземних вод – 500 куб.м, поверхневих вод – 700 куб.м).

Нарахувати суму збору за спеціальне використання водних ресурсів та відобразити операцію в обліку.

Варіант 12

1. Податкове зобов'язання і податковий кредит з ПДВ.

2. Задача.

Фінансовий директор має оклад 3500 грн. З 25 робочих днів він відпрацював 16, в інші дні знаходився на лікарняному з вівторка по п‘ятницю наступного тижня. Фінансовий директор по наказу керівника знаходиться на ненормованому робочому дні, має страховий стаж 10 років і 5 місяців. Відомо, що за попередні 6 місяців (179 календарних дні, з яких 2 – святкових) йому нарахована погодинна зарплата – 25000 грн., премія – 1000 грн., матеріальна допомога – 200 грн., оплата за час відпустки – 2500 грн.

Розрахувати основну заробітну плату за відпрацьовані дні, суму оплати днів тимчасової непрацездатності, утримань і нарахувань на заробітну плату і лікарняні. Відобразити ситуацію в обліку.

Варіант 13

1. Облік податку на додану вартість.

2. Задача.

На поточний рахунок будівельної організації, що знаходиться на спрощеній системі оподаткування за ставкою 3%, зараховані грошові кошти згідно випискам банку:

– виручка за виконані роботи - 36000 грн., включаючи ПДВ;

– виручка за продані основні засоби - 2400 грн., включаючи ПДВ (залишкова вартість реалізованих об'єктів - 1000 грн.);

– повернення надмірно перерахованої передоплати за ремонт - 1200 грн., включаючи ПДВ;

– за договором поруки від замовника на придбання будівельних матеріалів – 18000 грн., включаючи ПДВ.

Розрахувати суму єдиного податку і відобразити її в обліку.

 

Варіант 14

1. Податкова накладна: призначення та порядок заповнення.

2. Задача.

Перерахована постачальникові передоплата в сумі 12000 грн., включаючи ПДВ. Отримані товари за купівельною вартістю 15000 грн., включаючи ПДВ. Сума боргу погашена з поточного рахунку. Відобразити ситуацію в обліку.

 

Варіант 15

1. Декларація з податку на додану вартість: структура, порядок оформлення та подання.

2. Задача.

Реалізований іншому підприємству шліфувальний верстат за відпускною вартістю 15000 грн., включаючи ПДВ.

Проданий верстат списаний з балансу, його первісна вартість 9000 грн., сума нарахованої амортизації – 2000 грн.

Акцептується рахунок автотранспортної організації за перевезення шліфувального верстата в сумі 180 грн., включаючи ПДВ.

Відобразити ситуацію в обліку.

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативні документи

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2756-VI.

2. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.013 с.)