ТОП 10:

ЗАДАЧИ ПО ФИНАНСОВОМУ АНАЛИЗУЗадача 1.

Керівництво фірми прогнозує збільшити виручку від реалізації продукції на 15%. Поточна виручка складає 52000 грн., Змінні витрати - 40000 грн., Постійні витрати 5000 грн. Визначити суму прибутку яка відповідає новому обсягом виручки від реалізації прдукції.

Решение

 

П1 = 52000 – 40000 - 5000 = 7000 грн.

V 15% = 52000 · 1,15 = 59800 грн.

Пер з = 40000 · 1,15% = 46000

П2 = 59800 – 46000 – 5000 = 8800 грн.

 

Висновок: підприємство в результаті збільшення виручки від реалізації продукції отримало доповни-ний прибуток у сумі 1800 грн.

 

Задача 2.

На основі наведених даних розрахувати показники яких не вистачає і оцінити ризик реалі-зації дебіторської заборгованості

Показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Обсяг продажів
Загальна сума активів
Дебіторська заборгованість
Оборотність дебіторської заборгованості 7,64 6,63
Період погашення дебіторської заборгованості 47,78 55,05
Дебіторська заборгованість до обсягу продажів найти найти
Дебіторська заборгованість до загальної суми активів найти найти

 

Решение

 

Дебіторська Дебіторська заборгованість

заборгованість до = -------------------------------------------

обсягом продажів Обсяг продажів

 

На початок звітного періоду 60000

Дебіторська заборгованість = ----------------- = 0,143

до обсягу продажів 420000

 

На кінець звітного періоду 100000

Дебіторська заборгованість = ----------------- = 0,189

до обсягу продажів 530000

 

 

Дебіторська Дебіторська заборгова.

заборгованість до загальної = --------------------------------

сумі активів Загальна сума активів

 

На початок звітного періоду 60000

Дебіторська заборгованість = ----------------- = 0,098

до загальної суми активів 610000

 

На кінець звітного періоду 100000

Дебіторська заборгованість = ----------------- = 0,149

до загальної суми активів 670000

 

Результаты проведенных расчетов

Показатель На начало отчетного периода На конец отчетного периода Абсолютное отклонение Темп роста Темп при роста
Обсяг продажів 126,2 26,2
Загальна Сума активів 109,8 9,8
Дебіторська заборгованість 166,7 66,7
Оборотність Дебіторської заборгованості 7,64 6,63 -1,01 86,8 -13,2
Період погашення дебіторської заборгованості 47,78 55,05 7,27 115,2 15,2
Дебіторська заборгованість до обсягу продажів 0,143 0,189 0,046 132,2 32,2
Дебіторська аборгованість до загальної суми активів 0,098 0,149 0,051 152,0 52,0

 

Висновки:у підприємства існує ризик реалізації дебіторської заборгованості, про це свідчать про "успіш-ність показники:

 

А) коефіцієнт оборотності дебітор-ської заборгованості, він показує у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгова-ність.Даний коефіцієнт повинен прагнути до уве-ліченію в даному випадку коефіцієнт зменшується. Що є негативною тенденцією.

Б) період погашення дебіторської заборгова-ності показує середній період інкасації дебітор-ської заборгованості.Даний коефіцієнт повинен зменшуватися в даному випадку спостерігається його повели-чення на 15,2%, що є негативним явищем.

 

Задача 3.

Оцінити платоспроможність підприємства за допомгою коефіцієнтів

Тыс.грн.

Показники Значення показників
Довгострокова заборгованість
Акціонерний капітал
Надходження готівкових від операцій
Чистий прибуток
Відсотки за кредит
Постійні витрати
Стійкі активи (основні засоби)
Нерозподілений прибуток

 

Решение

 

Платоспроможність і ліквідність підприємства мож-но оцінити за допомогою таких коефіцієнтів:

 

 

1. Розмір власних оборотних коштів (функ-ціонірующій капітал)

 

Розмір власних оборотних коштів = Власний капітал + Довгострокові зобов'язання - Основні засоби та вклади, або поточні активи - Поточні зобов'язання

 

Розмір власних

оборотних коштів = 1000 +30 +500 +150 = 1380 тис.грн.

 

Маневреність власних обігових коштів

Маневреність Грошові кошти

Власних = ------------------------------------------

Оборотних коштів функціонуючий капітал

Маневреність 200

Власних = ---------------

Оборотних коштів 1380Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.005 с.)