ТОП 10:

Порядок складання аналітичного ба-Ланс.Безсумнівно, що аналіз фінансового стану дол-дружин проводитися на основі балансу-нетто, очищеного від регулюючих статей. Однак і цього недостатньо. Діюча в даний час звітна форма в окремих випадках відносить синтетичні рахунки до раз-справах балансу не досить коректно.Таким чином, перш ніж проводити аналіз фінансового стану підприємства, слід сформувати аналітичний (придатний для аналізу) баланс.

Перелік процедур перетворення звітної форми балансу в аналітичний баланс залежить від конкретних умов.Цей перелік не можна заздалегідь визначити на всі випадки. Кожен аналітик відповідно до своєї кваліфікацією і досвідом вирішує цю проблему по-своєму. Важливо, щоб були виправлені показники, найбільш істотно спотворюють реальну картину.Наведемо деякі рекомендації: необхідно зменшити загальну суму капіталу (валюти балансу) на величину збитків,записаних в активній частині Балан-са. Одночасно зменшити на ту ж суму влас-ний капітал; виключити із загальної суми капіталу (валюти балансу) величину «Витрат майбутніх періо-дів».На цю ж суму необхідно зменшити розміри власного капіталу і матеріально-виробничих запасів; збільшити розміри матері-ально-виробничих запасів на суму податку на додану вартість по придбаних цінностей;виключити із суми матеріально-виробничих запасів вартість товарів відвантажених. На цю ж суму необхідно збільшити розміри дебіторської заборгованості; слід звернути увагу на суму заборгованості учасників за вкладами.Найбільш суще-вною спотворення може спостерігатися в акціонерних товариствах відкритого типу при первинному розміщенні акцій. Відповідно до нормативних документів до статутного капіталу записується вся сума емісії в момент реєстрації статутного капіталу, до реальної підписки на акції.Інакше кажучи, вартість активів і вартість власного капіталу підвищується в Балан-сьо передчасно. Для отримання реальної картини необхідно зменшити власний капітал, валюту балансу і необоротні активи на суму не проданий-них і не забезпечених підпискою акцій.

слід виділити в статті цільового фінансування і надходжень суми, одержані безоплатно на раз-вітіе виробництва (наприклад, субсидія місцевого бюджету на реконструкцію овочесховища), і суми, отримані для внепроізвод-ного споживання (наприклад,плата батьків за утримання дітей в дитячому садку).Перший тип сум слід залишити у складі власного капіталу, а другий-перевести з власного капіталу в короткострокову заборгованість або взагалі вивести з валюти балансу (за рахунок зменшення ліквідних коштів і власного капіталу);

у разі перевищення отриманих працівниками під-приємств довготривалих позик над кредитами банків для працівників необхідно виявлену суму активу перевести в нерухоме майно (іммобілізовані-ні засоби),одночасно збільшивши на ту ж суму довготривалі зобов'язання і зменшивши на ту ж суму власний капітал (наприклад,за рахунок нерас-пределенной прибуток).Другий спосіб - повне винятко-чення виявленої суми з валюти балансу за рахунок відповідного зменшення ліквідних коштів і власного капіталу;

слід перевести з довгострокових зобов'язань 'в короткострокові ті суми довгострокових кредитів і позик, які повинні бути погашені в наступаючому році, включаючи позики, не погашені в строк;

зменшити суму короткострокових зобов'язань (позика-них коштів) на величину «Розрахунків за дивідендами», «Доходів майбутніх періодів», «Фондів споживання» та «Резервів майбутніх витрат і платежів». На цю ж суму необхідно збільшити розміри власного капіталу;по можливості (на основі даних внутріш-нього аналізу) слід виявити іммобілізацію коштів, приховану в складі дебіторської заборгованості та про-чих поточних активів. Критерієм тут повинна служити низька ліквідність або повна неліквідність обна-тись сумнівних сум.Ці суми повинні бути переведені в розділ нерухомості з одночасним-менним переміщенням відповідних сум з влас-ного капіталу в довготривалу заборгованість, або повністю виключені з валюти балансу, ліквідує-засобів і власного капіталу;слід перевагу-ти дебіторську заборгованість, яка може бути погашена не раніше ніж через рік, у розділ нерухомо-сті.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.004 с.)