ТОП 10:

Надання спеціфікацій на кресленнях категорично заборонено і в подальшому такі креслення підлягають переробці відповідно до вимог ЄСКД. 

10.2 Ілюстраційна частина дипломної роботи

 

Ілюстраційна частина дипломної роботи виконується у вигляді мультимедійної презентації відповідно до вимог пункту 10.3, або у комбінованому вигляді, який передбачає наявність:

- одного комплекту прозорих демонстраційних аркушів (слайдів) формату А4 (кольорових або чорно-білих), виконаних тільки за допомогою сучасної комп’ютерного обладнання;

- 5-ти комплектів копій демонстраційних аркушів формату А4, які надаються безпосередньо членам Державної комісії.

Загальна кількість прозорих демонстраційних аркушів складає від 10 до 15 штук. Обов’язковими демонстраційними аркушами слід вважати:

- Слайд 1 – Прізвище, Ім’я, По батькові студента (в повній формі), назва роботи;

- Слайд 2 – об’єкти дослідження та ціль роботи;

- Слайд 3 – задачі, які вирішувались в роботі відповідно до цілі;

- ...

- Слайд 14 – економічна ефективність роботи;

- Слайд 15 – загальні висновки по роботі.

На інших слайдах слід наводити: формули та текстові пояснення, натурні фотографії, темплети зразків і тощо. Демонстрації підлягають також тільки ті матеріали, які істотно пояснюють та доповнюють те, що буде викладатися та обговорюватися під час захисту роботи. Усі слайди виконуються чітко, з обов’язковою “чискою” поля прозорого аркуша (якщо потрібно). Зміст не обов’язкових слайдів визначається безпосередньо науковим керівником і студентом, але в обов’язковому випадку вони мусять розкривати в повному обсязі сутність виконаних досліджень. Крім того, доповідь, які мусить робити студент-дипломник, повинна мати чіткий і цілісний характер, а не стислий опис наведених слайдів.

Друк слайдів слід виконувати наступними шрифтами:

- титул - Times New Roman – 30, жирний;

- загальний текст - Times New Roman – не менш 14, жирний.

Зразок оформлення титульного листа демонстраційного матеріалу наведено в додатку Т, а демонстраційних аркушів – в додатку У.

 

10.3 Ілюстраційна частина дипломної роботи - Презентація

 

Ілюстраційна частина дослідницької роботи виконується в комбінованому вигляді, який передбачає наявність:

- демонстраційного матеріалу (презентації), підготовленого у програмі Microsoftâ PowerPointâ2000 [9.0.2716] (файл з розширенням .ppt подається на любому носії інформації);

- 6-ти комплектів паперових копій демонстраційних слайдів формату А4, які надаються безпосередньо членам Державної комісії. Кожний комплект скріплюється, а титульний лист узгоджується у відповідному порядку (як на пояснювальній записці).

Загальна кількість демонстраційних слайдів складає від 10 до 15 штук. Обов’язковими демонстраційними слайдами слід вважати:

- Слайд 1 – Прізвище, Ім’я, По батькові студента (в повній формі), назва роботи;

- Слайд 2 – об’єкти дослідження та ціль роботи;

- Слайд 3 – задачі, які вирішувались в роботі відповідно до цілі;

- ...

- Слайд 14 – економічна ефективність роботи;

- Слайд 15 – загальні висновки по роботі.

За бажанням можливе застосування анімованих малюнків (“мультфільми” у форматі .gif, .avi та інші). В цьому випадку на паперовому варіанті слайда наводять підсумковий кадр анімації.

На інших слайдах слід наводити: формули та текстові пояснення, натурні фотографії, темплети зразків і тощо. Демонстрації підлягають також тільки ті матеріали, які істотно пояснюють та доповнюють те, що буде викладатися та обговорюватися під час захисту роботи. Зміст не обов’язкових слайдів визначається безпосередньо науковим керівником і студентом, але в обов’язковому випадку вони мусять розкривати в повному обсязі сутність виконаних досліджень. Крім того, доповідь, які мусить робити студент-дипломник, повинна мати чіткий і цілісний характер, а не стислий опис наведених слайдів.

Друк паперових слайдів слід виконувати наступними шрифтами:

- титул - Times New Roman – 30, жирний;

- загальний текст - Times New Roman – не менш 14, жирний.

Зразки оформлення демонстраційних аркушів наведені у додатку У.

 

Рекомендована література

 

1. Законы Украины о предприятии, о собственности, о приватизации, о предпринимательстве, о налогообложении, демонополизации и др. (1991-1996гг.).

2. Состояние и перспективы развития предприятий черной металлургии в Донецьком регионе/ С.В.Кольцов, И.М.Мищенко, Г.С.Клягин, О.В.Мирошничеснко// Збірник наукових праць ДонНТУ “Металургія”. Вип.40.- Донецьк: ДонНТУ, 2002, - С.8-15.

3. Минав А.А., Коновалов Ю.В. Этапы развития энергосберегающих технологий в черной металлургии. Збірник наук. праць ДонДТУ “Металургія”. Вип..14.- Донецьк: ДонНТУ, 2000,- С.8-15.

4. Металлопродукция. Каталог. В двух томах. М.: Металлургия, 1992.

5. Прокатные станы. Справочник. В трех томах. М.: Металлургия, 1992.

6. Сортамент черных метал лов. Сортовой и фасонный прокат. В двух частях.- М.: Издательство стандартов, 1991.

7. Арматурный прокат для железобетонных конструкцій. Справочник-каталог/ Дубина О.В., Худик Ю.Т., Большаков В.И. и др.- Днепропетровск, НИИММ, 2000,- 88с.

8. Рекомендации по обоснованию промышленных инвестиционных проектов/ Под ред. Хобты В.М. - Донецк: ДонГТУ, 1995.- 87с.

9. Инвестиционное проектирование. - М.: Финстатинформ, 1995.- 240с.

10. Зайцев В.С. Основы технологического проектирования прокатных цехов. Учебник для вузов. - М.: Металлургия, 1987. - 336с.

11. Федосов Н.М., Бринза В.Н., Астахов И.Г. Проектирование прокатных цехов. Учебное пособие для вузов. - М.: Металлургия, 1983. - 303с.

12. Ширяев П.А. Основы технико-экономического проектирования металлургических заводов. Учебник для вузов. - М.: Металлургия, 1980. - 370с.

13. Галкин А.М., Винцевич В.А. Проектирование цехов обработки цветных металлов и сплавов. Учебное пособие для вузов. - М.: Металлургия, 1980. - 258с.

14. Норицын И.А., Шахтер В.Я., Мансуров А.М. Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов и заводов. - К.: Вища школа, 1977. - 423с.

15. Прокатное производство. Учебник для вузов/ Полухин П.И., Федосов И.М., Королев А.А., Матвеев Ю.М. - М.: Металлургия, 1982.- 675с.

16. Технологические и силовые резервы прокатных станов/В.М.Клименко, В.И.Погоржельский, В.С.Горелик, Л.В.Коновалов. - М.: Металлургия, 1976.- 240с.

17. Совершенствование технологии проката на обжимных станах / В.М.Клименко, В.С.Горелик, В.И.Погоржельский, Л.Н.Лесик. - Киев, УкрНИИНТИ, 1970.- 60с.

18. Диомидов Б.В., Литовченко Н.В. Технология прокатного производства. - М.: Металлургия, 1979.- 488с.

19. Технология прокатного производства: Учебное пособие / В.М.Клименко, А.М.Онищенко, А.А.Минаев, В.С.Горелик. - К.: Вища школа, 1989.- 311с.

20. Технология прокатного производства. В двух книгах. Справочник./ Беняковский М.А., Богоявленский К.Н., Виткин А.И. и др.- М.: Металлургия, 1991,- 423 с.

21. Грудей А.П., Машкин Л.Ф., Ханин М.И. Технология прокатного производства.- М.: Металлургия, 1994, - 656 с.

22. Нестеров Д.К., Сапрыгин Х.М., Клепана В.В. Малые металлургические заводы.- Харьков, 1999. – 205 с.

23. Нестеров Д.К. Производство и качество рельсовой стали.- Харьков: Основа, 1997, - 210с.

24. Целиков А.И., Зюзин В.И. Современное развитие прокатных станов. - М.: Металлургия, 1972.- 427с.

25. Кугушин А.А., Попов Ю.А. Высокоскоростная прокатка катанки. - М.: Металлургия, 1982.- 144с.

26. Левченко Л.Н., Гуров Н.А., Машкин Л.Ф. Интенсификация производства мелкосортного проката на непрерывных станах. - Киев: Техника, 1980.- 272 с.

27. Безперервна прокатка: Колективна монографія.- Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-ВАЛ”, 2002. – 588 с.

28. Теория и практика процессов многоручьевой прокатки – разделения/ Г.М.Шульгин, О.В.Дубина, В.Ф.Губайдулин и др.. – Севастополь: “Вибір”.- 2003.- С.622.

29. Клименко В.М., Онищенко А.М. Кинематика и динамика процессов прокатки. - М.: Металлургия, 1984.- 232с.

30. Бахтинов Б.П., Штернов М.М. Калибровка прокатных валков.- М.: Металлургия, 1953. - 783с.

31. Мутьев М.С. Калибровка черновых валков. - М.: Металлургия, 1965.- 190с.

32. Чекмарев А.П., Мутьев М.С., Машковец Р.А. Калибровка прокатных валков. - М.: Металлургия, 1971.- 509с.

33. Клименко В.М. Расчет калибровки валков и режимов обжатий на блюминге. - Донецк: ДПИ, 1972.- 22с.

34. Смирнов В.К., Шилов В.А., Инатович Ю.В. Калибровка прокатных валков. Учебное пособие для вузов. - М.: Металлургия, 1987. - 368с.

35. Литовченко Н.В. Калибровка профилей и прокатных валков.- М.: Металлургия, - 1990.- 432 с.

36. Б.М.Илюкович, Н.Е.Нехаяв, С.Е.Меркурьев. Прокатка и калибровка. Справочник. Том 1.- Днепропетровск: РВА “Дніпро-ВАЛ”, - 2002. – С506.

37. Сафьян М.М. Прокатка широкополосной стали. - М.: Металлургия, 1969. - 460с.

38. Василев Я.Д., Сафьян М.М. Производство полосовой и листовой стали. - Киев: Техника, 1976.- 191с.

39. Комановский А.З. Листопрокатное производство. Справочник - М.: Металлургия, 1978.- 280с.

40. Литовченко Н.В. Станы и технология прокатки листовой стали.- М.: Металлургия, 1979. - 272с.

41. Прокатка толстых листов / П.И.Полухин, В.М.Клименко, В.П.Полухин и др. - М.: Металлургия, 1984. - 288с.

42. Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство/ М.М.Сафьян, В.Л.Мазур, А.М.Сафьян, А.И.Молчанов.- К.: Вища школа, 1998, - 351с.

43. Бровман М.Я., Зеличенок Б.Ю., Герцев А.М. Усовершенствование технологии прокатки толстых листов. - М.: Металлургия, 1969.- 256с.

44. Повышение качества толстых листов /Ф.Е.Долженков, Ю.В.Коновалов, В.Г.Носов и др. - М.: Металлургия, 1984.- 245с.

45. Рациональная технология производства горячекатаных листов и полос/ А.А.Булянда, В.Г.Носов, Э.Е.Бейгельзимер и др. – К.: Техника, 1993, - 137с.

46. Коновалов Ю.В., Остапенко А.Л., Пономарев В.И. Расчет параметров листовой прокатки. Справочник. - М.: Металлургия, 1986. - 430с.

47. Ваткин Ю.Я. Трубное производство.- М.: Металлургия, 1970.- 510с.

48. Матвеев Ю.В., Ваткин Ю.А., Кричевский Ю.М. Сварные трубы. - М.: Металлургия, 1972. - 184с.

49. Розов Н.В. Производство труб большого диаметра. - М.: Металлургия, 1975.- 207с.

50. Технология производства электросварных труб /Ю.М.Матвеев и др. - М.: Металлургия, 1976, - 164с.

51. Виноградов А.Г. Трубное производство. - М.: Металлургия, 1981. - 344с.

52. В.М.Друян, Ю.Г.Гуляев, С.О.Чукмасов. Теорія та технологія трубного виробництва.- Дніпропетровськ: РВА “ДніпроVAL”, - 2000,- С.587.

53. Умеренков В.Н. Справочное пособие в вопросах и ответах для специалистов по производству и экспорту труб.- Днепропетровск: Монолит, 2001.- 112с.

54. Юхвец И.А. Волочильное производство. - М.: Металлургия, 1965. - 331с.

55. Потемкин К.Д. Термообработка и волочение высокопрочной проволоки. - М.: Металлургия, 1970.- 783с.

56. Технология сталепроволочного производства. Учебник для вузов./Ю.И.Коковихин и др.- К., 1995, - 608с.

57. Высокие давления в современных технологиях обработки металлов/ Береснев Б.И., Езерский К.И., Трушин Е.В. и др.- М.: Наука, 1988,- 245 с.

58. Чекмарев А.П., Ольдзиевский С.А. Методы исследования процессов прокатки. - М.: Металлургия, 1969.- 287с.

59. Чиченов Н.А., Кудрин А.В., ПолухинП.И. Методы исследования процессов ОМД. - М.: Металлургия, 1977.- 311с.

60. Горловский В.К. Механическое оборудование проволочных и канатных цехов. - М.: Металлургия, 1968.- 320с.

61. Королев А.А. Механическое оборудование прокатных цехов черной и цветной металлургии. - М.: Металлургия, 1976. - 544с.

62. Режимы нагружения и прочность прокатных станов / В.М.Клименко, Л.В.Коновалов, В.С.Горелик и др. - Киев: Техника, 1978.- 173с.

63. Целиков А.И. Металлургические машины и агрегаты: настоящее и будущее. - М.: Металлургия, 1979. - 144с.

64. Машины и агрегаты металлургических заводов. Том 3.Машины и агрегаты для производства и отделки проката /А.И.Целиков, П.И.Полухин, В.Н.Гребеник и др. - М.: Металлургия, 1981.- 576с.

65. Стефанович В.М. Автоматизация непрерывных и полунепрерывных широкополосных станов горячей прокатки. - М.: Металлургия, 1975. - 208с.

66. Автоматизация непрерывных мелкосортных станов /А.В.Праздников, В.С.Егоров, С.О.Гринберг и др. - М.: Металлургия, 1975.- 216с.

67. Жадан В.Т., Осадчий А.Н., Стеценко Н.В. Отделка и термическая обработка сортового проката. - М.: Металлургия, 1978.- 192с.

68. Средства контроля и управления точностью сортового проката /В.М.Клименко, В.М.Кашаев, А.А.Минаев и др. - Киев: Техника, 1983. - 174с.

69. Металловедение и термическая обработка стали. В 3-х томах/ Под ред. Бернштейна М.Л.- Т.1.Методы испытаний и исследований. В 2-х кн.. Кн..2.- М.: Металлургия, 1991.- 462 с.

70. Золотаревський В.С. Механические свойства металлов .- М.: МИСИС, 1998.- 400 с.

71. Медведев И.А., Бельгольский Б.П. Организация и управление производством на металлургических предприятиях - К.: Вища школа, 1984. - 400с.

72. Организация и планирование предприятий черной металлургии /Метс А.Ф., Штец К.К., Бельгольский Б.П., Щепилов Ф.И. - М.: Металлургия, 1986. - 560с.

73. Злобинский Б.М. Охрана труда в металлургии. - М.: Металлургия, 1975. - 535с.

74. Рациональное использование и защита водных ресурсов в черной металлургии /Г.Н.Красавцев, Ю.И.Ильичев, А.И.Кашуба. - М.: Металлургия, 1989.- 288с.

75. Утилизация пылей и шламов в черной металлургии /А.И.Толчко, В.И.Славин, Ю.М.Супрун и др. - Челябинск: Металлургия, 1990.- 152с.

76. Старк С.Б. Газоочистные аппараты и установки в металлургическом производстве. - М.: Металлургия, 1990.- 400с.

77. Очистка технологических и неорганизованных выбросов от пыли в черной металлургии/ А.И.Толочко, П.И.Филипьев, В.И.Славин и др. - М.: Металлургия, 1986.- 208с.

78. Внуков А.К. Защита атмосферы от выбросов энергообъектов: Справ. - М.: Энергоатомиздат, 1992.- 176с.

79. Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. - Л.: Недра, 1988.- 312с.


Додаток А

Зразок оформлення титульного листа пояснювальної записки

до дипломної роботи

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.008 с.)