ТОП 10:

Тракт приймання телеграфних сигналів(прилад 5-0М)

Прилад 5-0М призначено для приймання телеграфних сигналів з ЧМн. Приймання сигналів ЧТ (одноканальна робота) можливе зі зсувом частоти 125, 250 та 500 Гц (ЧТ-125, ЧТ-250 та ЧТ-500). Сигнали ДЧТ (двоканальна робота) можна приймати тільки із зсувом 250 Гц (ДЧТ-250).

Прилад 5-0М дозволяє слухове приймання ручної телеграфної роботи та приймання букводрукуючої роботи. Приймання букводрукуючої роботи можливе за усіх режимів кінцевої телеграфної апаратури: режим I («БОДО»), режим II («ДУПЛЕКС-СТ») та режим III («СИМПЛЕКС-СТ»).

Кінцева телеграфна апаратура підключається до приладу
5-0М через блок релейних виходів приладу 9-0М. Під час приймання букводрукування можливий слуховий контроль прийнятих сигналів.

Прилад 5-0М дозволяє приймати букводрукуючу роботу з нормальною швидкістю телеграфування 50 Бод та швидкодіючу роботу зі швидкістю до 150 Бод.

Телеграфні сигнали на вхід приладу 5-0М надходять з виходу ПЧ-Г-2 широкосмугового каналу другої проміжної частоти приладу 2-1М. У приладі 5-0М відбувається підсилення фільтрації телеграфних сигналів другої проміжної частоти, детектування цих сигналів та формування вихідних імпульсів. Тут здійснюється і слуховий контроль прийнятих телеграфних сигналів.

Згідно з цими функціями до складу 5-0М входять такі блоки та елементи (рис. 1.24):

– тракт приймання сигналів ЧТ зі зсувом частоти 125 Гц (блок 1.04);

– тракт приймання сигналів ЧТ зі зсувом частоти 250 Гц (блок 1.03);

– тракт приймання сигналів ЧТ зі зсувом частоти 500 Гц (блок 1.02);

– тракт приймання сигналів ДЧТ зі зсувом частоти 250 Гц (блок 1.01);

– блок формування вихідних імпульсів (4.01);

– блок слухового приймання та контролю сигналів (5.01);

– третій гетеродин (елемент 2.04);

– вимірювальна схема (елемент 9.07);

– блок живлення (6.01).

На схемі показано усі перемикачі зі збереженням точних назв їх положень відповідно до написів на передній панелі приладу.

Уся комутація в приладі здійснюється за допомогою трьох головних перемикачів (рис. 1.25): «КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРОВ», «ВИДЫ РАБОТЫ» та «ВЫХОДЫ».

У разі встановлення перемикача «КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРОВ» в положення «РАБОТА» можна вмикати один із трактів приймання ЧМнС. Кожен із траків забезпечує перетворення ЧМнС у посилки постійного струму.

Посилки постійного струму з виходу трактів надходять на блок формування вихідних імпульсів. У цьому блоці здійснюється додаткова фільтрація сигналу. Перемикачем «СКОРОСТЬ» вибираються фільтри з різною смугою пропускання залежно від швидкості телеграфування «М» або «Б». У цьому самому блоці є схема симетрування, призначена для перетворення різних перепадів напруги у двосторонні імпульси, симетричні відносно нуля.

Тракт сигналів ДЧТ майже повністю повторює пристрій блоків ЧТ. Різниця полягає тільки в тому, що на виході блоку стоїть не дискримінатор, а дешифратор.Рис. 1.25. Загальний вигляд передньої панелі приладу 5-0М.

Дешифратор перетворює ЧМнС (однієї з чотирьох можливих частот) у двосторонні посилки постійної напруги в двох каналах. Імпульси на виході дешифратора мають величину, достатню для чіткого спрацювання тригерів. Тому немає потреби у додаткових підсилювачах й імпульси з виходів дешифратора відразу надходять на входи тригерів.

Перемикач «ВЫХОДЫ» має два положення: електронний вихід «ЭВ» та релейні пристрої «РУ». У положенні «ЭВ» працює тільки прилад 5-0М, а прилад 9-0М вимкнено. У цьому положенні здійснюється приймання швидкодіючої букводрукуючої роботи, а також ретрансляція різних видів телеграфної роботи з ЧМн. У положенні «РУ» вмикаються блок релейних виходів у приладі 9-0М. Це положення використовують для приймання букводрукованої роботи з нормальною швидкістю на кінцеву телеграфну апаратуру.

Слухове приймання за допомогою третього гетеродина здійснюють тільки в режимах ЧТ-250 та ЧТ-500. Для цього напругу з одного із фільтрів дискримінатора (фільтра частоти «НАЖАТИЯ») подають на третій ЗМ у блоці слухового контролю. За слухового приймання є можливість регулювати струм та гучність прийнятого сигналу. Під час приймання автоматичної телеграфної роботи можливий слуховий контроль роботи каналів за допомогою тонманіпуляторів.

Тумблером «ОД. ПР-М – СВД ПР-М» радіоприймач переводять в режим здвоєного приймання. При цьому з’єднуються ланцюги взаємного запирання двох радіоприймачів, а також з’єднуються паралельно виходи дискримінаторів та дешифраторів цих радіоприймачів.

У приладі 5-0М існує система контролю справності та система регулювання телеграфних каналів. Для цього використовують вимірювальний генератор 50 Гц, розміщений у блоці слухового контролю, вимірювальну схему та індикаторний прилад. Використовуючи, окрім цього, систему контролю справності приладу 2-1М можна детально перевірити всі елементи приладу 5-0М до зняття характеристик дешифратора та дискримінатора.

Для перевірки тригерів перемикач «КОНТРОЛЬ ЦЕПЕЙ» встановлюють у положення «КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРОВ». У цьому положенні індикаторний прилад підключають до виходу одного з тригерів через схему симетрування, розміщену в елементі 9.07. Змінюючи положення перемикача «КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРОВ» («НАЖ. – ОТЖ.»), за допомогою індикаторного приладу можна перевірити справність тригера. У разі встановлення перемикача «КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРОВ» у положення «ТЧК. ТРИГ.» на вхід тригера буде подаватися напруга з частотою 50 Гц. Якщо тригер не вносить додаткових часових переваг, тривалості позитивних та негативних посилок напруги на виході вимірювальної схеми будуть рівними. Середнє значення струму, що проходить через прилад, буде дорівнювати нулю і стрілка приладу буде «на нулі». Якщо під час подавання крапок стрілка приладу відхиляється, це означає, що відповідний тригер не відрегульовано на нейтралі. Регулюють симетрію тригерів потенціометрами, осі яких виведено на передню панель під шліц «СИММ. ТРИГ.».

За умови усіх нейтральних положень перемикача «КОНТРОЛЬ ТРИГГЕРОВ» («НАЖ. – ОТЖ.» – «ТЧК. ТРИГ».) приймання сигналів припиняється. Про це нагадує загорання сигнальної лампочки червоного кольору «КОНТРОЛЬ».Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.90.204.233 (0.005 с.)