ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИКА11.1. Особливості грошового обігу у страховій організації

¨ Особливості грошового обігу страховика. Оборот коштів для забезпечення виконання страхових зобов'язань. Імовірносний, ризиковий характер грошового обігу. Зв'язок із структурою тарифної ставки. Необхідність часової розкладки можливого збитку і створення спеціальних і резервних фондів. Принцип територіально-часової розкладки збитку як засіб підвищення фінансової надійності страхових операцій і перестрахування. Запасні фонди перестрахувального характеру.

¨ Оборот коштів, пов'язаний з організацією страхової справи, і особливості його регулювання. Порядок розподілу прибутку і взаємовідносин із бюджетом. Створення і поповнення статутного, амортизаційного, резервного й інших фондів вільних резервів.

11.2 Доходи і витрати страховика: склад, економічний зміст і порядок визначення

¨ Джерела доходів страховика. Доход від страхових операцій. Ціна страхової послуги як джерело прибутку. Склад доходів від проведення страхування. Зароблена премія. Комісійні винагороди за перестрахування. Суми, сплачені перестрахувальниками. Суми, повернуті з централізованих страхових резервних фондів і повернуті суми технічних резервів. Валовий доход страховика від страхової діяльності, його розрахунок і дата формування.

¨ Доходи страховика від інвестиційної діяльності. Визначення, порядок їхнього формування і використання. Підвищення рівня рентабельності страхової діяльності за рахунок інвестиційних доходів. Інші доходи страховика. Агентська винагорода, комісійні за передачу ризиків у перестрахування, доходи від здійснення робіт із керування ризиками, консультування інших страховиків і страхувальників, реалізації права суброгації.

¨ Склад і джерела витрат страховика. Поняття собівартості страхової послуги. Витрати на виплату страхових відшкодувань і страхових сум як основи страхового зобов'язання і їхній випадковий характер. Відрахування в запасні фонди, резерви внесків і відрахування на упереджувальні заходи як витрати майбутніх періодів. Витрати на ведення справи (аквізаційні, інкасові, ліквідаційні, управлінські) і особливості їхнього формування. Особливості визначення і окремого урахування валових витрат при обліку результатів страхової і нестрахової діяльності.

11.3. Прибуток страховика, його склад і визначення

¨ Особливості використання терміна “прибуток” у страховій діяльності. Роль страхових організацій у процесі перерозподілу національного доходу.

¨ Прибуток від страхових операцій. Способи визначення фінансових результатів страхових операцій. Зв'язок приросту (відтоку) резерву внесків із прибутком (збитком) страховика. Джерела прибутку від страхових операцій. “Прибуток у тарифах”, особливості його прогнозування і формування. Зв'язок нормативу “прибутку в тарифах” із процесом регулювання попиту і пропозиції на страхову послугу. Рівень прибутковості страхових операцій і способи його визначення, зв'язок прибутку з обсягом робіт із формування страхового фонду.

11.4. Оподатковування страхової діяльності

¨ Порядок оподатковування страхової діяльності. Поняття валового доходу від страхової діяльності і норми його оподатковування в Україні. Вимоги окремого урахування операцій по страхуванню життя. Порядок і умови оподатковування страхової діяльності при страхуванні життя і по інших видах страхування.

¨ Прибуток від нестрахових операцій. Прибуток від розміщення і керування страховими (технічними) резервами і власними коштами. Її вплив на фінансові показники страхової організації. Прибуток від агентської діяльності. Порядок оподатковування прибутків, що одержані із джерел інших, чим страхова діяльність.

11.5. Показники фінансових результатів діяльності страхової організації

¨ Коефіцієнти збитку й збитку-нетто. Непрямі показники. Накладні витрати. Коефіцієнт витрат, його зв'язок із витратами і показниками ефективності страхової діяльності. Показники для оцінки ефективності інвестиційної діяльності.

¨ Коефіцієнти ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнти ліквідності). Коефіцієнти фінансової усталеності, незалежності, ефективності використання активів і власних коштів (капіталу).

Рекомендована література [1-9, 11, 14-16, 23-27, 30-34, 38-43, 48-53]

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.006 с.)