Остаточний контроль рівня набутих знань
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Остаточний контроль рівня набутих знаньЗавершується процес навчання складанням заліку або іспиту, згідно вимог відповідного навчального плану. Список контрольних питань для підготовки до заліку (іспиту) наведено нижче. До заліку (іспиту) допускаються студенти, які опрацювали робочу програму дисципліни в повному обсязі і не мають поточних заборгованостей.

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ Й РОЛЬ СТРАХУВАННЯ
1.1. Економічна сутність, необхідність і функції страхування.
1.2. Основні терміни та поняття страхування.
1.3. Страховий фонд, способи і форми та історичні етапи розвитку форм його організації.
1.4. Принципи страхування.
1.5. Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально-економічних відносин.
Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ
2.1. Поняття класифікації, значення та критерії класифікації.
2.2. Класифікація за формою проведення. Обов’язкове та добровільне страхування.
2.3. Класифікація за об’єктом страхування і родом небезпеки. Галузі страхування.
2.4. Класифікація за статусом страхувальника, спеціалізацією страховика.
2.5. Класифікація за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності.
Тема 3. СТРАХОВІ РИЗИКИ І ЇХ ОЦІНЮВАННЯ
3.1. Поняття, види, характеристика ризиків та їх класифікація
3.2. Сутність оцінювання ризиків та зміст актуарних розрахунків в страхуванні
3.3. Показники страхової статистики і їх місце в оцінці ризиків
3.4. Страхові тарифи і страхові премії, їх види та методики розрахунків для різних видів страхування.
3.5. Принципи управління страховими ризиками. Зміст ризик-менеджменту у страхуванні.
Тема 4. Страховий ринок
4.1. Поняття та основні категорії страхового ринку.
4.2. Страхова послуга як специфічний ринковий продукт. Особливості реалізації страхової послуги та застосування маркетингу у страхуванні.
4.3. Договір страхування як форма страхового зобов’язання та умова реалізації страхової послуги. Укладання, виконання та припинення договору страхування.
4.4. Поняття комплексного страхового ринку і його компоненти.
4.5. Страховий ринок України.
4.6. Тенденції розвитку страхових ринків інших країн світу.
Тема 5. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
5.1. Організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності
5.2. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації
5.3. Структура та ресурси страхової організації
5.4. Принципи управління страховою організацією
5.5. Об'єднання страховиків
Тема 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяль­ності.
6.2. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. Структура страхового законодавства України.
6.3. Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. Реєстрація та ліцензування страховиків. Контроль за діяльністю суб'єктів страхового ринку.
6.4. Вплив норм міжнародного права на формування законодавчої та нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні.
Тема 7. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ
7.1. Страхування життя і його основні види.
7.2. Страхування від нещасних випадків.
7.3. Страхування здоров’я на випадок хвороби.
7.4. Безперервне страхування здоров’я (медичне страхування).
Тема 8. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ
8.1. Страхування майна від вогню та ризиків стихійних явищ.
8.2. Страхування майна від технічних ризиків та ризиків протиправних дій.
8.3. Страхування транспортних засобів та вантажів.
8.4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств
8.5. Страхування фінансово-кредитних ризиків.
Тема 9. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
9.1. Страхування відповідальності власників транспортних засобів.
9.2. Страхування відповідальності перевізників.
9.3. Страхування відповідальності роботодавців та товаровиробників.
9.4. Страхування професійної відповідальності.
9.5. Страхування відповідальності за забруднення довкілля.
Тема 10. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ
10.1. Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його розвитку.
10.2. Принципи перестрахування.
10.3. Види і форми перестрахування.
10.4. Регулювання процедури перестрахування в Україні.
10.5. Співстрахування та механізм його застосування.
Тема 11. ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИКА
11.1. Особливості грошового обігу у страховій організації
11.2 Доходи і витрати страховика: склад, економічний зміст і порядок визначення
11.3. Прибуток страховика, його склад і визначення
11.4. Оподатковування страхової діяльності
11.5. Показники фінансових результатів діяльності страхової організації
Тема 12. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
12.1. Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення.
12.2. Пла­тоспроможність страховика та умови її забезпечення.
12.3 Власні кошти страхової організації, їх склад і джерела формування
12.4. Страхові резерви, умови їхнього формування і розміщення
12.5 Фактич­ний і нормативний запас платоспроможності, порядок їх обчислення. Інші показники платоспроможності страховика.

 


2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХ

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.005 с.)