Складання кінематичної структури верстату.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складання кінематичної структури верстату.Головний рух – обертання багатолезового інструменту. При діаметрі інструменту більше розміру поверхні упоперек подачі, потрібен один рух на обробку усієї елементарної поверхні.

Головний рух - зворотньо-поступове переміщення однолезового інструменту; треба декілька рухів на кожну елементарну поверхню.

Заготовка нерухома на кожному діленні, рухається інструментальна бабка (обмежений варіант), або рухається стіл із заготовкою при нерухомій бабці (більш універсальний варіант). Приймаємо останній варіант.

За обраним варіантом складаємо кінематичну структуру верстату (мал. 4).

Ланцюг ділення – за послідовною схемою (паралельна схема – складніша та менш універсальна, розкладання груп – для агрегатних та спеціальних напівавтоматів - складніша). Усі ланцюги подачі з’єднуємо маточинами, що дозволяють автономне включення .

До структури належить УДГ вістового ділення (включення послідовне муфтою М1).

Розрахункові переміщення:

- ланцюгу головного руху (обертання фрези)

 

- ланцюгу подачі повздовжнього столу

 

- ланцюгу ділення

 

Із вивчених основних кінематичних структур, розробленій структурі відповідає VІ група верстатів – горизонтально-фрезерувальний верстат з торцевою фрезою у шпинделі, з поворотнім столом оснащеним УДГ.

При цьому можна оброблювати багатогранні поверхні на заготовці, як симетричні, так і не симетричні.

Оскільки у завданні необмежена обробка симетричних поверхонь, треба розвинути структуру до можливості обробки несиметричних поверхонь (наприклад, основа призми – неправильний n - кутний багатогранник). Таким чином апофема при ділильному оберті заготовки змінюється. Додаємо ділильний устрій по висоті настроювання (через маточину МЗ) через гвинт вертикальної подачі столу (для консольно-фрезерувальних верстатів), або фрезерувальної бабки (для безконсольно-фрезерувальних верстатів) – мал. 5.

 

 

 


Мал.4

 

 


 

 

 

 

Мал. 5.

 

 

Підбір моделі верстату.

За визначеннями групою та типу верстату, розмірами заготовки, додатковому настроюванні (розворот стола), підбираємо модель верстату (6Н82Г), наводимо його технічні характеристики.

 

4.Контрольні питання для самопідготовки.

Якість самопідготовки можна перевірити, відповівши на запитання:

- як пов’язані між собою вироблюючи лінії та методи

формоутворення?

- які характеристики методів формоутворення за критеріями точності,

продуктивності та складності у реалізації ?

- у якому порядку виконується підбір верстатів для обробки однієї

заданої поверхні ? комплекту подібних поверхонь на деталі ?

комплекту різних поверхонь на деталі ?

- які рекомендації по використанню верстатів у різних типах

виробництва? У яких випадках можна відходити від цих

рекомендацій?

 

- які можливості та переваги надають технологу знання про

кінематичні структури верстатів, рівняння їх розрахункових

переміщень та закони синтезу структур ?

 

 

Список рекомендованої літератури

5.1 . Кучер И.М. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,

изд. 2-е, 1970-718 с.

5.6. Локтев С.П. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,1982-292с.

5.3. Шавлюга

 

Практична робота №5. Профілювання дискового кулачку подачі супорту за заданою циклограмою руху останнього.

1. Мета роботи: Навчитися профілювати кулачок напівавтомата по розрахунковим елементам циклу.

2. Порядок виконання роботи:

2.1. Розбір типового завдання.

2.2. Спрофілювати кулачок за індивідуальним завданням.

2.3. Зробити висновки, оформити та захистити звіт з роботи.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.007 с.)