Методичні вказівки до роботи.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до роботи.Безперервним дробом називається запис виду:

 

Для того, щоб перетворити передавальне відношення у безперервний дріб, необхідно послідовно виконати такі дії:

а) перетворити передавальне відношення з десяткового у звичайний з виділенням цілої частини. Наприклад для і г = 1,8759431:

1,8759431. = 1+

б) чисельник перетворити у знаменник знаменника.

 

 

 

в) виконати ділення у знаменнику

 

г) продовжити аналогічні операції далі до потрібної кількості кроків

 

 

На кожному кроці треба відкидати останню дрібну частину. При цьому здійснюється поступово наближення до заданого і г.

 

Перший крок: і1 =

 

Відносна помилка:

 

Другий крок: і2 =

 

Відносна помилка:

 

 

Третій крок: і3 =

 

Відносна помилка:

 

Далі прожуємо аналогічно, але дріб знаходимо за алгоритмом:

– для того, щоб знайти наступне значення звичайного дробу, треба чисельник та знаменник останнього знайденого звичайного дробу помножити на знаменник наступного члена безперервного дробу та додати до добутку у чисельнику – чисельник, а до добутку у знаменнику – знаменник попереднього дробу.

Таким чином, якщо знайдено звичайну дріб третього кроку , то звичайну дріб наступного четвертого кроку з відповідного ступеню безперервного дробу.

знайдемо так:

 

ng w:val="EN-US"/></w:rPr><m:t>242</m:t></m:r></m:num><m:den><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Times New Roman" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:sz w:val="28"/><w:sz-cs w:val="28"/><w:lang w:val="EN-US"/></w:rPr><m:t>129</m:t></m:r></m:den></m:f></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>">

 

 

Далі продовжуємо аналогічно, доки не досягнемо заданої точності передавального відношення.

 

4.Контрольні питання для самопідготовки.

Якість самопідготовки можна перевірити, відповівши на запитання:

- який метод підбору чисел зубів коліс гітар дає точніші результати ?

- у якому порядку за точністю підбору можна розставити різні

методи ?

- як різні методи розподіляються за критерієм трудоємності підбору?

- якщо ні один з методів не дозволяє підібрати колеса із заданою

точністю та відповідно до обмеженням гітари, що ви можете

запропонувати для виконання настроювання ланцюгу верстату

на задане передавальне відношення ?

 

Список рекомендованої літератури

5.1 . Кучер И.М. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,

изд. 2-е, 1970-718 с.

5.3. Локтев С.П. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,1982-292с.

5.3. Шавлюга

 

Практична робота № 3. Розрахунок настроювання ділильної голівки на диференційне ділення.

 

1.Мета роботи: вивчення основних схем настроювання універсальної ділильної голівки та оволодіння методикою розрахунків її настроювання на диференційне ділення.

 

Порядок виконання роботи.

2.1. Ознайомитись з методичними вказівками до роботи.

2.2. Вивчити основні схеми настроювання універсальної ділильної

голівки (УДГ) та область використання кожної схеми.

2.3. Вивчити методики розрахунків основних схем настроювання ділильної голівки.

2.4. За заданим індивідуальним варіантом знайти передавальне відношення гітари УДГ.

2.5. Підібрати колеса гітари

2.6. Знайти похибку настроювання та параметр погіршення точності

обробки.

2.7. Зробити висновки, оформити та захистити звіт з роботи.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.007 с.)