Метод підвищення розрядності.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Метод підвищення розрядності.Приблизне число заданої точності отримується в результаті округлення до потрібного знаку ( після коми ) точного числа.

Наприклад, число 1,148694 може бути отримане округленням чисел:

1,1486941÷1,1486944

1,1486935÷1,1486939

Таким чином в розглянутому методі нерозкладаний множник передавального відношення представляється як варіант округлення подальшого десяткового знаку:

 

1,148543 = і т. далі

 

або і т. далі

 

Підбирається варіант, що добре розкладається на множники.

 

Індивідуальні варіанти передавальних відношень надано у таблиці 1.

Таблиця 1.

б а              
1,04118 0,96045 0,81248 1,11374 0,92442 0,91514
1,06932 0,82752 0,93517 0,79797 1,31116 1,32962
1,09746 1,29794 0,78397 1,07249 0,91119 0,77157
1,67857 1,23081 1,13558 0,59575 1,75209 1,02675
1,79433 0,93241 0,55731 1,03419 1,36708 1,22791
1,86079 0,77045 1,20842 1,75256 1,99588 0,53741
1,93226 1,05176 1,09272 1,08176 0,51753 2,55572
2,00966 1,25318 0,96694 0,49759 0,89788 2,38518
2,09339 0,47769 0,76269 1,29606 0,81439 0,39128
2,18441 0,88061 0,73149 0,97395 2,03414 0,45779

 

 

4.Контрольні питання для самопідготовки.

Якість самопідготовки можна перевірити, відповівши на запитання:

- для чого призначені гітари настроювання верстатів ?

- які гітари потребують більшої точності розрахунків ?

- які кінематичні ланцюги верстатів потребують більшої

точності настроювання ?

- який метод підбору чисел зубів коліс гітар лежить в основі

усіх методів підбору ?

- яким чином знаходити числа зубів коліс, якщо обидва множники

у чисельнику та обидва множники у знаменнику не відповідають

межовим вимогам гітари ?

- як можна розширити межі вимог гітари.

 

Список рекомендованої літератури

5.1 . Кучер И.М. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,

изд. 2-е, 1970-718 с.

5.2. Локтев С.П. Металлорежущие станки. М.: Машиностроение,1982-292с.

5.3. Шавлюга

 

 

 

 

Таблиця 01

Перевірка результатів розрахунків

б а              
41:31х37:47 Обр.11 43:51х53:55 47:52х43:45 71:47х41х67 Обр.73
41:31х38:47 43:51х53:54 Обр.21 43:51х53:56 71:59х73:67 72:59х73:67
41:31х39:47 Обр.62 43:51х53:57 47:54х43:45 Обр.31 Обр.94
31:31х47:28 Обр.13 Обр.102 Обр.41 Обр.26 71:61х73:67
31:29х47:28 Обр.34 Обр.51 47:56х43:45 73:59х73:67 71:83х73:67
31:29х47:27 43:51х53:58 Обр.22 Обр.33 71:53х73:67 Обр.61
31:29х47:26 Обр.15 47:53х43:45 Обр.15 Обр.71 71:52х73:39
31:29х47:25 Обр.24 Обр.54 Обр.81 Обр.14 71:53х73:41
31:29х47:24 Обр.91 Обр.25 77:59х73:67 Обр.56 Обр.76
31:29х47:23 47:51х43:45 Обр.55 Обр.46 71:52х73:49 Обр.101

 

Практична робота №2. Розрахунок чисел зубів коліс гітар методом безперервних дробів.

1.Мета роботи: практичне оволодіння методом безперервних дробів для підбору чисел зубів змінник коліс гітари.

 

Порядок виконування роботи.

2.1.Ознайомитись з методичними вказівками до практичної роботи.

2.2. Задане передавальне відношення з десяткового дробу перетворити

на звичайний дріб з виділеною цілою частиною у вигляді

сполучника.

2.3. Записати безперервний дріб не менш, ніж на вісім кроків.

2.4. Записати значення приблизний передавальний відношень,

які реалізовані першими трьома кроками.

2.5. За алгоритмом знайти передавальні відношення наступних кроків;

розрахунки припинити на наступному кроці після того, як

приблизне передавальне відношення перекрило вимоги до

заданої точності підбору.

2.6. Розкласти на множники дроби двох останніх кроків та знайти

числа зубів коліс a, b, c, d.

2.7. Знати похибку підбору коліс гітари.

2.8. Зробити висновки, оформити та захистити звіт з роботи.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.004 с.)