Визначити клас імуноглобулінів, яких найбільше всього утворюється
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначити клас імуноглобулінів, яких найбільше всього утворюєтьсяза добу в організм! людини:

б) ІдG;

Визначити клас Імуноглобулінів, для яких характерна наявність у

структурі секреторного компоненту:

а)1дА;

Визначити клас імуноглобулінів, які можуть бути рецепторами

наївних В-клітин:

д) ІдD.

Визначити клас імуноглобулінів, які обумовлюють антигельмінтний

імунітет:

г) ІдЕ;

9. Визначити клас імуноглобулінів, які містять додатковий J-ланцюг:

в)1дМ;

10. Вказати імуноглобуліни, які можуть мати пентамерну структуру:

в) ІдМ;

11. Вказати імуноглобуліни, які можуть мати димерну структуру;

а) ІдА;

Визначити клас імуноглобулінів, які здатні стимулювати

жнтитілозалежну клітинну цитотоксичність (АЗКЦ):

д) ІдD.

Визначити клас імуноглобулінів, які утворюють першу лінію захисту

від чужорідного антигену:

в) ІдМ;

14. Зазначити фрагменти антитіл, які не здатні зв'язувати антиген:

б)Fс;

15. Назвати процеси, які опосередковують імуноглобуліни класу G і М:

а) опсонізація; б) активація комплементу;

Визначити кількість поліпептидних ланцюгів, які утворюють

молекулу імуноглобуліну класу G:

6)4;

Вказати кількість важких ланцюгів, що входять до складу

імуноглобулінів класу G:

а)2;

18. Вказати кількість легких ланцюгів, що входять до складу імуно-

глобулінів класу G:

а)2.

19. Назвати процеси, які опосередковують імуноглобуліни класу Е:

в) дегрануляція базофілів;

г) дегрануляція тучних клітин.

20. Визначити функції, які обумовлює Fс-фрапиент антитіл:

а) активація фагоцитозу;

б) антитіло-залежна клітинна цитотоксичність (АЗКЦ);

в) активація комплементу;

21. Визначити кількість активних центрів в молекулі ІдG:

а) 2;

Визначити, про що свідчить збільшення титрів специфічних антитіл

класу А:

б) інфекцію в слизових;

Визначити, про що може свідчити збільшення титрів специфічних

антитіл класу Е:

д) паразитарну інвазію.

Визначити, про що свідчить збільшення титрів специфічних антитіл

класу М:

а) гостру стадію запалення чи початок інфекції;

 

Визначити, про що свідчить збільшення титрів специфічних антитіл

класу G:

д) хронічну або перенесену хворобу.

26. Вказати, чим обумовлена така захисна реакція, як гостре запалення:

г) факторами неспецифічного захисту та фагоцитарними клітинами.

27. Визначити клітини, які називають клітинами гострої фази запалення:

б) нейтрофіли;

28. Визначити клітини, які називають клітинами хронічної фази запалення:

в) лімфоцити;

Зазначити, чим специфічна імунна відповідь відрізняється від

неспецифічної:

в) за специфічністю.

30. Визначити, що таке імуногенність антигенів:

а) здатність викликати імунну відповідь;

31. Визначити, що таке антигенність антигенів:

б) здатність взаємодіяти з антитілами;

32. Вказати антигени, які називають Т-залежними:

а) імунна відповідь на які потребує участі Т-хелперів;

33. Вказати антигени, які називають Т-незалежними:

а) імунна відповідь на які не потребує участі Т-хелперів;

34. Вказати властивості гаптену:

б) речовина, здатна взаємодіяти з антитілами;

35. Вказати властивості повного антигену:

а) речовина, здатна викликати імунну відповідь;

б) речовина, здатна взаємодіяти з антитілами;

36. Визначити сполуку, яка знаходиться в "активному" центрі МНС:

а) антигенний пептид.

37. Зазначити, чим є в антигенному плані полісахариди:

а) гаптени;

38. Зазначити, чим є в антигенному плані нуклеотиди:

а) гаптени;

39. Зазначити, чим є в антигенному плані ліпіди:

а) гаптени;

40. Вказати найкращі імуногени:

а) білки;

41. Визначити, які з перелічених антигенів є неповними:

в) нуклеотиди

42. Визначити, які з перелічених антигенів є Т-незалежними:

б) ліпополісахариди;

43. Визначити, які з перелічених антигенів є Т-залежними:

г) глікопротеїди.

44. Вказати головну функцію В-лімфоцитів:

б) е попередниками кпітин-антитілопродуцентів;

45. Визначити клітини, нащадками яких є плазматичні клітини:

а) Т лімфоцити; б) В-лімфоцити; в) еозінофіли; г) макрофаги.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.005 с.)