Визначити клас імуноглобулінів, які здатні надходити до організму
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначити клас імуноглобулінів, які здатні надходити до організмуXI. ІМУНОЛОГІЯ

1. Назвати білки плазми крові, до яких належать антитіла:

б) гама-глобуліни;

2-Визначити клас імуноглобулінів, концентрація яких у крові найбільша:

б)ІдG;

3. Визначити клас імуноглобулінів, які здатні проходити крізь плаценту:

б) ІдG;

Визначити клас імуноглобулінів, які здатні надходити до організму

дитини з молоком матері:

а)ІдА;

Визначити клас імуноглобулінів, яких найбільше всього утворюється

за добу в організм! людини:

б) ІдG;

Визначити клас Імуноглобулінів, для яких характерна наявність у

структурі секреторного компоненту:

а)1дА;

Визначити клас імуноглобулінів, які можуть бути рецепторами

наївних В-клітин:

д) ІдD.

Визначити клас імуноглобулінів, які обумовлюють антигельмінтний

імунітет:

г) ІдЕ;

9. Визначити клас імуноглобулінів, які містять додатковий J-ланцюг:

в)1дМ;

10. Вказати імуноглобуліни, які можуть мати пентамерну структуру:

в) ІдМ;

11. Вказати імуноглобуліни, які можуть мати димерну структуру;

а) ІдА;

Визначити клас імуноглобулінів, які здатні стимулювати

жнтитілозалежну клітинну цитотоксичність (АЗКЦ):

д) ІдD.

Визначити клас імуноглобулінів, які утворюють першу лінію захисту

від чужорідного антигену:

в) ІдМ;

14. Зазначити фрагменти антитіл, які не здатні зв'язувати антиген:

б)Fс;

15. Назвати процеси, які опосередковують імуноглобуліни класу G і М:

а) опсонізація; б) активація комплементу;

Визначити кількість поліпептидних ланцюгів, які утворюють

молекулу імуноглобуліну класу G:

6)4;

Вказати кількість важких ланцюгів, що входять до складу

імуноглобулінів класу G:

а)2;

18. Вказати кількість легких ланцюгів, що входять до складу імуно-

глобулінів класу G:

а)2.

19. Назвати процеси, які опосередковують імуноглобуліни класу Е:

в) дегрануляція базофілів;

г) дегрануляція тучних клітин.

20. Визначити функції, які обумовлює Fс-фрапиент антитіл:

а) активація фагоцитозу;

б) антитіло-залежна клітинна цитотоксичність (АЗКЦ);

в) активація комплементу;

21. Визначити кількість активних центрів в молекулі ІдG:

а) 2;

Визначити, про що свідчить збільшення титрів специфічних антитіл

класу А:

б) інфекцію в слизових;

Визначити, про що може свідчити збільшення титрів специфічних

антитіл класу Е:

д) паразитарну інвазію.

Визначити, про що свідчить збільшення титрів специфічних антитіл

класу М:

а) гостру стадію запалення чи початок інфекції;

 

Визначити, про що свідчить збільшення титрів специфічних антитіл

класу G:

д) хронічну або перенесену хворобу.

26. Вказати, чим обумовлена така захисна реакція, як гостре запалення:

г) факторами неспецифічного захисту та фагоцитарними клітинами.

27. Визначити клітини, які називають клітинами гострої фази запалення:

б) нейтрофіли;

28. Визначити клітини, які називають клітинами хронічної фази запалення:

в) лімфоцити;

Вказати головну функцію плазматичних клітин в імунному захисті

організму:

в) синтез антитіл;

47. Вказати головну функцію Т-хлітии кілерів в імунному захисті організму:

а) лізис клітин-мішеней

48. Вказати головну функцію Т-клітин хелперів в імунному захисті організму:

г) синтез інтерлейкінів та стимуляція імунної відловщі.

49. Визначити клітини, які можуть бути активовані Т-хелперами:

а) макрофаги, б) В-лімфоцити; в) природні кілери;

Зазначити головну функцію Інтердигітальних Дендритних Клітин

(ІДК) в імунному захисті організму:

г) активація наївних Т-лімфоцитів.

51. Вказати СD-маркер, який визначає субпопуляцію Т-кілерів:

г) СD 8.

52. Вказати СD -маркер, який визначає субпопуляцію Т-хелперів:

а)СD 4,

53. Вказати СD -маркер, який визначає всі Т-клітини:

в) СDЗ;

54. Вказати СD -маркер, який визначає всі лейкоцити:

б)СD 45;

55. Вказати СD -маркер, який визначає В-лімфоцити:

б)СD19/21

56. Зазначити, який з перелічених маркерів не належить Т-клітинам:

г)СD 19.

57. Вказати лейкоцити, яких більше всього у крові здорової людини:

г) базофіли.

Назвати клітини, з яких утворюються інтердигітальні дендритні

клітини:

а) клітини Лангерганса

XI. ІМУНОЛОГІЯ

1. Назвати білки плазми крові, до яких належать антитіла:

б) гама-глобуліни;

2-Визначити клас імуноглобулінів, концентрація яких у крові найбільша:

б)ІдG;

3. Визначити клас імуноглобулінів, які здатні проходити крізь плаценту:

б) ІдG;

Визначити клас імуноглобулінів, які здатні надходити до організму

дитини з молоком матері:

а)ІдА;

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.006 с.)