ТОП 10:

Тема 29. Недоговірні зобов’язання 

Накресліть схему:

а) Види недоговірних зобов’язань.

б) Види недоговірних зобов’язань, що виникають з правомірних дій.

в) Види деліктних зобов’язань.

Теми рефератів:

1. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП.

2. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітніми, малолітніми особами.

3. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів та послуг.

4. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом на виробництві.

5. Особливості відшкодування моральної шкоди за законодавством України.

6. Проблеми відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину.

 

Тема 30. Спадкове право

 

Накресліть схему:

а) Учасники спадкових правовідносин.

б) Види спадкування.

в) Черги при спадкування за законом.

Теми рефератів:

1. Особливості спадкування вогнепальної зброї.

2. Цивільно-правова конкуренція та співвідношення спадкового договору із договором довічного утримання.

3. Правові наслідки спадкування земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) іноземцями.

4. Проблемні питання дійсності заповіту самовбивць.

5. Корпоративне право як об’єкт спадкових прав.

6. Інститут прийняття спадщини.

7. Коло спадкоємців за заповітом.

8. Підпризначення спадкоємця як один із аспектів свободи заповіту.

9. Особливості спадкування акцій.

 


Методи навчання

Методи навчання поділяють на неімітаційні та імітаційні.

Неімітаційніподіляються на неігрові (дискусія, проблемне пояснення, сократичний діалог, евристична бесіда, дослідницький метод) та ігрові (змагання, заняття-конкурси, заняття-вікторини, заняття-аукціони, заняття-конференція, бліц-гра).

Імітаційні діляться на неігрові (вирішення проблемних ситуаційних завдань, аналіз конкретної ситуації, імітаційні вправи, індивідуальний тренаж) та ігрові (розігрування ролей, ігрове проектування, рольова гра, організаційно-навчальна гра, ділова гра).

Неігрові методи навчання:

– заняття-конкурс;

– метод “Розгляду інциденту”

– метод “Аналізу конкретної ситуації” (кейс метод)

– евристична бесіда

– метод “Студентських портфелів”

– сократичний діалог

– дискусія.

Методи контролю

Для навчальної дисципліни «Цивільне право» методами контролю знань (успішності навчання) виступають:

- заслуховування усної відповіді курсанта на питання, що винесені на розгляд під час проведення семінарського заняття;- заслуховування доповіді, реферата;- перевірка виконаних курсантами тестових завдань для проміжного та підсумкового контролю;- здійснення бліцопитування;- проведення заліку, екзамену.Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система об'єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю знань курсантами є складовими навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з дисципліни.

10. Розподіл балів, які отримують курсанти :

 

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено чотири модульних контролі протягом навчального року:

 

Модуль 1 (М1) Модуль 2 (М2) ЗАЛIК
Поточний контроль 1 (ПК1) модульний контроль (МК1) Поточний контроль 2 (ПК2) модульний контроль (МК2)
Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15
≤60 ≤40 ≤60 ≤40
М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 +МК2 ≤ 100
Підсумкова оцінка (П)= М12 ≤100
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену(П) = ПК1+ПК2 +Е≤100 ≤40
Модуль 3 (М3) Модуль 4 (М4) ЕКЗАМЕН
Поточний контроль 1 (ПК1) модульний контроль (МК3) Поточний контроль 2 (ПК2) модульний контроль (МК4)
Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15
≤60 ≤40 ≤60 ≤40
М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 +МК2 ≤ 100
Підсумкова оцінка (П)= М12 ≤100
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену(П) = ПК1+ПК2 +Е≤100 ≤40
                     

Критерії оцінюванняПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.004 с.)