ТОП 10:

Карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо во­ни спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

1. Суспільна небезпечність цього злочину виявляється в тому, що внаслідок блокування одного або кількох видів механічного транспорту або захоплення вокзалу, порту, станції, аеродрому тощо перш за все створюється загроза для життя людей чи настання інших тяжких наслідків. Це паралізує роботу транспорту, відправку та прибуття вантажів і пасажирів, може вик­ликати інші негативні явища.

2. Предметом цього злочину відповідно до ч. 1 статті є шляхи сполучен­ня, споруди на них, транспортні засоби, засоби зв'язку та сигналізації, інші устрої та елементи залізничного, водного, повітряного, автомобільного, міського електротранспорту або магістрального трубопровідного транспорту.

3. Об'єктивна сторона злочину відповідно до ч. 1 виявляється в блоку­ванні транспортних комунікацій. Блокування може здійснюватися шляхом розміщення на вулицях, дорогах, залізничному або водному шляху, злітній смузі колод, шпал, каміння, залізобетонних конструкцій, транспортних за­собів, сільськогосподарських, будівельних та інших машин і механізмів, що не дає можливості рухатися транспортним засобам, перекачувати нафту, газ, пально-мастильні матеріали. Шляхи сполучення, вулиці, дороги можуть бу­ти перекриті для руху транспортних засобів гуртом людей, табуном коней, чередою великої рогатої худоби тощо.

4. Технічна система транспорту може бути паралізована шляхом припи­нення подачі води, газу, пально-мастильних матеріалів, відключення елект­ричної енергії, засобів зв'язку, сигналізації, автоматизованих систем управління транспортом.

5. Наслідками блокування є порушення нормальної роботи транспорту, а також створення небезпеки для життя людей або настання інших тяжких наслідків (про це див. коментар до ст. 277 КК). Закінченим цей злочин слід вважати з моменту настання зазначених наслідків.

6. Між блокуванням і зазначеними наслідками повинен бути встановле­ний причинний зв'язок. У разі необхідності для встановлення причинного зв'язку може призначатися експертиза.

7. Предметом злочину за ч. 2 статті є вокзали, аеродроми, порти, станції та інші транспортні підприємства, організації, установи. Це можуть бути ок­ремі будівлі, споруди, вежі, або якась частина, кімната, зала цих будівель, в яких можуть знаходитись диспетчерська, засоби зв'язку, сигналізації чи управління транспортом або окремими його підрозділами.

8. Захоплення — це протиправне заволодіння будівлями чи їх окремими частинами, спорудами будь-якою особою із застосуванням насильства, по­гроз і встановлення контролю над ним. Фізичне насилля при захопленні об'єктів транспорту може виявлятися в завданні ударів, побоїв, викручу­ванні рук, зв'язуванні, утриманні, позбавленні волі, закриванні в при­міщенні, а також у спричиненні тілесних ушкоджень і навіть смерті. Скла­дом цього злочину охоплюються лише легкі тілесні ушкодження, удари, по­бої, позбавлення волі тощо.

9. Психічне насилля — це погроза вбивством, спричиненням тілесних ушкоджень тощо.

10. Закінченим цей злочин вважається з моменту встановлення контролю над вокзалом, портом тощо або його певною частиною, яка має важливе зна­чення для управління рухом або експлуатацією транспортних засобів.

11.Суб'єктивна сторона злочинів, передбачених частинами 1 або 2 статті, полягає у прямому умислі щодо дій. Особа усвідомлює фактичні обставини злочину, розуміє суспільну небезпечність і протиправність скоєного і бажає вчинити такі дії. Мотиви і мета вчинення цього злочину можуть бути різни­ми. Вони на кваліфікацію не впливають, а враховуються при призначенні покарання.

12.Суб'єктом є будь-яка особа, у тому числі працівник транспорту, якій виповнилось 16 років.

13. У частині 3 статті встановлена відповідальність за дії, передбачені ча­стинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки. Для загибелі людей достатньо смерті хоча б однієї людини.

14. Інші тяжкі наслідки охоплюють тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження, які можуть бути спричинені як умисно, так і через необе­режність. Охоплюються складом цього злочину і вбивство через нео­бережність. Умисне вбивство при вчиненні цього злочину повинне кваліфіку­ватися за сукупністю злочинів, передбачених ч. З ст. 279 та ст. 115 КК.

До тяжких наслідків належить також велика матеріальна шкода (див. ко- , ментар до ст. 276 КК).

15. Цей злочин за об'єктивними та суб'єктивними ознаками має велику схожість з пошкодженням шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277 КК), у якому також засоби транспорту, шляхи сполучення приво- ' дяться в непридатний для експлуатації стан, що теж може порушити нор­мальну роботу транспорту. При відмежуванні цих злочинів у першу чергу потрібно враховувати спрямованість умислу. При пошкодженні шляхів спо­лучення і транспортних засобів умисел спрямований на приведення засобів транспорту у непридатний для експлуатації стан. При блокуванні транс­портних комунікацій умисел спрямований на те, щоб паралізувати рух транспорту. Як правило, злочин, передбачений ст. 277 КК, вчиняється у та­кий спосіб з хуліганських мотивів або з метою помсти. Блокування транс­портних комунікацій вчиняється з метою впливу на прийняття рішень або вчинення чи відмови від вчинення певних дій органами влади або місцево­го самоврядування, або з метою привернення уваги громадськості до певних подій. Цей злочин вчиняється відкрито, в присутності людей, представників влади, представників транспорту або з їх участю. Навряд чи можливе по­шкодження шляхів сполучення та транспортних засобів діями, які мали б відкритий, демонстративний характер.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.003 с.)