ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У ЛЬВОВІ ПОВІРЯТИМУТЬ ЛІЧИЛЬНИКИВасиль Трухан (ЛГ. - 2002. - 16 вересня. - С.5).

59. Можливо, "Ньюкасл" іще не дуже добре ввійшов у чемпіо­нат, але той темп, який він сьогодні запропонував, може витрима­ти не кожна команда (ЛГ. - 2002. - 20 вересня).

60. Проте через фізичну та моральну зношеність технологіч­ного обладнання, теплових та водопровідно-каналізаційних ме­реж ми не можемо гарантувати їх стабільну роботу впродовж опалювального сезону (Е. - 2002. - 3 жовтня).

61. Схоже на те, що отримання Львівським національним університетом ім. І.Франка статусу національного, на що покла­дали такі великі надії його керівники, не вирішило усіх проблем (П.-2002.-10 жовтня).

62.3 іншого боку, зло само в собі знаходить шпарку, щоб до­братися до людей, а добру треба допомагати (ВЗ. - 2002. - 31 жовтня).

63. Коли дивлюся на цих дітей [з інтернатів і сиротинців] -гамірливих, бешкетних і щирих, - то не бачу особливих відмін­ностей з "родинними" дітьми. Навряд чи й Святий Миколай відчу­ває різницю, бо вночі прийде до кожної дитини, незалежно від адреси (А. - 2002. - 19 грудня).

64. Нині до Лівчиць не можна дістатися ні поїздом, ні автобу­сом, ні маршрутками. І саме екстремальні умови й призвели до того, що Лівчицький інтернат може бути прикладом успішного ведення приватного господарства (А. - 2002. - 19 грудня).

65. А потім ті [учні школи-інтернату] звикли до нових умов життя. 10-класниця Ірина навіть оголосила 3-денне голодування, щоб повернутися додому (А. - 2002. - 19 грудня).

66. "Знайдіть журналіста!" - це вже не вимога, це рефрен, вимога дати людям правду, повернути віру в себе, в державу, віру в можливість бути вільним (ВВ. - 2002. - №138).

67. Шанувальник Великодня - також жителька західних обла­стей країни, але трохи старша за 50-59 років (МГ. - 2003. - З січня).

68. У країні почне прогресувати стабільність. Після того Украї­на буде процвітати (МГ. - 2003. - 3 січня).


А.О.Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

69. "Я хочу виступати в першій бундеслізі, і якщо "Майнц" туди проб'ється, то я точно не піду з команди. На даний момент ніхто із інших клубів не веде зі мною переговорів. Я розглядаю лише пропозицію "Майна" щодо продовження контракту", - за­значив Андрій [Вороній] (А. - 2003. - 1 січня).

Література

Абрамович А.В., Лазаревич Э.А.Практикум по литератур­ному редактированию.-М.: Изд-воМоск. ун-та, 1974.-С.101-102.

Капелюшний А.О.Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста. - Львів: ПАЮ, 2002. - С.36-38, 95-97.

Мильчин А.Э.Методика и техника редактирования текста. - М.: Книга, 1972. - С. 188-223.

Мильчин А.Э.Методика редактирования текста. - М.: Книга, 1980.-С.219-255.

Мильчин А.Э.Издательский словарь-справочник. - М.: Юристъ, 1998.-С. 199.

Накорякова К.М.Редактирование материалов массовой ин­формации. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С.21-34.

Партико З.В.Загальне редагування: нормативні основи. -Львів: Афіша, 2001. - С175-207.

Різун В.В.Літературне редагування. - К.: Либідь, 1996. -С.90-99.

Свинцов В.И.Логические основы редактирования текста. -М.: Книга, 1972.-272 с.

Свинцов В.И.Смысловой анализ и обработка текста. - М.: Книга, 1979.-272 с.

Сикорский Н.М.Теория и практика редактирования. - М.: Высш. шк., 1980.-С.205-211.

gplJL JfUK&tUlHHJl £tL~&gfUU± 6 І 7

Абетка української політики:Довідник. - К.: Смолоскип, 1998.-230 с

Абетка української політики, 2000-2001:Довідник. - К.: Смолоскип, 2001. - 328 с

Аксельрод А., Филлипс Ч.Диктаторы и тираны: Энциклопе­дия обо всём: В 2 т. - Т. 1-2. - Смоленск: Русич, 1997.

Американские президенты:41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона. - Ростов-на-Дону:


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

Феникс, 1997.-640 с.

Атлас світу.- К.: НВП "Картографія", 1999. - 216 с.

Балдано И.Ц.Мода XX века: Энциклопедия. - М.: ОЛМА-ПРЕСС,2002.-400с.

БерченкоМ.М., БерезовськаІ.Б. Синьо-жовті сторінки In­ternet: Про Україну та українців. - Львів: Л іга-Прес, 2000. - 404 с.

Большая энциклопедия литературных героев:В 4 т. -Т.1-4. - М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 2001.

Большой энциклопедический словарь.- М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 1998. - 1456 с.

Большой энциклопедический справочник.- М.: Астрель; ACT, 2001.-944 с.

Бычков АЛ. Энциклопедия языческих богов: Мифы древних славян. - М.: Вече, 2000. - 400 с.

Великие кинозвёзды XX века.- М.: Мартин, 2001.-495 с.

Великие мюзиклы мира:Популярная энциклопедия. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 704 с.

Весь світ у цифрах і фактах:Довідник. - К.: Мапа, 2001. -128 с.

Вибори Президента України '99:36. нормат. актів. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 80 с.

Воскресенский Б.М., Терпиловский С.С."Динамо" (Киев). 1927-1997: Иллюстрированный хронологический справочник. - Одесса: Интер-Пресс, 1998. - 148 с.

Всё обо всех:В 11 т. - Т. 1-11. - М.:Филол. о-во "Слово", "Ключ-С", ACT, 1997 -1999.

Всемирный биографический энциклопедический сло­варь.- М.: Большая Рос. энциклопедия, 1998. - 926 с.

Выдающиеся политики: XX в.- Мн.: Современ. литератор, 1999.- 496 с.

Гиннесс.Книга рекордов: 2002. - М.: Астрель; ACT, 2002. -288 с. (за попередні роки див.: Книга...).

Горпинич В.О.Словник географічних назв України: (Топоні­ми та відтопонімічні прикметники): Близько 25 000 слів. - К.: Довіра, 2001.-526 с

Данцев А.А.Правители России: XX век. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.-512 с.

Дев'ятий форум видавців у Львові:Каталог учасників. -Львів: Форум видавців; Афіша, 2002. - 315 с.

ДейО.І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI-XX ст.). - К.: Наукова думка, 1969. - 560 с.

Декоративно-ужиткове мистецтво:Словник. - У 2 т. - Т.


А. О. Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

1-2. -Львів: Афіша, 2000.

Довідник з історії України:В 3 т. - Т. 1-3. - К.: Генеза, 1993-1999.

Довідник з поштової індексації України.- 2-ге вид. - К.: УДППЗ "Укрпошта", 1999.-269 с

Енциклопедія сучасної України.- У 25 т. - Т.1. - К.: ЕСУ, 2001.

Енциклопедія Українознавства:В 10 т. - Перевидання в Україні: Т. 1-Ю. -Львів: НТШ, 1993-2000; Т. 1-Ю. - Б/м: Вид-во "Молоде життя", 1955-1984.

ЗалесскийК.А. Империя Сталина: Биографический энцикло­педический словарь. - М.: Вече, 2000. - 608 с.

Залесский К.А.Первая мировая война: Биографический эн­циклопедический словарь. - М.: Вече, 2000. - 576 с.

Зенькович Н.А.Самые закрытые люди: Энциклопедия био­графий. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2002. - 767 с.

Івченко А.С.Міста України: Довідник. - К.: НВП "Картогра­фія", 1999. -136 с.

Івченко А.С.Містечка України: Довідник. - К.: НВП "Картогра­фія", 2000. -184 с

Капелюшний А.О.Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста. - Львів: ПАІС, 2002. - 576 с

Київський національний університет імені Тараса Шев­ченка:Довідник. - К.: КНУ, 1999. - 160 с

Кино:Энциклопедический словарь. - М.: Сов. энциклопе­дия, 1986.-640 с.

Китайская Народная Республика:Справочник. -М.: Полит­издат, 1989.-277 с.

Книга рекордів України.-Львів: ФІРА-люкс, 1997. -132 с.

Книга рекордов Гиннесса:1999. - Назрань: ACT, "Guin­ness Publishing Ltd.", 1999. - 264 с. (наступні видання: 2000, 2001; див. також 2001 на CD - Компакт-диски; за 2002 див.: Гиннесс...).

Книговедение:Энциклопедический словарь. - М.: Сов. эн­циклопедия, 1982. - 664 с.

Ковальский Я.В.Папы и папство. - М.: Политиздат, 1991. -236 с.

Ковтун В.В., Степаненко А.В.Города Украины: Экономико-географический справочник. - К.: Вища шк., 1990. - 279 с.

Когонашвили К.К.Краткий словарь истории Крыма. - Сим­ферополь: Бизнес-Информ, 1995. - 333 с.

Комп'ютерний словник.- К.: Україна, 1997. - 470 с.


____________ Редагування в засобах масової інформаші______________

Космонавтика:Энциклопедия. - М.: Сов. энциклопедия, 1985.-528 с.

Короткий довідник з історії України.- К.: Вища школа, 1994.-255 с.

Краснящих А., Беляев К.1000 псевдонимов. -Харьков: Фо­лио, 2002. - 479 с.

Кремптон У.Прапори. - К.: Махаон - Україна, 1998. - 32 с.

Крым: книга рекордов.- Симферополь: Сонат, 1999.-288 с.

Леонтьев В.П.Новейшая энциклопедия персонального ком­пьютера: 2002. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 920 с.

Литературный энциклопедический словарь.- М.: Сов. энциклопедия, 1987. - 752 с.

Літературознавчий словник-довідник.- К.: Академія, 1997.-750 с.

Лупій Г.В.Львівський історико-культурний заповідник "Лича-ківський цвинтар": Путівник. - Львів: Каменяр, 1996. - 367 с

Львівський державний університет імені Івана Франка:Каталог-довідник. - Львів: ЛДУ, 1998. - 600 с

Львівський національний університет імені Івана Фран­ка.- Львів: МАЛТІ-М, 2001. - 24 с

Малая энциклопедия персоналий:2000 великих людей. - Харьков: Торсинг, 2001. - 656 с

Мас-медіа України.- К. - КІС, 1995. - 304 с

Мельник Б.В.Довідник перейменування вулиць і площ Льво­ва. - Львів: Світ, 2001. -128 с

Миллионеры:Краткий биографический словарь (300 био­графий). - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 608 с.

Митці України:Енциклопедичний довідник. - К.: Укр. енци­клопедія, 1992. - 848 с.

Мифы народов мира:Энциклопедия. - В 2-х т. - Т.1-2. -М.: Сов. энциклопедия, 1991-1992.

Мифы народов мира.- М.: Росткнига, 1999.-480 с.

Музыкальный энциклопедический словарь.- М.: Сов. энциклопедия, 1991. - 672 с.

Національна символіка.- К.: Б-ка журн. "Пам'ятки України", 1991.-48 с.

Німеччина у фактах.- Франкфурт-на-Майні: Societats-Verlag, 1996.-544 с.

Новый энциклопедический словарь.- М.: Большая Рос­сийская энциклопедия, 2001. - 1456 с.

Носовский Г.В., Фоменко А.Т.Империя: Русь, Турция, Ки­тай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древнос-


А.О.Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

ти. - М.: Факториал Пресс, 2000. - 752 с.

Обличчя влади:російська політична еліта. - К.: Наук, думка, 2002. - 384 с

Олимпийская энциклопедия.- М.: Сов. энциклопедия, 1980.-415 с.

Плачинда СП.Словник давньоукраїнської міфології. - К.: Укр. письменник, 1993. - 63 с

Популярная художественная энциклопедия:Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство: В 2 т. -Т. 1-2. - М.: Сов. энциклопедия, 1986.

Правители Европы:Справочное издание. - Одесса: Полис, 1998.-528 с.

Правители России.- М.: Белфакс, 2001. - 224 с. Правителі України:Довідник. - Одеса: Поліс, 2000. -180 с. Право вибору: списки політичних партій та виборчих бло­ків:Довідник. - К.: Ващенко; Геопринт, 2002. - 362 с.

Раззаков Ф.И.Звёзды телевидения. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. - 432 с.

Рыжов К.В.Все монархи мира. Древняя Греция. Древний Рим. Византия: Энциклопедия. - М.: Вече, 1998. - 656 с.

Рыжов К.В.Все монархи мира. Россия: Энциклопедия. -М.:Вече, 1998.-640 с.

Рыжов К.В.Все монархи мира. Западная Европа: Энцик­лопедия. - М.: Вече, 1999. - 656 с.

Рыжов К.В.Все монархи мира. Древний Восток: Энциклопе­дия. - М.: Вече, 2001. - 608 с.

Савин А.В.Ифоки, тренеры, судьи: Справочно-биографи-ческий словарь. - М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001. -664 с.

Сергійчук В.І.Національна символіка України. - К.: Веселка, 1992.-112 с.

Сифакис К.Энциклопедия покушений и убийств. - М.: Вече, 1998.-448 с.

Снегирёв А.В.Премия "Оскар": Популярная энциклопедия. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. - 368 с.

Современные музыканты: поп, рок, джаз:Краткий биогра­фический словарь (300 биографий). - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 608 с.

Современные Соединённые Штаты Америки:Энцикло­педический справочник. - М.: Политиздат, 1988. - 542 с.

Спик М.Истребители. Асы XX века: 1914-2000. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.-320 с.


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

Спортсмены:Краткий биографический словарь (300 биогра­фий). - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 640 с.

Справочник необходимых знаний.- М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001.-768 с.

100 великих композиторов.- М.: Вече, 1999. - 624 с.

100 великих мифов и легенд.- М.:Вече, 2002. - 480 с.

100 великих наград.- М.:Вече, 2002. - 432 с.

100 великих правителей XX века.- М.:Мартин, 2000. -480 с.

100 найвідоміших українців.- М.:Вече; К.: Орфей, 2001.

- 584 с. (рос. варіант: 100 великих украинцев. - М.: Вече; К.:
Орфей, 2001.-584 с).

Страны и народы мира:Энциклопедический справочник.

- Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 608 с.

Травкин Н.И.Планета футбол: Путеводитель по странам и кон­тинентам. - М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2002. - 600 с.

Увесь світ у цифрах і фактах:Довідник. - К.: Мапа, 2002. -128 с.

Україна: Путівник.- Київ - Балтимор: Смолоскип, 1993. -450 с.

Українська журналістика в іменах:Матеріали до енцикло­педичного словника. - Вип. І—IX. - Львів: Львівська наук, б-ка ім. В.Стефаника, 1994-2002.

Українська журналістика в іменах:Матеріали до енцикло­педичного словника (вип. 1-9). Покажчик імен. -Львів: Львівська наук, б-ка ім. В.Стефаника, 2002. - 52 с

Українська літературна енциклопедія:В 5 т. - Т.1-3. - К.: "Укр. енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 1988-1995.

Українська мова:Енциклопедія. - К.: Укр. енциклопедія, 2000. - 752 с

Українське козацтво:Мала енциклопедія. - К.: Генеза; Запо­ріжжя: Прем'єр, 2002. - 568 с

Універсальний словник-енциклопедія.- К.: Ірина, 1999. - 1568 с (вид. 2-ге. - К.: Ірина, 2001; вид. 3-тє. - К.: Всеувито, Новий друк, 2003. - 1414 а).

ФК "Динамо" (Київ).- К.: AT "ФК "Динамо" (Київ)", ТОВ "Стиль и Дом", 1999. - 80 с.

Фол иД. Энциклопедия знаков и символов. - М.: Вече, 1997. -512 с.

Футбол:Полная иллюстрированная энциклопедия мирового футбола. - М.: Росмэн-Издат, 1999. - 256 с.

Футбольная энциклопедия.-М.: Вече, ACT, 1999. -192 с.


А. О. Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

Хтоє хто в Україні:1999. - К.: КІС, 1999. - 348 с Хтоє хто в Україні:2000. - К.: КІС, 2000. - 576 с Хтоє хто в Україні:2001. - К.: КІС, 2001. - 550 с Хтоє хто в українських мас-медіа:1997. - К.: КІС, 1997. -547 с.

Хто є хто в українських мас-медіа:1999. - К.: КІС, 1999. -541с.

Цирк:Маленькая энциклопедия. - М.: Сов. энциклопедия, 1979.-448 с.

Шевченківський словник: У 2 т. -Т.1-2. - К.: УРЕ, 1978. Шевченківські лауреати, 1962-2001:Енциклопедичний до­відник. - К.: Криниця, 2001. - 696 с

Энциклопедия Третьего Рейха.- М.: Локид - Миф, 1996.

- 592 с.

Янко М.Т.Топонімічний словник-довідник Української РСР.

- К.: Рад. шк., 1973. - 180 с. (Нове вид.: Топонімічний словник
України. - К., 1998).

Компакт-диски

Атлас мира - 2001. - 7 Wolf multimedia (www.7wolf.net), 2001.

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия - 2003.-"Кирилл и Мефодий"; БРЭ, 2003.

Всемирная история живописи:Интерактивная энциклопе­дия. - Powersource, 2001.

Золота скарбниця України:Бібліотека української літерату­ри. - Негоціант, 2000.

Золота скарбниця України:Антологія історії України. - Него­ціант, 2000.

Книга рекордов Гиннесса: 2001.-Guinness World Records, 2001.

Мифы древнего мира:Энциклопедия. -ACTA; EMME, 1996.

500 наиболее известных людей столетия(The 500 most important people of the century). - Multy Educator, 2000.

Шедевры музыки:Энциклопедия Кирилла и Мефодия -1997. - "Кирилл и Мефодий", 2001.

Энциклопедии и словари.- Dream Realyty Studio, 2001.

Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия - 2002.- "Кирилл и Мефодий", 2002.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.016 с.)