ТОП 10:

Способи пошуку потенційних контрагентів
Пошук потенційних контрагентів є важливим завданням комерційної діяльності на підприємстві.

Не можна вкладати договори, не розглянувши пропозиції декількох постачальників чи покупців.

Під час пошуку потенційних контрагентів (постачальників чи покупців) підприємство може використовувати наступні джерела:

- рекламні проспекти;

- рекламу в газетах, журналах;

- мережу Internet;

- відвідування ярмарків, виставок;

- через брокерські контори – участь в біржових торгах;

- участь в тендерних торгах;

- участь в оптових аукціонах;

- особисті контакти.

Після того як знайшли декількох потенційних контрагентів, з ними проводяться переговори, листування, відвідують фірму з метою познайомитися ближче з товаром.

Наступним кроком є остаточний вибір оптимального постачальника, з яким і формуються зв’язки, тобто заключається договір.

 

 

4. Участь підприємства в ярмарку (виставці)

Однією з основних встановлення комерційних зв'язків є оптові ярмарки.

Оптовий ярмарок — це форма організації оптового торгу, основним призна­ченням якого є забезпечення безпосередніх комерційних переговорів між поста­чальниками і оптовими покупцями з метою остаточного узгодження й підпи­сання текстів договорів поставки в асортименті, узгодженому на основі конкретних зразків, каталогів, проспектів тощо.

Останнім часом значного поширення набули близькі до оптових ярмарків ви­ставки — ринкові заходи з обмеженим часом проведення, де виставляються експонати, адресовані переважно звичайним відвідувачам (не спеціалістам) з метою пропаганди товарної продукції чи послуг і сприяння їх збуту.

Оскільки принципи організації ярмарків та виставок однакові, і цілі дуже схожі, то вони можуть проводитися одночасно (виставки-ярмарки).

Характерними рисами ярмаркової торгівлі є:

— оптова реалізація товарів за наявними зразками;

— періодичність проведення торгів;

— попереднє встановлення строків і місця проведення ярмарку;

— одночасна і масова участь у ярмарку продавців і покупців.

За складом учасників (територіальною ознакою) ярмарки і виставки можуть бу­ти міжнародні, міжрегіональні і регіональні.

За товарним профілем ярмарки і виставки поділяються на спеціалізовані, на яких відбуваються показ і торгівля певними видами продукції тієї чи іншої окремої галузі, і універсальні, на яких реалізуються товари різних галузей як промислового, так і агропромислового комплексу.

За галузевою ознакою ярмарки поділяються на галузеві (на яких відбувається торгівля товарами однієї якої-небудь галузі) і міжгалузеві (охоплюють багатогалу­зеву продукцію).

За тривалістю і способом проведення виставки також поділяються на коротко­тривалі, пересувні та постійно діючі.

Предметом діяльності ярмарку є надання комплексу послуг учасникам щодо укладення торгових угод, налагодження ділових контактів, упорядкування процесу оптової торгівлі, аналізу і підготовки кон'юнктурної інформації, організації реклами.

Ярмарково-виставкова діяльність відіграє велику роль в економіках багатьох країн. Підтвердження тому є те, що, наприклад, в Німеччині "ви-ставки-ярмарки" розглядаються як окрема галузь економіки. В цій країні в ярмарках і виставках щорічно беруть участь близько 150 тисяч учасників із І8о країн. Такі заходи відвідують близько ю млн. відвідувачів.

Набувають важливості виставки і ярмарки в економіці України. Простежуються дві тенденції їх розвитку. Перша тенденція - це продов­ження проведення ярмарків за радянськими традиціями з використанням відпрацьованих попередніх комерційних контактів і технологій. Під це створюється певна нормативно-правова база. Однак ярмарки такого типу з кожним роком затухають, оскільки зазнають сучасного зарубіжного впли­ву, що викликано необхідністю дотримання єдиних міжнародних стандар­тів.

Друга тенденція проведення ярмарків виникла в Україні із запро­вадженням принципів ринкової економіки. Утворюється мережа фірм, організацій, які спеціалізується на проведенні ярмарків і виставок, що стає предметом їхнього бізнесу. Цей розвиток ярмарково-виставкової справи базується на зарубіжному досвіді, традиціях та правилах і зорієнтований на попит зацікавлених комерційних кіл.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.83 (0.006 с.)