ТОП 10:

Фактори мікросередовища комерційної діяльності підприємстваКожна фірма існує на ринку не ізольовано. На її діяльність впливають законодавчі акти, митні тарифи, лояльність місцевих та державних органів влади, взаємини із засобами масової інформації, політична ситуація у країні та за її межами - ці та багато інших зовнішніх факторів так званого маркетингового середовища, які або сприяють розвиткові фірми, або гальмують його.

Зовнішнє середовище— це сукупність об'єктів, що діють за межами фірми, і взаємин між ними і фірмою, їх звичайно поділяють на дві групи: мікросередовище і макросередовище.

Мікросередовищестановлять:

- конкуренти;

- клієнти;

- постачальники;

- посередники;

- контактні аудиторії.

Фактори мікросередовища комерційної діяльності підприємства:

Конкуренція- це система заходів, спрямована на утримання і розширення частки ринку (відповідно - і норми прибутку) на основі тактичних і стратегічних змін у системі постачання, виробництва, збуту і управління.

Конкурентні переваги- це те, на досягнення чого спрямовані всі стратегії у бізнесі. Конкурентні переваги формуються під впливом різноманітних факторів - кращого використання ресурсів, капіталу, високої якості роботи, переваг у менеджменті, маркетингу, швидкої реакції на запити споживачів, випуску нових видів продукції та інших.

Позитивні функції конкуренції:орієнтація виробників продукції на зниження собівартості, краще обслуговування покуп­ців, вивчення ринку і запитів споживача, раціоналізація виробника, постійне самовдосконалення та оздоровлення економіки країни, швидка реакція на зміну пріоритетів.

Споживачі— це фізичні та юридичні особи, які регулярно купують товари або послуги. Тому необхідність дослідження їх впливу на діяльність організації не викликає сумніву. Бізнес залежить від споживачів і покупців, які звертаються до послуг ринку для покупок.

Споживач- арбітр, примхливий і прискіпливий господар становища, і переможе в боротьбі за його вибір той, хто здатний створити йому максимум зручностей і переваг, пов'язаних з придбанням та використанням товару.

Щоб досягти бажаного результату у змаганні за споживача, необхідно враховувати передусім два головні принципи маркетингу:

- постійно пристосовуватися до потреб і можливостей спожи­вача;

- всі покупці мають різні потреби.

Саме споживачі вирішують, що саме (яку продукцію, роботи чи послуги) слід випускати підприємству і за якими цінами їх реалізо­вувати.

Ціна товару, хоча і залишається основною характеристикою, що визначає попит, все ж таки не є єдиним критерієм, який цікавить покупця. Споживач завжди шукає найліпшої комбінації як мінімум трьох змінних величин: ціни, якості та сервісу.

Постачальникивідіграють важливу роль у розвитку фірми, забезпечуючи необхідними матеріалами, напівфабрикатами, комп­лектуючими виробами, надаючи капітал і грошові засоби, інфор­маційне забезпечення та енергоносії, персонал підприємства (найману працю). Врахування впливу постачальників зумовлюється тим, що вони можуть загрожувати підвищенням цін або зниженням якості товарів чи послуг.

Посередники- це фірми, організації чи окремі особи, які забез­печують для компанії просування, розподіл і продаж товарів на ринку.

Функції посередників:

- допомогти підприємству знайти покупців для його товарів;

- просування товарів від виробників до споживачів;

- забезпечення покупців необхідною інформацією.

Контактні аудиторії- це групи, що виявляють інтерес до діяльності фірми і можуть вплинути на досягнення поставлених цілей. Виділяють сім контактних груп:

- внутрішні (трудовий колектив, акціонери, рада директорів, профспілки);

- місцеві (місцеві мешканці, ради ветеранів);

- фінансові (банківські службовці, аудитори, дебітори, креди­тори, фінансові консультанти, брокери);

- контактні аудиторії державних установ (державні службовці, що відповідають за реєстрацію, працівники податкової служби та статистичних органів, пожежної інспекції та санітарно-епіде­міологічного контролю);

- контактні аудиторії засобів масової інформації (журналісти, економічні оглядачі, співробітники відділів реклами та інформації);

- контактні аудиторії груп громадської дії (активісти еколо­гічного руху, руху за здоровий спосіб життя тощо);

- контактні аудиторії публіки -- лідери громадської думки (естрадні зірки, спортсмени, політики).

Взаємини з контактними аудиторіями мають будуватися за схемою: максимальне заохочення до співробітництва одних (спон­сорів, консультантів, журналістів) і враховування можливих дій інших (податкова, пожежна інспекції, санітарно-епідеміологічний контроль та ін.).

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.003 с.)