ТОП 10:

Характеристика основних елементів комерційної діяльності 
 

 


Елементи комерційної діяльності:

1. маркетингові дослідження комерційної діяльності;

2. товарна політика (для підприємств виробників);

3. закупівельна політика;

4. збутова політика;

5. політика просування

Маркетингові дослідження комерційної діяльності передбачають збирання і аналіз необхідної інформації за такими напрямками:

дослідження ринку, на якому діє підприємство всіх факторів зовнішнього середовища;

дослідження споживачів (вивчення мотивації, смаків, запитів, намірів)

дослідження конкурентів;

дослідження постачальників;

дослідження товарної політики - вивчення вимог споживачів до товарів, конкурентоспроможності товарів

вивчення збутової політики – аналіз кон’юнктури ринку, прогнозування збуту, аналіз форм і методів збуту;

дослідження політики просування товару на ринок – вивчення ефективності реклами, що вже задіяна, інших методів стимулювання покупців.

Товарна політика спрямована на залучення нових покупців, зростання популярності підприємства на ринку, покращення його репутації і, внаслідок цього підвищення ступеня використання потенціалу свого ринку.

Основними напрямами формування товарної політики є:

· інновації – виробництво нових, раніше не бачених товарів

· забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції,

· оптимізація асортименту продукції, більше виробляти ту продукцію, що більше користується попитом;

· торгова (товарна) марка,

· упаковка - рекламна функція, стиль фірми, впізнаваємість підприємства

· управління життєвим циклом - розробка економічної стратегії відповідно до життєвого циклу товарів;

· позиціювання товарів на ринку - захоплення ринку шляхом завоювання прихильності споживачів на відміну від товарів конкурентів.

Закупівля матеріальних ресурсів від своєчасності якої залежить виконання виробничої програми підприємства.

Закупівля матеріальних ресурсів включає наступні дії:

- визначення потреби в матеріальних ресурсах;

- вибір постачальників;

- організація зв'язків, розробка та вкладання договорів з постачальниками;

- організація закупок на оптових ярмарках, аукціонах, товарних біржах;

- організація обліку виконання договорів поставки;

- організація правової та претензійної роботи;

- організація обліку та контролю закупок.

- Збутова політика включає наступні заходи:

- підготовка прогнозів збуту та кон’юнктури ринку;

- розробка плану обсягів реалізації продукції в асортиментному розрізі;

- реалізація продукції покупцям;

- управління товарними запасами;

- ведення складського господарства;

- вибір форм і методів сервісного обслуговування покупців.

Політика просування в комерційній діяльності включає :

здійснення рекламних заходів за допомогою різних засобів масової інформації;

стимулювання працівників збуту;

стимулювання попиту покупців, організація виставок, знижки, різні акції;

заходи „паблік рилейшнз”: виступи в ЗМІ, прес-конференції, спонсорство, фірмовий стиль, престижна реклама.

Характеристика комерційної діяльності підприємств в умовах маркетингової орієнтації

Характеристика Зміст характеристики
Мета Задоволення потреб споживачів в продукції та отримання прибутку
Принципи Ретельно вивчати потреби та попит, які визначають виробництво товарів споживчого призначення
Виробляти слід те, що продається, а не продавати те, що виробляється
Активно впливати на попит і потреби
Функції Маркетингові дослідження
Управління асортиментом і якістю продукції
Управління збутом і розподілом
Управління рекламою та стимулюванням збуту
Засоби Товар
Ціна
Збут
Просування
персонал

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.83 (0.004 с.)