ТОП 10:

Діагностика механізму формування прибуткуОсновним видом прибутку комерційногопідприємства, що характеризує сукупний ефект господарської діяльності, є балансовий прибуток. Він є сума прибутків комерційногопідприємства від усіх видів господарської діяльності і містить у собі наступні результати цієї діяльності: 1) прибуток від реалізації товарів і платних торговельних послуг, 2) прибуток від реалізації продукції неторгової діяльності, 3) прибуток від реалізації іншого майна, 4) прибуток від позареалізаційних операцій.

Різниця між балансовим прибутком і сумою податкових платежів, здійснюваних за рахунок прибутку, являє собою чистий прибуток комерційногопідприємства або прибуток, що залишається в його розпорядженні. У процесі керування прибутком комерційногопідприємства вирішуються дві основні задачі: 1) підвищення загальної суми прибутку в процесі її формування; 2) ефективний розподіл отриманого прибутку по окремих напрямках її використання. Механізм управління формуванням суми балансового прибутку від реалізації товарів будується з урахуванням тісного взаємозв'язку цього показника з показниками обсягу товарообігу, доходів і витрат звертання комерційногопідприємства. Система цього взаємозв'язку, що одержала назву «взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку», дозволяє виявити роль окремих факторів у формуванні прибутку від реалізації товарів і забезпечити ефективне керування цим процесом.

Важливим є визначення обсягу реалізації товарів, що забезпечує беззбиткову комерційну діяльність. Обсяг реалізації товарів у крапці беззбитковості може бути визначений за формулою:

 

Ртб = Иопос*100/(Учд-Уипер)

 

де Ртб – обсяг реалізації товарів, що забезпечує досягнення крапки беззбитковості;

Иопост – сума постійних витрат звертання;

Учд – рівень чистого доходу від реалізації товарів до товарообігу, %;

Уипер – рівень перемінних витрат звертання до товарообігу, %

Обсяг реалізації товарів Ртцп можна знайти за формулою:

 

Ртцп = (Иопост + ПЦ) * 100 / (Учд – Уипер).

 

Крапку цільового прибутку можна визначити виходячи з бажаної рентабельності оборотних коштів і передбачуваного розвитку підприємства. Межа безпеки розраховується по наступній формулі:

 

ПБ = Ртцп – РТБ ,

 

де ПБ – обем товарообігу (реалізації товарів) підприємства, що забезпечує межа його безпеки (запас фінансової міцності);

Ртцп – обсяг реалізації товарів, що забезпечує одержання планової 9цільовий0 суми балансового прибутку від торговельної діяльності.

Ртб – обсяг реалізації товарів, що забезпечує досягнення крапки беззбитковості.

Рівень безпеки (фінансової міцності0 може бути виражений і відносною величиною – коефіцієнтом безпеки (коефіцієнтом фінансової міцності). Його розрахунок здійснюється по наступній формулі:

КБ = ПБ/Ртцп,

де КБ – коефіцієнт безпеки (фінансової міцності);

Б – обсяг реалізації товарів, що забезпечує межа безпеки;

Ртцп – обсяг реалізації товарів, що забезпечує одержанні планової (цільовий) суми балансового прибутку від торговельної діяльності.

Таким чином, механізм керування формуванням прибутку комерційного підприємства з використанням системи «взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку» побудований на її залежності від наступних основних показників:

- обсягу реалізації товарів

- суми і рівня чистого доходу (валового доходу, за мінусом податкових платежів, здійснюваних з нього)

- суми і рівні перемінних витрат звертання;

- суми постійних витрат звертання;

- співвідношення постійних і перемінних витрат звертання.

Ці показники можуть розглядатися як основні фактори формування суми прибутку від реалізації товарів, впливаючи на які можна одержати необхідні результати.

Отже, показники ефективності комерційної діяльності є узагальнюючими параметрами, що дозволяють якісно оцінити економічний стан комерційного підприємства.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.003 с.)