ТОП 10:

Аналіз беззбитковості (CVP-аналіз). 

Одним з основних методів планування діяльності туристського підприємства є CVP-аналіз (cost-volume-profit analysis), або, інакше, аналіз співвідношення витрат, обсягу випуску й прибутку. Він розглядає зміну операційного прибутку під впливом обсягу випуску/продажі продукції, продажних цін, змінних витрат на одиницю й постійних витрат й допомагає відповісти на питання:

- що відбудеться з виторгом і витратами, якщо ми продамо на 1000 одиниць товару більше;

-якщо ми підвищимо або знизимо продажну ціну;

- якщо ми вийдемо на світовий ринок тощо.

(Для розгляду методу необхідно пам'ятати, що Операційний прибуток = виторг - собівартість проданої продукції.

Чистий прибуток = (операційний прибуток+позареалізаційні доходи) - позареалізаційні доходи - податки із прибутку).

Розглянемо техніку CVP-аналізу на прикладі:

Фірма-турагент планує продавати турпакети на популярній двотижневій виставці-продажі. Передбачається вартість турпакета в туроператора 120 у.од. за одиницю. Планується продаж турпакету за 200 у.од. Дводенна оренда торговельного місця становить 2 000 у.од. Припустимо, що інших витрат не було. Який же прибуток одержить фірма від продажу різної кількості турів?

Орендна плата – 2 000 у.од. є постійними витратами, тому що не залежить від кількості проданих турів. Витрати на турпакети є змінними, тому що вони збільшуються зі збільшенням обсягу продаж. За кожну продану одиницю турагент повертає туроператорові 120 у.од.

Якщо фірма реалізує 5 турпакетів, витрати на покупку складуть
120 у.од. *5турпакетів = 600 у.од.

Фірма може використати CVP-аналіз, щоб довідатися як зміниться величина операційного прибутку при зміні обсягу продаж:

При продажі 5 турпакетів фірма одержить виторг
200 у.од. * 5 турпакетів = 1000 у.од., при цьому змінні витрати складуть 120 у.од. * 5 турпакетів = 600 у.од., а постійні – 2 000 у.од. Отже, збиток складе 1000-600-2000 = 1600 у.од.

При продажі 40 турпакетів, виторг складе 200 у.од. * 40 = 4800 у.од. Операційний прибуток становитиме 8000-4800-2000 = 1200 у.од.

Залежно від проданої кількості турпакетів змінюються й загальний виторг і загальні змінні витрати.

Різниця між сумарним виторгом і змінними витратами називається маржинальним прибутком – це ключове поняття CVP-аналізу. Маржинальний прибуток - сума, що впливає на зміну операційного прибутку залежно від обсягу проданих одиниць товару.

Якщо буде продано 5 турпакетів, то маржинальний прибуток становитиме: 1000 (виторг) – 600 (змінні витрати) = 400 у.од.

Якщо буде реалізовано 40 турпакетів, то маржинальний прибуток становитиме: 8000 (виторг) – 4800 (змінні витрати) = 3200 у.од.

За допомогою маржинального прибутку на одиницю товару стає можливим визначення маржинального прибутку на весь реалізований товар.

Маржинальний прибуток на одиницю турпакета складе 200-120=80 у.од.

Загальний маржинальний прибуток = 80 у.од.* 5 = 400 і 80.у.од.*40 = 3200 у.од.

Цей показник сприяє покриттю постійних витрат. Коли постійні витрати повністю покриті, маржинальний прибуток призначається на одержання операційного прибутку.

Розрахунок маржинального прибутку для різної кількості проданих турпакетів представлений у табл. 3.1.

 

Таблиця 3.1 - Розрахунок маржинального прибутку для різної кількості проданих турпакетів

  Кількість проданих турпакетів
Виторг, 200 у.од. за пакет
Змінні витрати, 120 у.од. за турпакет
Маржинальний прибуток 80 у.од. за турпакет
Постійні витрати, у.од.
Операційний прибуток, у.од. -2000 -1920 -1600

 

Можна розрахувати відносний показник – рівень маржинального прибутку у відсотках – це відношення питомої маржинального прибутку до продажної ціни 80/200 = 40 %, тобто 40 % кожної у.од. виторгу йде в маржинальний прибуток.

Таким чином, підрахуємо загальний маржинальний прибуток = відсоток маржинального прибутку * виторг, тобто при продажі 25 турпакетів виторг = 5000, маржинальний прибуток = 5000* 40% = 2000.

Точка беззбитковості (критична точка) - продаж 25 турпакетів.

Точка беззбитковості – це та кількість випущеної (реалізованої) продукції, при якій виторг дорівнює всім витратам.

Розглянемо три методи визначення цього показника - метод рівняння, метод маржинального прибутку й графічний метод.

1. Метод рівняння.

Виторг - змінні витрати - постійні витрати = операційний прибуток або Продажна ціна за одиницю товару*Кількість проданих товарів - Змінні витрати на одиницю товару* Кількість проданих товарів - постійні витрати = Операційний прибуток.

Дорівняємо операційний прибуток нулю.

Тоді 200*Кількість проданих товарів-120*Кількість проданих товарів = 0

Кількість проданих товарів = 2000/80=25 турпакетів

2. Метод маржинального прибутку

Продажна ціна за од. *Кількість проданого товару - Змінні витрати на од. тов.* Кількість проданого товару - Постійні витрати = операційний прибуток

(Продажна ціна за од. - Змінні витрати на од. тов.)* Кількість проданого товару = Операційний прибуток + Постійні витрати.

У точці беззбитковості операційний прибуток = 0.

(Продажна ціна за од. - Змінні витрати на од. тов.)*Кількість проданого товару = Постійні витрати.

(Продажна ціна за од. - Змінні витрати на од. тов.) - Маржинальний прибуток на одиницю товару.

Маржинальний прибуток на одиницю товару * Кількість проданого товару = Постійні витрати

Кількість проданої продукції = Постійні витрати / Маржинальний прибуток на одиницю товару 2000/80=25 одиниць.

 

Графічний метод показаний на рис. 3.1

сума,

у.од.

9000Д

8000 область операційного прибутку

7000

У

Т

5000 Точка беззбитковості змінні

витрати

2000 А

область операційного збитку постійні

0 витрати

З 10 20 30 40 50 кількість, од.

Рис. 3.1 - Графічний метод визначення точки беззбитковості

Алгоритм побудови графіка:

1. Відкладаємо по осі ординат величину постійних витрат – т. А. (2 000 у.од.).

2. Відкладаємо по осі ординат величину змінних витрат (наприклад, 40 одиниць * 120 у.од. = 4 800 у.од.).

3. Відкладаємо по осі ординат величину сукупних витрат (сума змінних і постійних витрат, тобто 4 800+2 000 = 6 800 у. од.). Позначаємо т. В (4 800 у. од. при реалізації 40 турів). З'єднавши т. А і т. У ми одержуємо пряму сукупних витрат.

4. Позначаємо т. З (виторг і рівень продажів нульові) і т. Д. (виторг при реалізації 40 турів складе 200в. ед. * 40 ед. = 8 000 в.ед.). З'єднавши т. С і т.Д ми одержуємо пряму виторгу.

5. Крапка перетинання прямих сукупних витрат і виторгу є крапкою беззбитковості.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.200.21 (0.008 с.)