ТОП 10:

Система показників, що характеризує динаміку та ефективність розвитку туристської галузі.1. Темп росту обсягу споживання туристського продукту, % = Обсяг споживання туристського продукту в звітному періоді, грн. *100%/ Обсяг споживання туристського продукту в минулому періоді, грн.

Показник характеризує динаміку обсягу реалізованих послуг і товарів туристського призначення.

2. Темп росту обсягу споживання туристського продукту в зіставних цінах, % = Обсяг споживання туристського продукту в звітному періоді, грн. *100%/ (Обсяг споживання туристського продукту в минулому періоді, грн. * Індекс цін на турпослуги).

Характеризує динаміку фізичного обсягу реалізації туристських послуг і товарів.

3. Темп приросту обсягу споживання туристського продукту, % = (Обсяг споживання туристського продукту в звітному періоді, грн. - Обсяг споживання туристського продукту в минулому періоді, грн.)*100%/ Обсяг споживання туристського продукту в минулому періоді, грн. = Темп росту обсягу споживання туристського продукту, % -100%.

Характеризує динаміку обсягу реалізації послуг і товарів туристського призначення.

4. Темп приросту обсягу споживання туристського продукту в зіставних цінах, % = (Обсяг споживання туристського продукту в звітному періоді, грн. - Обсяг споживання туристського продукту в минулому періоді, грн.* Індекс цін на турпослуги)*100%/ Обсяг споживання туристського продукту в минулому періоді, грн.* Індекс цін на турпослуги = Темп росту обсягу споживання туристського продукту в зіставних цінах, %* -100%.

Характеризує динаміку обсягу реалізації послуг і товарів туристського призначення.

5. Фондовіддача основних фондів туристської галузі = Обсяг реалізації туристського продукту, грн. / Середньорічна вартість основних фондів туристських підприємств, грн.

Характеризує ефективність використання основних фондів.

6. Рентабельність основних фондів туристських підприємств, % = Чистий прибуток туристських підприємств, грн.*100% / Середньорічна вартість основних фондів туристських підприємств, грн.

Характеризує ефективність використання основних фондів.

7. Коефіцієнт завантаження номерного фонду підприємств готельного господарства = Обсяг реалізації готельних послуг, людино-діб/ Середньорічна пропускна спроможність підприємств готельного господарства, людино-діб.

Характеризує ефективність використання пропускної спроможності номерного фонду підприємств готельного господарства.

8. Продуктивність праці (виробіток), грн. /людину (або туроднів/ людину) = Обсяг реалізації туристських послуг, грн. (або туроднів)/ Середньооблікова чисельність працівників туристських підприємств, людин.

Характеризує ефективність використання трудових ресурсів підприємства.

9. Кількість працюючих на 1000 туристів = Середньооблікова чисельність працівників туристських підприємств, людин / (Кількість обслужених туристів, людин *1000).

Характеризує ефективність використання трудових ресурсів.

10. Кількість працюючих на підприємствах готельного господарства на 1000 ночівель = Середньооблікова чисельність працівників готельних підприємств, людин / (Кількість наданих готельних послуг підприємствами, людино-діб *1000).

Характеризує ефективність використання трудових ресурсів.

11. Рентабельність трудових ресурсів, % = Чистий прибуток туристських підприємств, грн.*100% / Середньооблікова чисельність працівників туристських підприємств, людин

Характеризує ефективність використання трудових ресурсів.

12. Мультиплікатор доходів від туризму, % = Зміна чистого національного продукту країни, грн./ Приріст інвестицій в туристську діяльність, грн.

Характеризує приріст чистого національного продукту країни від інвестицій в туристську діяльність.

13. Частка туризму в валовому внутрішньому продукту країни, % = Обсяг реалізації послуг і товарів туристського призначення, наданих підприємствами країни, грн..*100%/ Валовий внутрішній продукт країни, грн..

Характеризує внесок туризму в економіку країни.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - узагальнюючий грошовий показник вартості всіх кінцевих товарів (продуктів) і послуг, вироблених на території даної країни за рік.

14. Частка туризму в валовому національному доході країни, % = Чистий прибуток туристських підприємств країни, грн.*100%/ Національний дохід країни, грн.

Характеризує внесок туризму в економіку країни.

15. Частка туризму в доходах від експорту, % = Доходи (виручка) від реалізації туристських послуг, наданих іноземним туристам, грн.*100%/ Доходи від експорту в країні, грн.

Характеризує внесок туризму в економіку країни.

16. Частка туризму в зовнішньоторговельному обороті, % = (Обсяг реалізації послуг іноземним туристам, грн. + Обсяг реалізації послуг, наданих вітчизняним туристам, що подорожують за кордон, грн. )*100% / Зовнішньоторговельний оборот країни, грн.

Характеризує питому вагу послуг міжнародного туризму в складі експорту та імпорту країни.

17. Темп росту платежів туристських підприємств до бюджету, % = Обсяг податкових надходжень від туристських підприємств до бюджету у звітному періоді, грн. *100% / Обсяг податкових надходжень від туристських підприємств до бюджету в минулому періоді, грн.

Характеризує динаміку податкових надходжень від туристських підприємств до бюджету.

18. Сальдо туристського балансу країни, людин = Кількість іноземних (в`їжджаючих до країни) туристів, людин - Кількість вітчизняних туристів, що виїжджають за кордон, людин.

Характеризує співвідношення між в`їжджаючими та виїжджаючими туристами.

19. Сальдо платіжного балансу по статті «Подорожі», грн. = Обсяг реалізації послуг іноземним туристам, грн./ Обсяг реалізації послуг вітчизняним туристам, що подорожують за кордон, грн.

Характеризує співвідношення між експортом та імпортом туристських послуг.

20. Рівень зайнятості в туризмі, % = Середньооблікова чисельність зайнятих у туризмі, людин *100% / Загальна чисельність зайнятих у галузях економіки країни, людин

Характеризує питому вагу працівників, зайнятих у туризмі в загальній чисельності працюючих країни.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.003 с.)