ТОП 10:

Вмикання кола R-C на постійну ЕРС.(1) (2)

Рішення (1) можна записати: (3)

Нехай при , то

(4); (5)

в залеж. від і матимемо: 1) = - перехідний процес на виході; 2) =0;- підключення ЕРС до незарядж конденсатора;

3) < - дозарядка конденсатора; 4) > - частковий розряд конденсатора;

розглянемо днтально 2):рішення (4)та (5)буде:

(6) (7);

 

 


Вмикання кола R,C на синусоїдну ЕРС.

Струм також буде змінюватись по sin закону і може бути записаний:

(15)

—діюче значення струму.

—кут зсуву фаз.

(16)

(17)

Розглянемо варіант, коли конденсатор не заряжений t=0,Uc(0)=0.

(18)

(19)

З рішення (18) і (19) видно, що початкове значення вільного складової залежить не тільки від параметрів кола, а і від моменту комутації (початкової фази y). Якщо або =np, то і початкові значення вільних складових максимальні—перехідний процес найбільш яскраво виражено.

 

Якщо —перехідний процес не виникає.

При інших значеннях y-j матимемо проміжний варіант перехідного процесу.

З (18) бачимо, що напруга на ємності в перехідному процесі не може бути більшою, ніж подвоєне значення амплітуди усталеного режиму.

З (19) видно, що початкові значення вільної складової струму залежить від складової . Якщо , то початкове значення вільної складової струму не

перевищуєамплітуду усталеного режиму. Якщо , то початкове значення вільної складової може перевищувати амплітуду усталеного режиму. Виникає надструм, але так як постійна часу в цьому випадку менше періоду зміни ЕРС, то існування надструму короткочасне.

Побуд. Графік зміни перехідного процесу для варіантів: Для цього режиму рівн. (19) спрощується: (20

№33. Коротке замикання кола R,C.(ключ в положення 2)

e(t)
R
Uc
с
(21),(22)

Рішення для диф. рівнянь (22):

i
Нехай при t=0,

Струм буде поступово згасати з постійною сталою:

Відємний знак для струму в рішені (24) вказує на те, що при розряді конденсатора струм буле протікати в протилежному напрямі, ніж на рис. Графік напруги і струму на ємності:

1)

Uc
i
t
t
R1=100, C=20мкФ; t1=2*10-3.

2)

Rізоляц.=106Ом, С=1000мкФ; t2=103c»1/3год.


№34. Аперіодичний розряд конденсатора на коло R,L.

(корені характеристичного рівняння різні, дійсні, ).

,бо джерело виключене.

А12—сталі інтегрування; визначаємо із початкових умов.

При t=0, Uc(0)=U0; i(0)=0.

(8)

(9)

(10)

(11) (12)

 

По рішенням (9)-(12) на рис. Побудовані графіки зміни напруг і струмів для досліджуваного варіанту, коли корені різні, дійсні.

t
t1
Uc
UL
I(Ur)
-U0
U0
При t=t1, UL(t1)=0

(13)

При t=t2, (14)

 

 

Як видно з рис. струм в колі і напруга на ємності в часі не змінюють своїх знаків (Uc>0,i>0). Напруга на ємності монотонно зменшується. Те, що струм в колі має відємне значення вказує на те, що напрям потікання протилежний, вказаному на рис. Ucзменшується монотонно і додатна, то цей процес отримав назву аперіодичний.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.120.59 (0.005 с.)