ТОП 10:

Тема 2. Фінансова політика місцевих органів владиТема 2. Фінансова політика місцевих органів влади

Лекція 3 (2 год.)

Мета заняття: визначити зміст фінансової політики на регіональному рівні, особливостями її організації, формами та методами її реалізації; розрити зміст та мету проведення адміністративно-територіальної реформи.

ПЛАН

  1. Фінансова політика на місцевому рівні її зміст, структура, завдання та особливості організації.
  2. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на фінансову політику, форми та методи її реалізації.
  3. Економічний та політичний вплив на фінансову політику органів місцевого самоврядування.
  4. Адміністративно-територіальна реформа та її вплив на реалізацію фінансової політики.

 

Рекомендована література:

 

1.Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання // ВВР.– 1996.– № 30.– Ст. 141.

2. Муніципальне право України: Підручник/ Кол. авт.; За ред В.Ф. Погорілка, О.О. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

3. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія/ за ред. З.С. Варналія. – К.: НШСД. 2007. – 768 с.

4. Куйбіда В.С., Куйбіда М.С., Бабінова О.О. Місцеве самоврядування в Україні в контексті розвитку місцевої демократії. Монографія. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2008. – 468 с.

5. Європейська хартія місцевого самоврядування //http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036&p=1239958029426833

6. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні. Науково-практичний посібник/ Упоряд. О.В. Бейко, А.К. Гук, В.М. Князєв/ За ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. – К.: „крамар”, 2003. – 396 с.

7. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні. Кол. монографія/ В.О. Антоненко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, та ін. За ред. В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. – 864 с.

8. «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель» / За загальною ред. О.І. Соскіна. – К.: Видавництво „Інститут трансформації суспільства”, 2007. – 288 с.

9. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою // Проблеми реформування публічної влади: Збірник матеріалів та документів / Заг. ред. Р.П.Безсмертного; Науковий редактор М.Пухтинський. - К.: Атіка, 2009. - с.141-152

 

Політичний вплив і корупція

Позитивний вплив політики

Зміна уряду часто це не збігається з бюджетним циклом. Новий уряд може розробляти інші політичні лінії і встановлювати свої пріоритети. У більшості бюджетів закладено можливість представлення нової політики,але ця можливість, як правило, є обмеженою. Скоріше, бюджет нового уряду вже в повному обсязі відображатиме нові політичні лінії, пріоритети і нові програми .

Тиск зацікавлених груп часто перешкоджає нормальному виконанню бюджету. Але цей тиск здоровий (в більшості випадків) і є прикладом демократії в дії. Іноді видається неможливим вирішити певні проблеми, що виникають протягом поточного року в контексті бюджету. Перехідні періоди - це періоди, коли баланс між цілісністю існуючого бюджету і бажаними змінами нового уряду має збалансовуватись з особливою обережністю.

Негативний вплив політики

"Поганій політиці" можна дати таке визначення, - це спроба політиків і урядовців тиснути на виконання бюджету і порушувати матеріальне право, а також перешкоджати ефективному виконанню бюджету.

Такий тиск може проявлятись, починаючи від намагань "просунути" хорошого товариша чи родича на певну посаду в обхід процесуальним нормам, до диктування результатів важливого тендеру фірмі, колезі чи товаришу. Несанкціонований арешт коштів чи використання коштів не за призначенням є іще одним прикладом

Захист від невідповідного впливу та забезпечення найкращого виконання бюджету є головними причинами того, чому країни розробляють закони про державну службу, державні закупівлі, аудиторську діяльність та засоби контролю виконання бюджету.

Прозорість діяльності, що пов'язана з виконанням бюджету, є головною характеристикою бюджетних систем, які змодельовані для захисту від невідповідного політичного впливу. Прозорість вважається наріжним каменем належного управління видатками.

Зловживання бюджетною системою на політичному рівні, яке може й не бути незаконним, часто підриває довіру громадськості і може призвести до виникнення сумнівів щодо належного витрачання державних коштів. Прикладом може послужити недавній випадок з прем'єр-міністром Франції, до спеціального фонду якого надходили для розподілення невраховані кошти як премії для його підручних і колег.

Зрозуміло, що ця проблема поширюється не тільки на перехідні країни. Але там вона стає іще серйознішою, оскільки законодавча база і інститути, які займаються проблемою прозорості і контролю, менш розвинуті .

Корупція

Корупція існує в усіх урядах різних країн світу. Найчастіше корупція фінансово процвітає в країнах, які менше всього можуть собі її дозволити. Нігерія мала б бути дуже багатою країною, та економіка цієї країни слабка. Корупція має місце, коли державні службовці використовують свої посади для незаконного привласнення державних коштів. Простіше кажучи, вони крадуть державні кошти. Така ситуація виникає, коли посадовець чи державний службовець вирішує, що його власний добробут важливіший за добробут народу. Державні кошти залишаються державними незважаючи на те, чи вкрадені вони прямо чи отримані в формі оплати роботи підрядника і закладені в вартість проекту. Ці суми здатні значно ускладнити будь-які проблеми з виконанням впорядкованого бюджету. Більшість суспільств живуть добре, коли є підтримка з боку народу і є довіра до уряду. Атмосфера корупції шкодить такій підтримці і довірі . Як ще впливає корупція на виконання бюджету:

1. Вкрадені гроші залишають суспільство і ефект економічного мультиплікатора втрачається або губиться;

2. Бюджетні гроші, які були виділені, не направляються на надання державних послуг;

3. Асигнування видатків визначається фаворитизмом, а не державними пріоритетами;

4. Порушується процес фінансової звітності;

5. Державні товари та послуги можуть бути гіршої якості і коштувати дорожче;

6. За умов обмеженого бюджету, державні послуги не надаються, а інші державні функції не виконуються .

Корупція державної влади підриває належне виконання бюджету, як і будь-який інший фактор, і зводить нанівець зусилля усієї бюджетної системи.

Зменшення видатків

- Найчастіше органи влади вдаються до зменшення видатків, коли виникає проблема недоотримання доходів .

- Найпростішим рішенням є зменшення фінансування усіх програм на однаковий відсоток. Хоча це й не є добре продуманим рішенням, що засновується на пріоритетності видатків, таким підходом найлегше керувати, і він є найбільш політично прийнятним, оскільки "біль" від зменшення фінансування в рівній мірі розподіляється між усіма бюджетними організаціями.

- Зменшення фінансування, як правило, не поширюється на "законодавчо затверджені програми" і "захищені програми". Така ситуація може негативно позначитись на інших видах діяльності органів влади .

- Відкладення капітальних проектів і обмеження чи тимчасове обмеження є дуже специфічними методами, які часто використовуються в поєднанні із скороченням бюджетів .

- Часто зміни до бюджету мають затверджуватись відповідною радою.

- Нездатність швидко зреагувати на недоотримання доходів вимірюваних пропорцій може швидко призвести до накопичення заборгованості. Тут існують свої проблеми, які обговорюватимуться нижче .

- Недоотримання доходів створює багато проблем, пов'язаних з виконанням бюджету. Якщо бюджет базується на неправильному розрахунку доходів, то проблем неможливо уникнути. За таких умов, виконання бюджету більше схоже на практичну вправу з курсу управління кризовими ситуаціями. Отже, найгіршою ситуацією є та, коли в основу оригінального бюджету закладено занадто оптимістичні розрахунки надходжень.

Тема 2. Фінансова політика місцевих органів влади

Лекція 3 (2 год.)

Мета заняття: визначити зміст фінансової політики на регіональному рівні, особливостями її організації, формами та методами її реалізації; розрити зміст та мету проведення адміністративно-територіальної реформи.

ПЛАН

  1. Фінансова політика на місцевому рівні її зміст, структура, завдання та особливості організації.
  2. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на фінансову політику, форми та методи її реалізації.
  3. Економічний та політичний вплив на фінансову політику органів місцевого самоврядування.
  4. Адміністративно-територіальна реформа та її вплив на реалізацію фінансової політики.

 

Рекомендована література:

 

1.Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання // ВВР.– 1996.– № 30.– Ст. 141.

2. Муніципальне право України: Підручник/ Кол. авт.; За ред В.Ф. Погорілка, О.О. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

3. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія/ за ред. З.С. Варналія. – К.: НШСД. 2007. – 768 с.

4. Куйбіда В.С., Куйбіда М.С., Бабінова О.О. Місцеве самоврядування в Україні в контексті розвитку місцевої демократії. Монографія. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2008. – 468 с.

5. Європейська хартія місцевого самоврядування //http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036&p=1239958029426833

6. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні. Науково-практичний посібник/ Упоряд. О.В. Бейко, А.К. Гук, В.М. Князєв/ За ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. – К.: „крамар”, 2003. – 396 с.

7. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні. Кол. монографія/ В.О. Антоненко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, та ін. За ред. В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. – 864 с.

8. «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель» / За загальною ред. О.І. Соскіна. – К.: Видавництво „Інститут трансформації суспільства”, 2007. – 288 с.

9. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою // Проблеми реформування публічної влади: Збірник матеріалів та документів / Заг. ред. Р.П.Безсмертного; Науковий редактор М.Пухтинський. - К.: Атіка, 2009. - с.141-152

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.184.250 (0.006 с.)