ТОП 10:

З дисципліни «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ»Тема 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури
Проблемні лекції Проблемні питання: Сутність, функції та роль місцевих фінансів. Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів.
Робота в малих групах на семінарських заняттях Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів.
Семінари-дискусії Мозкові атаки Кейс-метод Презентації 1. Дискусія з питань: Історія розвитку місцевих фінансів України. 2. Презентація рефератів
Тема 2. Місцеві бюджети ‒ визначальна ланка місцевих фінансів
Проблемні лекції Проблемні питання: Місцеві бюджети в складі бюджетної системи. Тенденції формування та склад дохідної бази.. Економічна природа та виникнення місцевого оподаткування. Проблеми реформування місцевого оподаткування. Інвестиційна складова місцевих бюджетів.
Робота в малих групах на семінарських заняттях Склад місцевих податків і зборів в Україні. Практика місцевого оподаткування в Україні.  
Семінари-дискусії Мозкові атаки Кейс-метод Презентації 1. Дискусія з питань: Склад і динаміка видатків та пріоритети у витрачанні коштів місцевих бюджетів. 2.Презентація рефератів
Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
Проблемні лекції Проблемні питання: Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування та проблеми її зміцнення.
Робота в малих групах на семінарських заняттях Історичний досвід місцевих запозичень.  
Семінари-дискусії Мозкові атаки Кейс-метод Презентації 1. Дискусія з питань: Вплив малого бізнесу на формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування. 2. Презентація рефератів
Тема 4. Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування
Проблемні лекції Проблемні питання: Нормативно-правова база функціонування позабюджетних фондів місцевого самоврядування в Україні та її розвиток.
Робота в малих групах на семінарських заняттях Досвід формування валютних фондів місцевих рад.  
Семінари-дискусії Мозкові атаки Кейс-метод Презентації 1. Дискусія з питань: Особливості сучасної практики створення цільових фондів органів місцевого самоврядування в Україні. 2. Презентація рефератів
Тема 5. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
Проблемні лекції Проблемні питання: Застосування нормативних підходів у бюджетному плануванні.
Робота в малих групах на семінарських заняттях Виконання місцевих бюджетів за видатками.  
Семінари-дискусії Мозкові атаки Кейс-метод Презентації 1. Дискусія з питань: Методи планування місцевих бюджетів. Кошториси місцевих бюджетів. 2. Презентація рефератів
Тема 6. Міжбюджетні відносини, їх складові
Проблемні лекції Проблемні питання: Реформування міжбюджетних відносин в Україні.
Робота в малих групах на семінарських заняттях Бюджетні трансферти та їх види. Алгоритм визначення дотації вирівнювання. Реформування міжбюджетних відносин в Україні.
Семінари-дискусії Мозкові атаки Кейс-метод Презентації 1. Дискусія з питань: Розвиток та правове регулювання міжбюджетних відносин в Україні. Система трансфертів та принципи їх надання. 2. Презентація рефератів
Тема 7. Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні
Проблемні лекції Проблемні питання: Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу. Фінансовий контроль на місцевому рівні.
Робота в малих групах на семінарських заняттях Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів.  
Семінари-дискусії Мозкові атаки Кейс-метод Презентації 1. Дискусія з питань: Місцеві фінанси та управління ними 2. Презентація рефератів
Тема 8. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності
Проблемні лекції Проблемні питання: Сучасні проблеми розвитку комунального сектору.
Робота в малих групах на семінарських заняттях Органи місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.
Семінари-дискусії Мозкові атаки Кейс-метод Презентації 1. Дискусія з питань: Форми комунального кредиту. 2. Презентація рефератів
Тема 9. Фінанси житлово-комунального господарства
Проблемні лекції Проблемні питання: Специфіка фінансової діяльності підприємств комунального обслуговування.
Робота в малих групах на семінарських заняттях Розвиток і функціонування фінансів комунальних підприємств в Україні.  
Семінари-дискусії Мозкові атаки Кейс-метод 1. Дискусія з питань: Особливості функціонування фінансів муніципальних підприємств та організації муніципальних платежів. 2. Презентація рефератів
Тема 10. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах
Проблемні лекції Проблемні питання: Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування.
Робота в малих групах на семінарських заняттях Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів в зарубіжних країнах та Україні.  
Семінари-дискусії Мозкові атаки Кейс-метод Презентації 1. Дискусія з питань: Місцеві фінансові інститути. 2. Презентація рефератів

 

 

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Ресурси мережі Інтернет Ресурси мережі ЛДФА з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси”
Асоціація українських банків – www.aub.com.ua. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – www.dfp.gov.ua. Кабінет Міністрів України – www.kmu.gov.ua. Міністерство економіки – www.me.gov.ua. Міністерство фінансів – www.minfin.gov.ua. Національний банк України – www.bank.gov.ua. Навчальна програма з дисципліни “ Місцеві фінанси” Робоча програма з дисципліни “ Місцеві фінанси” для студентів денної форми навчання  

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.222.93 (0.006 с.)