ТОП 10:

Зовнішній борг країн з перехідною економікою (млрд. дол.)



 
Всі країни
Загальний борг                
Довгостроковий                
Концесійний                
- Двосторонній 271,4 288,0 290,8 276,1 244,3 239,2 252,1 235,3
- Багатосторонній 92,6 105,4 114,0 117,8 119,5 129,5 134,8 135,4
Офіційний, не концесійний                
- Двосторонній 132,5 152,1 168,2 152,0 136,2 147,9 139,2 137,5
- Багатосторонній 149,3 161,0 166,4 156,4 154,8 180,2 189,7 189,2
- МВФ 25,9 25,9 26,5 32,5 42,0 58,4 47,1 38,2
Приватні кредитори                
- Облігації 147,6 204,5 223,9 261,5 275,3 297,8 317,1 322,3
- Комерційні банки 170,8 133,6 137,4 134,3 146,2 172,4 158,7 139,8
Короткостроковий 293,8 316,2 382,8 415,3 395,5 333,4 312,1 298,9
Латинська Америка
Довгостроковий                
Концесійний                
- Двосторонній 52,3 54,5 55,8 52,2 50,2 23,5 24,0 20,7
- Багатосторонній 7,2 7,8 8,4 9,0 9,7 10,2 11,1 11,1
Офіційний, не концесійний                
- Двосторонній 51,7 53,4 62,1 47,5 36,6 51,2 46,9 42,6
- Багатосторонній 58,2 61,3 64,7 62,0 61,2 73,9 81,0 86,6
- МВФ 13,8 13,3 26,2 23,3 18,1 21,5 19,8 23,2
Приватні кредитори                
- Облігації 103,0 152,8 165,5 195,5 193,2 205,0 215,2 213,0
- Комерційні банки 76,6 39,4 37,6 31,2 32,4 41,4 34,0 32,2
Короткостроковий 110,6 115,8 127,6 121,3 127,1 119,0 109,9 103,8
Африка
Довгостроковий                
Концесійний                
- Двосторонній 64,2 68,7 71,9 75,9 72,9 77,0 70,5 66,7
- Багатосторонній 36,6 41,9 47,3 49,2 49,9 54,1 54,5 54,4
Офіційний, не концесійний                
- Двосторонній 47,8 55,2 60,5 55,3 52,0 53,6 47,8 58,8
- Багатосторонній 28,2 30,4 31,3 29,3 26,2 27,0 24,9 22,4
- МВФ 5,0 5,8 5,2 5,4 4,5 4,3 3,8 3,3
Приватні кредитори                
- Облігації 2,9 4,5 5,3 5,9 9,7 9,8 10,6 10,6
- Комерційні банки 21,1 21,5 22,5 24,2 20,3 18,7 16,3 15,4
Короткостроковий 39,9 40,0 44,9 47,3 45,8 48,2 47,5 39,2
Азія
Довгостроковий                
Концесійний                
- Двосторонній 154,9 164,7 163,2 148,1 121,2 138,7 157,5 147,9
- Багатосторонній 48,7 55,7 58,3 59,6 59,4 64,7 68,2 68,8
Офіційний, не концесійний                
- Двосторонній 33,1 43,6 45,6 49,1 47,6 43,1 44,5 31,6
- Багатосторонній 62,9 69,3 70,4 65,1 67,4 79,3 83,8 84,3
- МВФ 7,0 6,7 5,1 3,8 19,9 33,1 24,6 27,8
Приватні кредитори                
- Облігації 41,7 47,2 53,0 60,0 72,4 83,0 91,3 98,7
- Комерційні банки 73,1 72,7 77,3 78,9 93,5 112,3 108,4 92,2
Короткостроковий 143,3 160,4 210,3 246,7 222,6 166,2 154,7 155,9
Інші країни
Довгостроковий                
Концесійний                
- Двосторонній 42,2 42,9 41,9 41,0 40,0 43,2 39,5 37,4
- Багатосторонній 39,4 44,8 48,2 50,6 50,7 55,1 56,2 55,9
Офіційний, не концесійний                
- Двосторонній 15,4 16,3 17,0 16,2 14,7 15,3 13,4 12,8
- Багатосторонній 3,5 3,6 3,6 3,4 3,0 3,0 2,8 2,5
- МВФ 2,5 2,6 3,1 1,8 1,6 2,0 2,4 1,9
Приватні кредитори                
- Облігації 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Комерційні банки 3,1 3,6 4,0 6,7 6,4 5,5 5,0 5,1
Короткостроковий 16,5 17,8 18,0 17,0 16,9 18,1 18,0 17,7

 

3. Зобразити графічно динаміку зовнішнього боргу:

- країн Латинської Америки;

- країн Африки;

- країн Азії;

- інших країн;

- країн, що розвиваються, в цілому.

4. Визначити питому вагу (в %) окремих видів зовнішньої заборгованості країн в загальній сумі боргу в 1993 і 2000 роках. Прокоментувати зміни, що сталися в структурі заборгованості.

5. Зовнішній борг і обсяги експорту України по роках складають (млрд. дол.):

 

 
Зовнішній борг 8,9 9,7 11,6 12,5 10,4 10,1 9,6
Експорт 40,69 40,71 35,24 34,15 39,04 42,17 46,70

 

Розрахувати по роках рівень зовнішнього боргу по відношенню до експорту. Пояснити отримані результати.

6. З’ясувати можливі напрямки розв’язання проблеми зовнішньої заборгованості. Визначити переваги та недоліки кожного напрямку.

Комплексне індивідуальне завдання

Варіант 13

 

1. Розкрити суть теорії паритету купівельної спроможності (ПКС) як основи формування валютних курсів. Які існують види ПКС?

2. В таблиці 1 наведені дані про вартість “біг-маку” в різних країнах світу і обмінні курси валют цих країн.

Таблиця 1

Паритет купівельної спроможності валют за “біг-маком”

 

Країна Ціна 1 “біг-мака” в національній валюті Фактичний обмінний курс відносно долара США Відповідний ПКС (національна валюта за долар США) Переоцінка (+) або недооцінка (-) валютного курсу, %
Австралія 2,45 1,39    
Німеччина 4,60 1,58    
Франція 18,50 5,34    
Великобританія 1,79 1,56    
Нідерланди 15,45 1,77    
Гонконг 9,00 7,73    
Італія 4,500 1,523    
Японія    
Росія    
Південна Корея 2,300    
США 2,28 -    

 

Розрахувати паритет купівельної спроможності валют за “біг-маком”; визначити ступінь переоцінки або недооцінки валют. Чому, на вашу думку, для розрахунку ПКС було використано саме “біг-мак”?

 

3. В таблицях 2 і 3 наведено деякі показники функціонування валютно-фінансового сектору Болгарії та Польщі.

Таблиця 2

Деякі показники функціонування валютно-фінансового сектору Болгарії

 

Показники
Середній валютний курс, BGN/USD 0,18 1,68 1,76 1,74 2,12
ПКС, BGN/USD 0,04 0,44 0,53 0,52 0,56
Співвідношення ПКС до валютного курсу (розрахувати)          
Приріст споживчих цін, % 121,6 1058,4 18,7 2,6 10,3

 

Таблиця 3







Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.005 с.)