ТОП 10:

Платіжний баланс України (млн. дол.) 
Сальдо балансу поточних операцій                
Товари: експорт 14,244 15,547 15,418 13,699 13,189 15,722 17,091 18,669
Товари: імпорт -16,946 -19,843 -19,623 -16,283 -12,945 -14,943 -16,893 -17,959
Торговельний баланс                
Послуги: кредит 2,846 4,799 4,937 3,922 3,869 3,800 3,995 4,682
Послуги: дебіт -1,334 -1,625 -2,268 -2,545 -2,292 -3,004 -3,580 -3,535
Баланс товарів та послуг                
Доходи від інвестицій: кредит 0,247 0,102 0,158 0,122 0,098 0,143 0,167 0,165
Доходи від інвестицій: дебіт -0,681 -0,673 -0,802 -0,993 -0,967 -1,085 -0,834 -0,769
Баланс товарів, послуг і доходів                
Поточні трансфери: кредит 0,557 0,619 0,942 0,868 0,754 0,967 1,516 1,967
Поточні трансфери: дебіт -0,085 -0,110 -0,097 -0,086 -0,048 -0,119 -0,060 -0,046
Баланс рахунку операцій з капіталом                
Чисті капітальні трансферти: кредит 0,006 0,005 - - - - 0,008 0,028
Чисті капітальні трансферти: дебіт - - - -0,003 -0,010 -0,008 -0,005 -0,011
Рахунок фінансових операцій                
Прямі зарубіжні інвестиції -0,010 0,005 -0,042 0,004 -0,007 -0,001 -0,023 0,005
Прямі іноземні інвестиції 0,267 0,521 0,623 0,743 0,496 0,595 0,792 0,693
Портфельні зарубіжні інвестиції                
- Акції ... -0,011 -0,014 -0,003 -0,005 -0,002 -0,001 ...
- Боргові цінні папери -0,012 0,010 0,012 0,001 -0,006 -0,002 0,002 0,002
Портфельні іноземні інвестиції                
- Акції ... 0,046 0,248 0,227 0,129 -0,193 -0,734 -1,958
- Боргові цінні папери 0,016 0,153 1,357 -1,606 -0,204 -0,004 -0,133 0,240
Фінансові деривативи (активи) ... ... ... ... ... ... ... ...
Фінансові деривативи (зобов’язання) ... ... ... ... ... ... ... ...
Інші інвестиційні активи                
- Грошова влада ... ... ... ... ... -0,015 0,001 -0,022
- Уряд ... ... ... ... ... 1,002 - ...
- Банки -0,328 -0,083 -0,536 -0,046 0,051 -0,064 0,137 -0,086
- Інші сектори -1,246 -0,904 -1,047 -1,275 -2,315 -1,372 -1,153 -0,672
Інші інвестиційні зобов’язання                
- Грошова влада - - - - - - - -0,004
- Уряд -0,783 -0,477 -0,267 -0,857 -0,231 -1,387 0,017 -0,384
- Банки 0,724 0,565 -0,051 -0,264 -0,016 0,113 0,139 0,076
- Інші сектори 0,646 0,326 1,130 1,736 1,229 0,648 1,319 1,046
Чисті пропуски і помилки 0,248 0,259 -0,781 -0,818 -0,953 -0,148 -0,221 -0,895
Загальний баланс                
Резерви та пов’язані статті                
Резерви -0,469 -0,894 -0,385 1,328 -0,281 -0,401 -1,609 ...
Використання кредитів МВФ 1,221 0,776 0,283 0,279 0,075 -0,603 -0,086 ...
Надзвичайне фінансування 0,871 0,721 0,805 1,850 0,390 0,361 0,148 ...

 

2. Зобразити графічно динаміку балансу поточних операцій і загального балансу. Проаналізувати чинники, які вплинули на динаміку сальдо платіжного балансу за розглядаємий період.

3. З’ясувати, які існують форми (джерела) нерівноваги платіжного балансу. Яку політику може проводити уряд для врівноваження платіжного балансу?

4. Визначити, як вплинуть наступні події (за інших рівних умов) на сальдо балансу поточних операцій: а) девальвація національної валюти;

б) підвищення імпортного мита;

в) зростання світових цін на послуги, що надаються країною;

г) ревальвація національної валюти;

д) значне зниження процентних ставок.

Відповідь детально пояснити.

5. В яких статтях платіжного балансу України знайдуть відображення наступні операції:

1) Українська фірма закупила у японської компанії електронне обладнання.

2) Американська компанія вирішила створити дочірнє підприємство в Україні для

використання можливостей зростаючого ринку і розпочала будівництво заводу.

3) Українська компанія експортує сільськогосподарське устаткування в Китай.

4) Українська родина вирішила відвідати родичів в Нью-Йорку. Були придбані три

авіаквитки американської компанії.

1) Український студент вирішив протягом року навчатися у Великобританії. Вартість навчання оплатили його батьки.

6) Лондонський клуб кредиторів здійснив списання частини зовнішнього боргу України.

 

 

Комплексне індивідуальне завдання

Варіант 3

 

1. З’ясувати, що характеризує показник сальдо балансу поточних операцій? Як він розраховується і які статті включає? Які ще сальдо можуть бути розраховані по даним платіжного балансу?

2. Заповнити таблицю, розрахувавши недостаючі дані.

 

Сальдо балансу поточних операцій країн Східної Європи і СНД в 1993-2002 рр.

(млн. дол.)

 

 
Східна Європа                    
Албанія -62 -254 -65 -133 -163 -218 -407
Боснія і Герцеговина ... -177 -193 -748 -1060 -1161 -1459 -1194 -1564 -2137
Болгарія -1098 -32 -198 -61 -652 -704 -842 -679
Хорватія -1407 -956 -2512 -1453 -1397 -459 -725 -1606
Чеська Республіка -787 -1369 -4121 -3564 -1255 -1462 -2718 -3273 -4415
Естонія -167 -158 -398 -563 -478 -247 -294 -339 -801
Угорщина -3455 -3911 -1605 -1146 -676 -2223 -2435 -2900 -1754 -2655
Латвія -16 -279 -345 -650 -654 -493 -732 -647
Литва -86 -94 -614 -723 -981 -1298 -1194 -675 -574 -734
Польща -2868 -1371 -4309 -6841 -9952 -7166 -6700
Румунія -1174 -428 -1774 -2571 -2104 -2917 -1437 -1355 -2223 -1573
Сербія і Чорногорія ... -400 -1037 -600 -1279 -660 -764 -339 -528 -1388
Словаччина -532 -1960 -1827 -1982 -980 -702 -1746 -1939
Словенія -75 -118 -698 -548
Македонія -83 -263 -299 -340 -286 -270 -32 -72 -244 -325
СНД                    
Вірменія -67 -104 -218 -291 -307 -403 -307 -278 -201 -168
Азербайджан -160 -121 -401 -931 -916 -1365 -600 -168 -52 -768
Білорусь -435 -444 -458 -516 -859 -1017 -194 -338 -435 -378
Грузія -354 -277 -363 -570 -514 -276 -200 -269 -211 -230
Казахстан -641 -905 -213 -751 -799 -1236 -236 -1109 -696
Киргизстан -88 -84 -235 -425 -138 -364 -184 -80 -19 -35
Молдова -155 -82 -95 -192 -275 -335 -68 -97 -95 -97
Росія -80
Таджикистан -208 -170 -89 -75 -61 -120 -36 -62 -74 -15
Туркменистан -580 -935 ... ... ... ...
Україна -765 -1163 -1152 -1185 -1335 -1296
Узбекистан -429 -21 -980 -584 -103 -126 -113 ...
Всього                    

 

 

По окремим групам країн
Балтійські держави                    
СНД без РФ                    
Кавказькі країни СНД                    
Азіатські країни СНД                    
Три європейські країни СНД                    

 

3. Побудувати графіки (в одній системі координат) динаміки сальдо балансів поточних операцій за двома групами країн: країни Східної Європи і країни СНД.

4. Детально проаналізувати динаміку сальдо балансу поточних операцій в шістьох країнах (по три з кожної групи; країни обираються вільно) і в цілому по групам країн. Визначити фактори, що вплинули на формування доданого або від’ємного сальдо в країнах.

5. Яких заходів могли б вжити країни з великим від’ємним сальдо балансу для покращення ситуації і врівноваження платіжного балансу?

 

 

Комплексне індивідуальне завдання

Варіант 4

 

1. Охарактеризувати поняття прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Які чинники впливають на динаміку надходження ПІІ в країну?

2. Заповнити таблицю, розрахувавши недостаючі дані.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.006 с.)