ТОП 10:

Світова організація інтелектуальної власності -СОІВ (World Intelleсtual Property Organіzatіon - WIPO)3аснована на основі Конвенції, підписаної в Стокгольмі (Швеція) і вступила в силу в 1974 р. Конвенція з'явилася результатом Конференції держав-членів Паризького і Бернського союзів, що проходила в 1967 р. у Стокгольмі. У ній взяли участь представники 7 держав-членів Паризького і Бернського союзів і держав-членів ООН. В основу Конвенції були покладені Паризька конвенція про охорону промислової власності від 1883 р. і Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 1886 р.

 

 

Для надання допомоги в охороні інтелектуальної власності COIB сприяє більш широкому визнанню існуючих і розробці нових договорів, допомагає в розробці нових законів; здійснює правову і технічну допомогу країнам, що розвиваються; збирає і поширює інформацію. СОІВ керує союзами, що діють на основі договорів, конвенцій і угод в галузі охорони промислової власності
До складу СОІВ входять 156 країн. Членом СОІВ може стати будь· яка держава, що є членом одного з двох - Паризького чи Бернського союзів, а також будь-яка держава, що є: членом або ООН, або одного зі спеціалізованих установ системи ООН, або МАГАТЕ, Статуту Міжнародного суду, або держава, запрошена Генеральною Асамблеєю СОІВ приєднатися до Конвенції про створення СОІВ

 

 

Особливу увагу СОІВ приділяє країнам, що розвиваються, шляхом надання консультацій, підготовки кадрів і передачі документації й устаткування. В галузі промислової власності тане співробітництво націлене на: створення умов, за яких винаходи можуть бути запатентовані; поліпшення умов для придбання іноземних запатентованих технологій; підвищення конкурентноздатності; полегшення доступу технологічної інформації. Джерелами фінансування СОІВ є збори, що сплачують приватними користувачами міжнародних реєстраційних послуг, а також внески урядів країн-членів
Питання охорони промислової власності привертають увагу як ООН, так і інших міжнародних організацій. Це пояснюється, з одного боку, великою важливістю цих питань, а, з іншого боку - тим, що вони пов'язані з іншими економічними, торговими і науково-технічними проблемами. рішенням яких покликані займатися інші міжнародні організації

 

 

Керівні органи COIВ
Генеральна Асамблея До неї входять держави-учасники Конвенції, що є також членами будь-якого із союзів. Генеральна Асамблея розглядає і схвалює звіти Генерального директора і Комітету координації, приймає бюджет витрат, загальних для союзів, затверджує заходи для питань адміністративного забезпечення міжнародних угод
Конференція Складається з держав-членів, незалежно від того, є вони членами будь-якого з союзів чи ні; скликається на черговій сесії Генеральним директором у той же час і в тому ж місці, що і сесія Генеральної Асамблеї. На сесіях Конференції обговорюються питання у сфері інтелектуальної власності, приймаються рекомендації з урахуванням компетентності і самостійності союзів, затверджуються бюджет Конференції і програма допомоги на дворічний період
Комітет з координації Складається з 58 членів від держав-учасників Конференції 1967 р, що є одночасно членами Виконавчого комітету Паризького чи Бернського союзу чи обох цих союзів, Генеральної Асамблеї, Конференції, Генерального директора. Комітет підготовляє проект порядку денного Генеральної асамблеї, Конференції, проекти її бюджету і програми

 

Допоміжні органи COІВ
Постійний комітет з інформації про промислову власність Складається з представників держав-членів Договору про патентну кооперацію і Союз міжнародної патентної класифікації, держав-членів Паризького союзу, що виразили бажання ввійти до складу Комітету. У функції Комітету входить сприяння здійсненню тісного співробітництва ніж державами, особливо між їх національними і регіональними патентними службами з усіх питань, що стосується інформації про промислову власність
Інші комітети Носять функціональний характер. Це (1) бюджетний комітет; (2) комітет з оренди і змісту приміщень; (3) постійний комітет з розвитку співробітництва у сфері промислової власності; (4) постійний комітет з розвитку співробітництва в сфері авторського права і суміжних прав
Міжнародне бюро Являє собою секретаріат керівних органів СОІВ і союзів. Його очолює Генеральний директор, що є головним адміністративним керівником і виконує представницькі функції. Міжнародне бюро організує проведення сесій і засідань керівних органів; реалізує проекти і розробляє нові; займається централізацією інформації. У його 4 служби: служба ДПК (договору про патентну кооперацію); служба міжнародної реєстрації товарних знаків; служба міжнародного депонування промислових зразків і моделей; служба міжнародної реєстрації позначень походження товару

 

У 1994 р. був створений Арбітражний центр СОІВ, метою якого є сприяння забезпеченню посередницьких і арбітражних послуг для приватних осіб і організацій, що виступають сторонами в суперечках по правових питаннях інтелектуальної власності

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.159.25 (0.004 с.)