ТОП 10:

Економічна і соціальна рада ООН - ЕКОСОР 

ЕКОСОР
Є одним з головних органів ООН. Поруч з Генеральною Асамблеєю і під її керівництвом несе відповідальність за виконання функцій ООН, викладених у гл. ІХ Статуту "Міжнародне економічне співробітництво. ЕКОСОР складається з 54 членів ООН, що обираються Генеральною Асамблеєю
У галузі міжнародного економічного співробітництва ЕКОСОР відповідає за економічні, соціальні, культурні і гуманітарні аспекти політики ООН. ЗКОСОР не є постійним органом
Резолюції ЕКОСОР щодо держав з економічних і валютно-фінансових питань, також як і резолюції Генеральної Асамблеї, мають рекомендаційний характер

 

 

 

 

 

 

Регіональні комісії
Ці комісії вивчають соціально-економічні проблеми своїх регіонів і роблять необхідні рекомендації урядам країн-членів і спеціалізованих установ, а також беруть участь у виконанні проектів розвитку. Кожна комісія має свій секретаріат з тією ж назвою

 

Постійні комітети
постійні комітети функції
Комітет для програм і координації Він складає на основі програм середньострокові плани робіт; виробляє рекомендації з пріоритетності програм; керує діяльністю Секретаріату із застосування законодавства в програмах; дає рекомендації з виключення дублювання; здійснює сприяння ЕКОСОР в реалізації її функції в галузі координації
Комітет з неурядових організацій До його функції належить підготовка доповідей на консультативній основі про співробітництво з міжнародними неурядовими організаціями і виготовлення рекомендацій щодо пропозицій, що надходять з боку цих організацій

 

 

 

 

Спеціалізовані установи ООН
Термін, використовуваний у Статуті ООН. Це самостійні (автономні) міжнародні організації, створені на основі міжурядових угод, що володіють широкою міжнародною компетенцією і працюють у співробітництві з ООН
Угоди вважаються укладеними після Їхнього затвердження Економічною і соціальною радою, Генеральною Асамблеєю і вищим органом відповідної установи. Спеціалізовані установи користуються самостійністю і володіють повною юридичною правоздатністю. Координацією діяльності спеціалізованих установ здійснює Економічна і соціальна рада
1) Всесвітня організація інтелектуальної власності ВОІС
2) Міжнародна морська організація - ММО
3) Міжнародна організація цивільної авіації - МОЦА
4) Міжнародний банк реконструкції і розвитку - МБРР
5) Міжнародна асоціація розвитку - МАР
б) Міжнародна фінансова корпорація - МФК
7) Багатобічне агентство з інвестиційних гарантій - БАІГ
8) Міжнародний валютний фонд - МВФ. Міжурядова установа ООН. Функціонує з 1945 р.
9) Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку - ЮНІДО
10) Продовольча і сільськогосподарська організація - ФАО
11) Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку - МФСР
12) Всесвітній поштовий союз - ВПС
13) Всесвітня метеорологічна організація - ВМО
14) Всесвітня організація охорони здоров'я - ВООЗ
15) Міжнародна організація праці - МОП
16) Міжнародний союз з телекомунікацій - МСТ і
17) Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури - ЮНЕСКО

 

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.005 с.)