ТОП 10:

Регулювання валютно-кредитної політики країнМіжнародний валютний фонд (МВФ); Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР); Банк міжнародних розрахунків (БМР); функції; ресурси; кредитно-фінансова діяльність; спеціальні права запозичення; технічна допомога; організаційно-функціональна структура. Основні ціліМВФ:

o зміцнювати міжнародне співробітництво в галузі валютної політики;

o забезпечувати життєздатність міжнародної системи платежів і стабілізувати ринок іноземної валюти;

o надавати кредитів країнам-членам.

Формування ресурсів МВФ.Структура ресурсів фонду складається з двох блоків:

■ внесок кожної країни в статутний капітал МВФ відповідно з її квотою;

■ запозичені кошти: кредитні лінії від урядів і центральних банків його членів.

Фонд також використовує запозичені кошти.За узгодженням з Групою десяти (Г-10) МВФ користується кредитом країн Г-10 у межах ліміту до 17 млрд СДР. Крім того, Фонд одержує позики в центральних банках і казначействах Саудівської Аравії і деяких інших держав. Загальна величина запозичених коштів не повинна перевищувати 60 % загального обсягу квот.

Кредитно-фінансова діяльність МВФ здійснюється в двох модифікаціях:

■ угода або трансакція (transaction), яка полягає в наданні країнам коштів із власних ресурсів Фонду;

■ операція (operation), яка полягає в наданні посередницьких фінансових і технічних послуг за рахунок запозичених коштів.

Кредитні операції здійснюються тільки з центральними банками і стабілізаційними фондами.

Подовжені угоди укладаються строком на три роки. Вони спрямовані на підтримку економічних реформ у країнах-членах. Викуп валюти має відбутися не пізніше, ніж через 10 років.

2. Концесійне фінансування призначене для найменш розвинутих країн, чий доход на душу населення не перевищує 825 доларів. Цей вид фінансування надається на пільгових умовах під 0,5 % щорічних з виплатою боргу через 10 років.

3. Спеціальне фінансування надається у зв'язку з надзвичайними обставинами. До них належать стихійне лихо, соціальні заворушення, різке падіння цін на експортні товари або підвищення їх - на імпортні. Спеціальне фінансування здійснюється також з урахуванням труднощів перехідного періоду, що стосується, зокрема, країн Центральної та Східної Європи.

Для такого виду фінансування створено спеціальні фонди:

■ Фонд компенсаційного й непередбаченого фінансуваннянадає можливість давати допомогу державам-членам у разі збитків від стихійного лиха й інших зовнішніх причин;

■ Фонд фінансування буферних запасівпризначено для відновлення запасів сировини або накопичення його резервів;

■ Фонд системної трансформаціїнадає фінансову допомогу країнам, що відчувають труднощі в торговельній та платіжній системах у зв'язку з переходом до ринкової економіки;

■ Фонд структурної адаптаціїпризначено для надання допомоги в проведенні структурних економічних реформ у країнах, що розвиваються й мають низький доход, а також для реалізації середньострокових макроекономічних програм. Цей фонд обслуговує також країни з перехідною економікою.

Кошти, одержані зі спеціальних фондів, є доповненням до кредитних часток країн-членів; вони дають змогу збільшити в МВФ запас їхньої національної валюти понад установлені межі.

Розміри фінансування.У рамках регулярного фінансування країна може одержати коштів до 300 % своєї квоти; за концесійною угодою - до 50 %; спеціальне фінансування здійснюється в розмірі до 30 % квоти.

Кредитні операції МВФ.Крім фінансових операцій, Фонд здійснює й чисто кредитні. До середини 70-х років кредити надавалися переважно розвинутим країнам; потім ситуація різко змінилася, і практично всі кредити йдуть у країни, що розвиваються, і в країни з перехідною економікою. У 2007 р. загальна сума наданих коштів МВФ становила 2,3 млрд СДР.

Частка голосів деяких країн у Раді керуючих МВФ (за станом на середину 2005р.), %

США 17,4 Китай 3,0
Японія 6,2 Італія 3,3
Німеччина 6,1 Росія 2,8
Франція 5,1 Нідерланди 2,4
Велика Британія 5,1 Індія 2,0
Канада 3,0 Україна 0,6

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.202.44 (0.005 с.)