ТОП 10:

Вільні економічні зони: сутність та цілі створеннявільна економічна зона –це частина національної території, яка має розширену самостійність у вирішенні господарських питань, особливий режим керування і перференційні умови економічної діяльності для іноземних та національних підприємців. Для створення вільних економічних зон характерні певні принципи формування.
Перше – це екстериторіальність у відношенні до митних кордонів. Тобто, діюче митне законодавство країни розташування ВЕЗ не розповсюджується на суб’єктів вільної зони, відносно яких діють спеціальні правила та норми митного режиму, визначені законом про конкретну вільну економічну зону. Друге – положення стосується індиферентності до торговельного режиму приймаючої країни.
Третє- пов’язане з активізацією зовнішньоекономічної діяльності та включення до світової системи економічних зв’язків, що базується на прагненні залучення на об’єкти зони новітньої техніки і технологій, здатних забезпечити випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції. Отже, створення, розвиток і функціонування зони орієнтується не тільки на національних інвесторів, але, перш за все, на іноземних.І нарешті, на території зони встановлюється спеціально відмінний від того, що діє у країні розташування ВЕЗ, економіко-правовий режим функціонування суб’єктів підприємництва. Це дозволяє забезпечити необхідний рівень самостійності суб’єктів зони та їх незалежність від діючої господарської системи країни, а значить створити необхідні правові умови для залучення капіталів національних та іноземних інвесторів. Безсумнівно, залучення фінансових ресурсів є визначальним для економічного розвитку вільних економічних зон. Світовий досвід підтверджує доцільність та ефективність створення спеціальних режимів заохочення іноземних інвесторів до цілком визначених, вкрай необхідних видів діяльності. У рамках соціальної мети вирішуються такі завдання: створення нових робочих місць, ріст зайнятості населення; підвищення кваліфікаційного рівня робітників, враховуючи світовий досвід; формування сучасних менеджерських кадрів; зростання добробуту та рівня життя населення; прискорений розвиток соціальної та побутової інфраструктури.Виробнича та науково-технічна мети дозволяють вирішити такі проблеми як: приплив іноземних та вітчизняних технологій та техніки; прискорення впровадження результатів НІОКР; концентрацію науково-технічних кадрів, включаючи зарубіжні; найбільш повне використання потужностей країни, особливо конверсійних; розвиток виробничо-транспортної інфраструктури.
Отже, створення та функціонування вільних економічних зон сприяє загальному економічному зростанню на національному та регіональному рівні.

Цілі створення ВЕЗ:
1. Економічні цілі
· Залучення іноземного та національного капіталу завдяки спеціальним пільговим економічним механізмам, стабільній законодавчій базі та спрощенню різних організаційних процедур.
· Використання переваг міжнародного географічного розподілу і міжнародного обігу капіталу для розширення експорту готових виробів регіонального імпорту та створення імпровізованого механізму виробництва.
· Ліквідація монополій зовнішньої торгівлі через подання доступу до різних форм зовнішньоекономічної діяльності всім підприємствам і організаціям ВЕЗ.
· Зростання валютних надходжень в бюджет країни та регіонів.
2. Науково технічні цілі.
· Залучення передових, зарубіжних та вітчизняних технологій.
· Прискорення інноваційних та запроваджу вальних процесів.
· Залучення зарубіжних вчених та спеціалістів.
· Підвищення ефективності використання потужностей та інфраструктури конверсійних комплексів.
3. Соціальні цілі.
· Прискорення розвитку інших регіонів за рахунок концентрації у межах зон обмежених національних ресурсів.
· Підвищення зайнятості населення, створення нових робочих місць, боротьба з безробіттям.
· Задоволення потреб населення у високоякісних товарах народного споживання, насичення внутрішнього ринку.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.005 с.)