ТОП 10:

ТЕМА 14. Фінанси транснаціональних корпорацій.ТНК та їх фінанси і фінансова політика. Пряме зарубіжне інвестування. Мотивація прямого зарубіжного інвестування ТНК. Декомпозиція ризиків ТНК. Зарубіжні підрозділи ТНК: форми, джерела та параметри їх фінансування. Взаємовідносини філій ТНК з головною фірмою. Фінансові зв’язки системи ТНК. Управління грошовими переказами ТНК або міжнародна система управління готівкою. Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій. Стратегії та механізми підвищення ефективності управління грошовими коштами ТНК. Оподаткування міжнародної діяльності ТНК. Валютні ризики потенційних збитків ТНК. Види валютного ризику: трансляційний, транcакційний і операційний. Управління ризиками потенційних збитків ТНК: вимірювання ризику, прогнозування валютних курсів, система звітності, стратегії страхування валютних ризиків.

 

ТЕМА15. Міжнародна банківська справа.

Передумови виникнення та розвиток міжнародної діяльності банків. Характеристика середовища розвитку міжнародної банківської справи. Функції міжнародної банківської справи. Транснаціональні банки як основні суб’єкти міжнародної банківської справи. Універсалізація банківської справи. Форми міжнародного представництва транснаціональних банків. Інтернет - підрозділи. Вплив оподаткування на вибір організаційного підрозділу ТНБ за кордоном. Сучасні тенденції розвитку міжнародної банківської справи. Ризики у міжнародній банківській справі.

 

ТЕМА 16. Міжнародне оподаткування.

Податки як інструмент регулювання міжнародних потоків капіталу. Податки як інструмент регулювання виробничо-комерційної діяльності, що має глобальні наслідки. Теорія оподаткування у світовій економічній науці. Загальні риси і специфіка оподаткування в різних країнах світу. Податкова політика Європейського Союзу. Податки у міжнародній торгівлі. Оподаткування іноземних інвестицій. Міжнародне подвійне оподаткування і шляхи його врегулювання. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування: характеристика, види і типи. Офшорні центри і відмивання « брудних грошей».

 

ТЕМА 17. Міжнародне страхування.

Еволюція страхування. Страхові операції та інвестиційний потенціал страхової галузі. Міжнародне регулювання страхової діяльності. Локальні ринки страхування. Міжнародний страховий ринок. Учасники міжнародного ринку страхування.

 

ТЕМА 18. Україна у світовому фінансовому ринку

Національна валютна система, її елементи та еволюція розвитку. Валютний ринок України. Платіжний баланс України та оцінка його позицій. Міжнародне кредитування та фінансування України. Зовнішній борг України в системі світової заборгованості. Структура зовнішнього боргу України. Державний зовнішній борг України та його реструктуризація. Приватний зовнішній борг України. Співробітництво України з міжнародними організаціями.


 

 

Перелік тем рефератів

1. Аналіз практики міжнародного кредитування приватного бізнесу в Україні.

2. Аналіз ринку пластикових карток в Україні.

3. Аналіз сучасного стану валютного ринку України та його взаємозв’язок зі світовим валютним ринком.

4. Аналіз фондового ринку України та його взаємозв’язок з міжнародним фондовим ринком.

5. Валютна політика країн Центрально-Східної Європи в процесі інтеграції до ЄС.

6. Валютні ризики та методи управління ними.

7. Валютний ринок як найбільший сегмент світового фінансового ринку.

8. Венчурне фінансування як нова форма інвестування у світі.

9. Використання зовнішніх фінансових ресурсів у процесі світового економічного розвитку.

10. Вплив євро на розвиток країн Центральної та Східної Європи

11. Вплив світової фінансової кризи 1997-1998рр. на економіку країн Східної Азії.

12. Глобальна фінансова криза як фактор змін світового руху фінансових ресурсів.

13. Державне регулювання іноземних інвестицій в Україні

14. Динаміка платіжного балансу України за останні 5-ть років..

15. Діяльність банків країн – учасниць ЄС на світовому фінансовому ринку.

16. Діяльність банків США на світовому фінансовому ринку.

17. Діяльність банків Японії на світовому фінансовому ринку.

18. Фондові біржі світу.

19. Діяльність іноземних банків в Україні.

20. Долар США як світова резервна валюта.

21. Доларизація економік країн Латинської Америки.

22. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій в країнах Центральної та Східної Європи.

23. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій в нових індустріальних країнах.

24. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій в розвинутих країнах.

25. ЄВРО і національна валютно-фінансова система України.

26. Європейська валютна інтеграція та її сучасні проблеми.

27. Зовнішня заборгованість провідних індустріальних країн.

28. Золото у структурі офіційних золотовалютних резервів розвинутих країн.

29. Інформаційні технології у міжнародних фінансових операціях.

30. Міжнародний ринок титулів власності та його сучасні тенденції.

31. Міжнародний фінансовий лізинг та сучасні тенденції його розвитку.

32. Мотивація здійснення прямих іноземних інвестицій ТНК в Україну.

33. Національна валютна система України.

34. Операції із золотом на світовому фінансовому ринку.

35. Організація валютного дилінгу.

36. Особливості функціонування ринку акцій розвинутих країн.

37. Офшорні банківські зони.

38. Перехід Великої Британії на ЄВРО: за і проти.

39. Перспективи співпраці України з країнами-зони євро.

40. Причини і наслідки світової фінансової кризи 1997-1998рр. для розвитку світового господарств.

41. Світова фінансова криза початку 2008 року та її основні причини.

42. Причини та наслідки фінансової кризи в Туреччині у лютому 2001року.

43. Проблеми зовнішньої заборгованості провідних індустріальних країн.

44. Проблеми функціонування Європейської валютної системи.

45. Фінансова глобалізація та її сучасні тенденції розвитку.

46. Міжнародний ринок похідних цінних паперів та перспективи його розвитку в Україні.

47. Розвиток ринку дорогоцінних металів в Україні.

48. Роль держави в регулюванні міжнародного кредиту.

49. Роль ЄВРО як однієї з резервних валют країн світу.

50. Роль Європейського центрального банку у міжнародному валютному регулюванні.

51. Роль золота як валютного металу в міжнародних валютно-кредитних відносинах.

52. Роль Міжнародного валютного фонду як світового валютного регулятора.

53. Роль попиту та пропозиції у визначенні валютного курсу. Рівноважна ціна валюти.

54. Синдиковані кредити та їх подальший розвиток.

55. Сучасна політика України в галузі міжнародних фінансів.

56. Сучасний стан фондових ринків країн Центрально-Східної Європи.

57. Сучасний стан фондового ринку США.

58. Сучасні проблеми функціонування гривні.

59. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку боргових цінних паперів.

60. Тенденції розвитку форексного ринку світу.

61. Факторинг у міжнародних фінансах.

62. Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку.

63. Форфейтинг як форма кредитування міжнародної торгівлі.

64. Функціонування деривативів на світовому фінансовому ринку як одна з головних причин сучасної світової фінансової кризи.

65. Характеристика найбільших світових ринків золота.

 

Студент може запропонувати свою тему яка має відповідати змісту дисципліни

 


 

ТРЕНІНГПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.006 с.)