ТОП 10:

Проаналізувати роботу програми та отримані результати.3.4Удосконалити програму роботи МТ таким чином, щоб на інформаційній стрічці не виводилися символи « | » в кінці роботи програми як це показано на рисунку 62.

3.5 Увести інше слово, наприклад ABBA.

Проаналізувати роботу програми та отримані результати.

Приклад 4

Розробити МТ, яка б підраховувала в уведеному на інформаційну стрічку слові з літер a, b, c, d кількість літер а, замінювала в слові всі літери а на символ «*» та виводила кількість літер а зліва від даного слова через одну клітинку. Каретка розташовується на крайній лівій літері.

4.1 Обрати вхідний алфавіт, який складається з цифр, літер та символу: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d *.

4.2 Представити МТ у вигляді таблиці відповідності (рис. 63).

Рисунок 63 – Функціональна схема обробки введеного слова

4.3 Увести слово ddbbaacc. Результат обробки введеного слова наведено на рисунку 64.

Рисунок 64 – Результат обробки введеного слова

Увести інше слово та підтвердити працеспроможність програми.

Приклад 5

Розробити МТ, яка б могла опрацьовувати масив з N символів «*». Якщо введено N>5 символів, то буде виведено N–2 символів. При введенні N<5 символів на інформаційній стрічці буде виведено 2N символів, а при введенні N=5 символів результат буде дорівнювати одному символу.

5.1 Обрати вхідний алфавіт, який складається з символа *.

5.2 Представити МТ у вигляді таблиці відповідності (рис. 65)

Рисунок 65 – Програма для МТ

5.3 Увести на інформаційну стрічку 6 симолів «*», як це показано на рисунку 66.

Рисунок 66 – Введення початкових даних за першою умовою

У першому випадку згідно з програмою, якщо введено N>5 символів, то буде виведено N–2 символу. Отриманий результат в чотири символи наведено на рисунку 67.

Рисунок 67 – Отримання результату за першою умовою

5.4 Увести на інформаційну стрічку три символи «*», як це показано на рисунку 68.

Рисунок 68 – Введення початкових даних для перевірки правильності виконання програми за другою умовою

У даному випадку згідно з програмою, якщо введено N<5 символів, то кількість символів подвоюється на інформаційній стрічці.

Отриманий результат одержання 2N символів наведено на рисунку 69.

Рисунок 69 – Отримання подвоєного результату обробки масиву

5.5 Увести на інформаційну стрічку п’ять символів «*», як показано на рисунку 70.

Рисунок 70 – Введення початкових даних для перевірки правильності виконання програми за третьою умовою

У результаті введення N=5 символів результат буде дорівнювати одному символу, що й підтверджує отриманий результат, який наведено на рисунку 71.

Рисунок 71 – Отриманий результат за введення N=5 символів

5.6 Увести на інформаційну стрічку довільне число символів «*».

Контрольні питанняПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.251.81 (0.004 с.)