ТОП 10:

Завдання №4 Вирішіть задачі. 

№1. Написати всі гамети, які утворюються в три гетерозиготі (Аа Вв Сс), якщо

Формула – для їхньої загальної кількості : 2ⁿ ( n – кількість пар генів,що аналізуються)

 

№2. У матері резус-негативна кров II групи, у батька - резус-позитивна кров III групи.

Чи успадковують діти групу крові батьків? Чи може тут бути конфлікт за резусом фактором?

 

№3. Народилася дитина, яка має резус-негативну I групу крові: на суді мати дитини

стверджує , що її зґвалтував чоловік, від якого вона завагітніла. Було встановлено, що

у цього чоловіка резус-негативна кров II групи, а у жінки IV група крові. Який генотип повинна мати ця жінка, якщо вона говорить правду?

 

№4. У пологовому будинку виникла пожежа, після якої під час евакуації переплутали

дітей, а це з’ясувалося через багато років. У батька хлопчика – III група крові, а у

матері I, а у самого хлопчика – IV група. Які генотипи повинні бути у справжніх

батьків?

 

№5. У людини домінантний ген короткопалості у гомозиготному стані спричинює

загибель зародків у ранніх стадіях ембріогенезу. Яка ймовірність народження дочки

з короткопалістю у хворих чоловіка та жінки?

 

№6. У сім’ї дві дочки, друга дочка здорова, а перша дівчинка розумово відстала

внаслідок галактодемії. Встановлено, що ген галактодемії має автономно-рецесивний

тип успадкування. Батько дівчаток хворів на галактодемію, але лікування за допомогою дієти з раннього дитинства сприяло його нормальному розвитку. Яка

ймовірність народження третьої здорової дитини?

 

ІІІ.5. Питання для самоконтролю:

1. Які є види РНК? Які їх функції?

2. Які органели клітини беруть участь у біосинтезі білка?

3. Які властивості має генетичний код?

4. Які кодони є термінуючими кодонами?

5. Що таке транскрипція? Які ферменти її забезпечують?

6. Що є матрицею для синтезу і-РНК

7. Що таке процесінг?

8. Як називаються інформативні ділянки в молекулі незрілої і-РНК?

9. Як називаються неінформативні ділянки в молекулі незрілої і-РНК?

10. Що таке трансляція?

11. Що таке оперон?

12. Як трактується перший, другий і третій закони Г. Менделя?

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ № 2

 

Методичні рекомендації

для організації самостійної роботи студентів №3

 

з теми :

«Мінливість у людини, як властивість життя і генетичне явище»

 

Навчальна дисципліна Медична біологія

 

 

Спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа»

 

 

Курс II

 

Кількість навчальних годин 3

 

Викладач Ткаченко Т.В.

 

Харків – 2011р.

 

І. Актуальність теми

Мінливість – властивість живих організмів існувати в різних формах. Мінливість поділяють на спадкову і неспадкову. Модифікаційна мінливість виникає під впливом зовнішнього середовища. Спадкова мінливість пов’язана зі зміною генетичного матеріалу.

Знання причин та механізмів мінливості дасть лікарям змогу прогнозувати ймовірність виникнення спадкової патології, вибирати тактику лікування пацієнта залежно генотипу і факторів навколишнього середовища в розвитку захворювання.

З найдавніших часів людина використовувала біотехнологічні процеси у різноманітних галузях виробництвах і народного господарства. У 60-70-і роки XX ст. почала бурхливо розвиватися клітинна інженерія, що відкрила шлях до свідомої зміни генетичної структури організмів таким чином, щоб ці організми могли робити необхідні людині продукти і здійснювати необхідні процеси. Ці два напрямки визначили образ нової біотехнології, що мало загального з тією примітивною біотехнологією, що людина використовувала протягом тисячоліть.

 

ІІ. Навчальна ціль:

Поглибити знання про біотехнологію як сучасний вид промисловості;

ознайомити з основними процесами біотехнології з генетикою, клітинною

інженерією як перспективними галузями молекулярної генетики та біохімії.

 

Знати:

- форми мінливості;

- суть норми реакції;

- фенотипову мінливість (модифікаційну);

- комбінативну мінливість;

- мутаційну мінливість;

- мутагенні фактори.

 

Вмити:

- розрізняти фенотипові і генотипові мінливість;

- визначати вид мутацій;

- відрізняти генокопії від спадкової патології.

 

IІІ. Матеріали самостійної роботи.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.212.30 (0.004 с.)