ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РОЗДІЛУ «Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту» 

Розділ до дипломної роботи «Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту» є обов’язковим для студентів спеціальності “Облік і аудит”. Він виконується студентами денної та заочної форми навчання в відповідності до обраної теми, яка повинна співпадати з темою дипломної роботи студента.

Перелік тем:

1. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту касових операцій.

2. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту операцій на розрахунковому рахунку.

3. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту грошових коштів.

4. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту необоротних матеріальних активів.

5. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту основних засобів.

6. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту нарахування зносу.

7. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту малоцінних швидкозношуваних предметів.

8. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту виробничих запасів (за видами).

9. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту виробництва (за видами).

10. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту тварин на вирощуванні та відгодівлі.

11. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту готової продукції.

12. товарів.

13. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками.

14. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту розрахунків з підзвітними особами.

15. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту розрахунків за виданими авансами.

16. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту розрахунків з дебіторами (кредиторами).

17. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту резерву сумнівних боргів.

18. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту власного капіталу.

19. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту нерозподіленого прибутку.

20. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту розрахунків з податковою системою

21. Організація інформаційних систем обліку, контролю та аудиту розрахунків за пенсійним забезпеченням.

Якщо студент не може визначитися з темою роботи, то йому необхідно отримати консультацію у викладача.

Студент виконує свій розділ в відповідності з планом дипломної роботи.


Існує три методи виконання даного розділу .

Методика написання розділу в випадку, якщо облік на підприємстві автоматизовано.

 

В плані дипломної роботи цей розділ іде під нумерацією 2.2. після розділу 2.1, який містить коротку організаційно-економічну характеристику підприємства.

В розділі необхідно відобразити:

1. Характеристику загального стану автоматизації бух обліку, який можна представити в вигляді таблички:

Назва Од. виміру Кількість
2006 р. 2007 р. 2008 р.
Кількість комп’ютерів шт.
Кількість програм, шт.
з них:        
Загальних:        
Windows шт.
Word шт.
Exсеl шт.
Спеціалізованих:        
1С: Підприємство шт.
Витрати на інформатизацію тис. грн. 2,5 3,0 2,8

 

 

2. Інформацію про кількість комп’ютерної техніки, яка використовується в бухгалтерії, програмне забезпечення та інше.

3. Загальну характеристику програми, яка використовується. Тут відображаються дані стосовно організації створення нормативно-довідкової інформації, побудови автоматизованих робочих місць, модулів програми, характеристика ведення первинного, синтетичного, аналітичного обліку, звітності, яку можна отримати.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.007 с.)