ТОП 10:

Діти – інтелектуали, дослідники, творці – винахідники.Обдарованість – одна із таїн особистості. Термін цей походить від слова „дар”, „подаровано”, „дано” – безкоштовно. Ця тайна завжди притягувала дослідників. Можливо, жодне поняття в психології не досліджувалося так довго, не викликало такого інтересу, як обдарованість. Що це таке? Від чого залежить? Чим можна пояснити? Чому одному вдається багато, а іншому – зовсім трохи?

Поки що чіткої відповіді на ці запитання немає, хоча визначені вони дуже давно.

Так що ж лежить в основі талановитості як найбільш високого рівня обдарованості, чим відрізняються такі люди від звичайних, від норми?

Сучасні психофізіологічні дослідження дають право стверджувати про специфіку діяльності нервової системи обдарованої людини, вказують, наприклад, на такі її показники, як досить висока чутливість, і впершу чергу сенсорна, досить добре розвинену пам’ять, дивергентний тип мислення, взаємодія лівої та правої півкулі головного мозку ( люди „ліво-„ або „правопівкульні”) висока загальна реактивність.

Щоб хоч якось наблизити проблему до реальності, психологи ввели термін „задатки” – це природний потенціал людини до певної конкретної діяльності. Наше завдання постає в наступному: шукайте задатки в собі, а якщо ви психолог, педагог, чи батьки, - шукайте в дітях та намагайтеся їх розвивати.

За задатками, а пізніше й за розвиненими здібностями людей можна диференціювати на декілька типів: інтелектуали, дослідники та творці.

З наукової точки зору поведінка таких типів людей досить широко описана в спеціальній літературі з психології. Ми ж спробуємо пояснити на конкретних прикладах. Приймемо лише до відома те, що інтелектуальна поведінка полягає в засвоєнні нею вже відомої інформації з метою адаптації до навколишнього середовища; поведінка дослідника підпорядкована відкриттю нових явищ та процесів, які існують у природі і суспільстві, та встановленню можливо існуючих між ними зв’язків, а творець покликаний створювати новий (ідеальний чи матеріальний ) продукт.

Така диференціація є, звичайно, умовною. До того ж кожен окремий тип не може існувати у „чистому” вигляді. Як у дослідника, так і у творця має бути достатній рівень інтелекту. У діяльності дослідника можуть виявлятися елементи творчості. Без досліджень, мабуть, важко було б створювати оригінальні проекти. Але можна сказати, що є люди з відверто виявленими нахилами та здібностями до певного виду діяльності.

Зупинимося конкретніше на тому, як же можна просто й в „домашніх” умовах виявити, до чого ж ваша дитина має нахили, які здібності їй потрібно розвивати. Перш за все це можна дізнатися визначивши яке з півкуль – праве чи ліве - найбільш домінує у вашої дитини, у вас самих.

Відомо що мозок людини складається з двох півкуль : правого та лівого. Встановлено, що ліва півкуля вміє переробляти мовну (вербальну) інформацію, а права – образну (невербальну).

Одні люди мають перевагу в розвитку лівої півкулі, інші – правої, а в третіх –розвинені добре обидві півкулі. Відповідно „Лівопівкулі” люди легко сприймають словесну інформацію й в них розвинені здібності до гуманітарних наук, літератури, поезії, філософії, математики, аналізу та синтезу і т.д. у „правопівкульних” людей – переважає чутливість у сприйнятті, розвинена добре інтуїція, почуття кольору, уява. Серед них – талановиті художники, музиканти, композитори,

Спробуйте визначити свої здібності за допомогою тесту „Права чи ліва півкуля?”.

Тест „Права чи ліва півкуля?”
1. Великий палець.
Переплетіть пальці рук, й ви помітите, що зверху завжди буде один й той самий великий палець, якщо лівий – ви людина емоційна, правий – у вас переважає аналітичний склад розуму.
2. Ведуче око.
Постарайтеся „примружитися” вибравши собі мішень та дивлячись на неї через своєрідну „мушку” – олівець чи ручку. Ви помітили, що якщо замружити одне око, тоді „мушка” не зміщується відносно мішені, але якщо ви замружите інше око – зміщується. Замружене око, при якому „мушка” зміщується відносно мішені і є „ведучим” оком.
Праве ведуче око говорить про твердий, рішучий характер, а ліве – про м’який, поступливий.
3. Руки на грудях.
Якщо при переплетінні рук на грудях наверху опиниться ліва рука, то ви схильні до кокетства, права рука – до простоти та доброти.
4. Аплодисменти.
Якщо при аплодуванні легше хлопати правою рукою, можна сказати, що ви людина рішуча, лівою – ви часто вагаєтесь , перш ніж прийняти рішення.

Отримані результати помітьте буквами:
1) великий палець лівої руки – Л; великий палець правої руки – П;
2) ліве ведуче око – Л; праве ведуче око – П;
3) ліва рука зверху на грудях – Л; права рука зверху на грудях – П;
4) легше аплодувати лівою рукою – Л; легше аплодувати правою
рукою – П.
В результаті самоспостереження у вас вийде послідовність з даних букв ( одне з 16 можливих спів падань), який відповідає опису вашого міні-портрету. Але не забувайте, справжній портрет буде все ж таки відрізнятися від вами визначеного.

Опис міні-портретів буде розміщено в наступному випуску нашої сторінки.

До зустрічі.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.209.82.74 (0.006 с.)