ТОП 10:

Тема 3. Засоби ділового спілкування1. Комунікативна сторона спілкування:

а) обмін інформацією між партнерами за допомогою словесних і несловесних засобів спілкування;

б) надання інформації партнерові за допомогою мови;

в) отримання інформації від партнера за допомогою мови.

2. Офіційні способи вербального зв’язку:

а) встановлюються офіційною структурою організації;

б) встановлюються офіційною та неофіційною структурами організації;

в) визначаються відповідно до наказів, розпоряджень організації.

3. Предметна інформація:

а) включає раціональні відомості про предмет обговорення;

б) включає раціональні та емоційні повідомлення про предмет діяльності;

в) включає емоційні повідомлення про предмет діяльності.

4. Модальність висловлення:

а) форма мовного спілкування конкретної групи, яка дає змогу виявити ставлення одного партнера зі спілкування до іншого;

б) форма мовного спілкування конкретної групи, яка дає змогу виявити негативне ставлення до співрозмовника;

в) форма мовного спілкування конкретної групи, яка дає змогу виявити позитивне ставлення до співрозмовника.

5. Культура слухання:

а) діяльність слухача, спрямована на сприйняття і запам’ятовування інформації від співрозмовника;

б) діяльність слухача, побудована на прагненні слухати співрозмовника, не перебиваючи його;

в) активна діяльність слухача, яка супроводжується аналізом отриманої інформації і побудована на бажанні почути і зрозуміти співрозмовника.

6. Нерефлексивне слухання:

а) уважне слухання, яке супроводжується активним мовним втручання;

б) слухання, яке визначається використанням зворотного зв’язку;

в) уважне слухання, яке визначається мінімальним мовним втручанням.

7. Діалог:

а) побудова спілкування на основі дотримання рівноправних позицій співрозмовників; б) побудова спілкування, яка дає змогу кожному висловитися;

в) побудова спілкування, в якому один зі співрозмовників є основним джерелом інформації, виконує функції організатора і є еталоном для наслідування.

8. Культура мовлення визначається: рівнем оволодіння механізмами мовлення, грамотністю мовлення… (продовжити перелік).

9. Денотація:

а) значення слова, зрозумілого обмеженому колу фахівців;

б) значення слова, прийнятого більшістю представників певної лінгвістичної спільноти;

в) наявність у слова більше одного загальноприйнятого у певній лінгвістичній спільноті значення.

10. Мовленнєва поведінка:

а) використання мови у певних життєвих обставинах, сукупність мовленнєвих вчинків; в) процес встановлення контакту однієї людини з іншою за допомогою мови;

г) елементарна одиниця мовленнєвого спілкування, висловлена у конкретних обставинах.

11. Невербальна комунікація:

а) комунікативна система, яка включає в себе жести, міміку і пантоміміку того, хто спілкується;

б) взаємодія між людьми, що реалізується з допомогою немовних засобів;

в) взаємодія між людьми, що реалізується з допомогою немовних засобів і забезпечує обмін інформацією та її інтерпретацію;

12. Кінесика:

а) рухи, які відображаються за допомогою оптичної системи суб’єкта сприйняття інформації;

б) система жестів і поз, за допомогою яких співрозмовники передають повідомлення; в) інформативні мімічні рухи.

13. Такесика:

а) невербальна комунікація, що здійснюється з допомогою візуального контакту;

б) невербальна комунікація, пов’язана з тактильною системою сприйняття і реалізується за допомогою дотиків;

в) невербальна комунікація, пов’язана з системою жестикуляції.

14. Проксеміка:

а) невербальна комунікація, побудована на дотриманні певної відстані між співрозмовниками;

б) невербальна комунікація, побудована на використанні інтонації;

в) невербальна комунікація, побудована на просторовій організації спілкування.

15. Паралінгвістична система знаків: а) система вокалізації, яку використовують під час спілкування; в) включення в мову немовних звуків; в) поєднання засобів вокалізації з немовними звуками, що використовують під час спілкування.

16. Ольфакторна невербальна поведінка:

а) поведінка, побудована на використанні виразних рухів;

б) поведінка, побудована на використанні тактильних рухів;

в)поведінка, побудована на використанні запахів.

17. Невербальна комунікація включає повідомлення про: темперамент людини, емоційний стан людини, соціальний статус людини… (продовжити перелік).

18. Функції невербальної комунікації: доповнення, заміщення, заперечення… (продовжити перелік).

19. Стиль обладнання офісу, для якого характерні пропорційність деталей, витриманість кольорів:

а) хай-тек;

б) нова хвиля;

в) бруталізм.

20. Принципи добору одягу ділової людини: акуратність, актуальність, доречність, стриманість, відповідність моді… (продовжити перелік).

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.006 с.)