ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Можна вибрати джерело поза наданим списком, якщо воно відповідає курсу.3 – доповідь на запропоновану або самостійно обрану тему з цього курсу.

До зустрічі!

З побажанням взаємо ефективної співпраці,

викладач курсу «Етика ділового спілкування»,

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології

Радченко Ольга Борисівна

 

Програмові вимоги до курсу

1. Мораль і право як форми регуляції соціальних взаємин: спільне і відмінне.

2. Культура спілкування як основа ділових взаємин.

3. Ділове спілкування: його особливості. Основні морально-етичні принципи ділового спілкування.

4. Професійна культура і професійна мораль.

5. Види сучасної ділової етики (управлінська, виробнича, корпоративна), їх загальна характеристика.

6. Предмет та завдання курсу “Етика ділового спілкування”.

7. Взаємодія ділових партнерів: ефективність, ступінь якості взаємодії.

8. Фази ділового спілкування (початок, основна частина, завершення), морально-психологічні правила їх здійснення.

9. Трансактний аналіз Ерика Берна у діловому спілкуванні

10. Архетипи К.Г Юнга у діловому спілкуванні

11. Способи впливу на ділових партнерів: переконання.

12. Способи впливу на ділових партнерів: навіювання.

13. Способи впливу на ділових партнерів: психічне зараження.

14. Способи впливу на ділових партнерів: психічне наслідування.

15. Самонавіювання як спосіб покращення власного ділового успіху.

16. Маніпуляція й актуалізація як механізми впливу на ділового партнера. Шляхи знешкодження маніпуляції.

17. Стилі спілкування Характеристика основних стилів спілкування: авторитарного, демократичного (ліберального), анархічного.

18. Стратегія та тактика ділового спілкування.

19. Вербальні засоби обміну інформацією у діловому спілкуванні: особливості, аналіз.

20. Невербальні засоби обміну інформацією у діловому спілкуванні: особливості, аналіз.

21. Кінетика і проксеміка у контексті ділового спілкування.

22. Ділова бесіда як запорука успіху.

23. У чому особливості індивідуальної бесіди керівника з підлеглим?

24. Різновиди критики. Реакція на критику у діловому спілкуванні.

25. Ділова розмова по телефону: загальна характеристика; правила проведення вхідних і вихідних дзвінків.

26. Ділові переговори: загальна характеристика. Попередній аналіз ситуації, пошук партнера. Підготовка концепції і сценарію.

27. Ділові переговори: морально-психологічна підготовка членів робочої групи до переговорів. Організаційна підготовка: зустріч делегації ділових партнерів і процесу переговорів.

28. Аргументація як найважливіша фаза ділової бесіди, переговорів: етико-психологічні особливості, основні типи питань

29. Контраргументація. Правила ведення ефективної дискусії, суперечки.

30. Як підготувати та провести ефективну ділову нараду?

31. Як підготувати та провести збори?

32. Проаналізуйте основні етапи дискусії та їх особливості.

33. Які особливості, умови застосування «мозкового штурму»?

34. Які особливості публічного виступу? У чому полягає особистісний вплив промовця на характер спілкування?

35. Проаналізуйте презентацію як форму виступу перед аудиторією.

36. Охарактеризуйте зв’язки з громадськістю (ПР) як засіб формування позитивного іміджу.

37. Уміння володіння собою. Звички, поведінка, характер

38. Які правила поведінки у колективі Ви вважаєте найбільш доречними?

39. Прийоми актуалізації позитивних емоцій

40. Гендерна проблематика крізь призму сучасного ділового спілкування.

41. Норми здорового способу життя як складова ділових відносин.

 

Діловий етикет України

42. Етикет привітань, прощань, рекомендацій, знайомств у діловому світі України.

43. Етикет у взаєминах з клієнтами.

44. Етикет у взаєминах з партнерами.

45. Етикет у взаєминах у взаєминах керівник-підлеглий.

46. Етикет за столом.

47. Етикет: подарунки і сувеніри.

48. Одяг, аксесуари ділової людини. Як впливає культура зовнішнього вигляду: одяг, зачіска, постава, хода, макіяж, парфуми, прикраси, – на ефективність ділового спілкування?

49. Імідж ділової людини.

50. Поняття про корпоративний імідж.

51. Які типові порушення етикету Вам доводилося спостерігати у повсякденній і діловій поведінці людей?

52. Етикет візитних карток.

53. Особисте резюме для прийому на роботу.

 

Діловий етикет зарубіжжя – обрати одну з країн на Ваш вибір:

54. Діловий етикет країн дальнього зарубіжжя: Європа

55. Діловий етикет країн дальнього зарубіжжя: Азія

56. Діловий етикет країн дальнього зарубіжжя: Північна Америка

57. Діловий етикет країн дальнього зарубіжжя: Південна Америка

58. Діловий етикет країн дальнього зарубіжжя: Африка

59. Діловий етикет країн дальнього зарубіжжя: Австралія

 

 

Основна література:

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.005 с.)