ТОП 10:

Для проведення додаткових занять з постовими поста безпекиМЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Для проведення додаткових занять з постовими поста безпеки

ДПРЧ ГУ ДСНС України у м. Києві

 

ДОДАТКОВІ ЗАНЯТТЯ

З ПОСТОВИМИ ПОСТА

БЕЗПЕКИ

 

ЗМІСТ

 

№ п/п Номер та найменування навчальних тем Стор.
1. Обов’язки особового складу при роботі у засобах індивідуального захисту органів дихання і зору: обов’язки газодимозахисника
2. Обов’язки особового складу при роботі у засобах індивідуального захисту органів дихання і зору: обов’язки командира ланки ГДЗС
3. Обов’язки особового складу при роботі у засобах індивідуального захисту органів дихання і зору: обов’язки керівника гасіння пожеж з питань організації ГДЗС
4. Обов’язки особового складу при роботі у засобах індивідуального захисту органів дихання і зору: обов’язки начальника контрольно-перепускного пункту (КПП)
5. Обов’язки особового складу при роботі у засобах індивідуального захисту органів дихання і зору: обов’язки постового на посту безпеки
6. Методика розрахунків параметрів роботи апарату на стиснутому повітрі "Drager"
7. Проведення оперативної перевірки апарату на стиснутому повітрі "Drager" в складі ланки ГДЗС на пожежах, заняттях
8. Проведення перевірки № 1 апарату на стиснутому повітрі "Drager" на контрольному посту ГДЗС

 

 

Тема 1: " Обов’язки особового складу при роботі у засобах індивідуального захисту органів дихання і зору: обов’язки газодимозахисника ”.

Основним завданням ГДЗС є забезпечення безпечної роботи газодимозахисників у загазованих і задимлених середовищах з метою проведення розвідки під час гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій (далі – НС) та їх наслідків, рятування людей і евакуювання матеріальних цінностей.

Газодимозахисниками є особи рядового і начальницького складу пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних підрозділів і органів управління, які пройшли необхідну підготовку, мають відповідний допуск до роботи у ЗІЗОД та за станом здоров'я можуть виконувати завдання щодо рятування людей, проведення розвідки, евакуювання матеріальних цінностей, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, ліквідації НС та їх наслідків у загазованих і задимлених середовищах.

Обов'язки газодимозахисника

Газодимозахисник підпорядковується командиру ланки ГДЗС і безпосередньо відповідає за точне і своєчасне виконання отриманих наказів та завдань.

Газодимозахиснику забороняється самовільно залишати ланку ГДЗС, яка знаходиться у загазованому або задимленому середовищі.

Газодимозахисник зобов'язаний:

знати:

матеріальну частину ЗІЗОД, які використовуються в підрозділі (гарнізоні), порядок їх зберігання, перевірки, вимоги безпеки праці при роботі в них; правила та порядок роботи у складі ланки ГДЗС під час проведення розвідки, рятування людей, евакуювання матеріальних цінностей, гасіння пожеж, ліквідації аварій, катастроф, стихійного лиха та їх наслідків у загазованих і задимлених середовищах (приміщеннях);

порядок включення в ЗІЗОД;

завдання, яке повинна виконувати ланка ГДЗС у загазованих і задимлених середовищах (приміщеннях); місце розташування поста безпеки або КПП;

вміти:

виконувати необхідні розрахунки мінімального тиску повітря (кисню), при якому необхідно виходити із задимлених і загазованих середовищ, орієнтовного часу повернення ланки ГДЗС і часу роботи на місці пожежі, НС.

працювати зі штатним пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням, оснащенням, спорядженням і дотримуватися правил радіообміну;

надавати першу невідкладну медичну допомогу постраждалим;

виконувати:

усі вимоги до ЗІЗОД, що викладені в інструкціях виробника з питань безпеки та охорони праці щодо порядку зберігання, перевірки, випробування, поставлення до оперативного розрахунку, транспортування до місця виклику тощо, та вести необхідну облікову документацію;

обов'язки постового на посту безпеки;

команди командира ланки ГДЗС; стежити за тиском кисню або повітря в ЗІЗОД; суворо дотримуватися вимог безпеки праці при роботі в ЗІЗОД на навчаннях, тренуваннях, при гасінні пожеж, ліквідації НС та їх наслідків.

Бути у постійній фізичній і психологічній готовності до роботи у загазованих та задимлених середовищах, використовуючи ЗІЗОД; при рятуванні людей на пожежах, НС, проявляти стійкість, рішучість і самовідданість.

При роботі запам'ятати місце входження у загазоване або задимлене середовище і шлях, яким рухається ланка ГДЗС до місця проведення робіт.

Постійно спостерігати за поведінкою будівельних конструкцій, при підозрі обвалення їх або інших загрозах негайно доповісти командиру ланки ГДЗС.

Слідкувати за показниками на контрольних приладах (манометрах) щодо витрат повітря (кисню), визначати час роботи та орієнтовний час повернення ланки ГДЗС на свіже повітря.

При виявленні несправності в ЗІЗОД або погіршенні самопочуття під час роботи в ньому негайно про це доповісти командиру ланки ГДЗС і діяти за його командою;

Газодимозахисник при умові напрацювання менше години у ЗІЗОД на пожежах НС у попередньому місяці повинен пройти тренування у ЗІЗОД на свіжому повітрі, а при умові напрацювання менше двох годин на пожежах, НС у попередньому кварталі повинен пройти тренування у загазованому або задимленому середовищі (теплодимокамері).

Тема 2 „Обов’язки особового складу при роботі у засобах індивідуального захисту органів дихання і зору: обов’язки командира ланки ГДЗС ”.

Обов'язки командира ланки ГДЗС

Командир ланки ГДЗС призначається керівником гасіння пожежі (далі –КГП). Вінпідпорядковується КГП.

Командир ланки ГДЗС зобов'язаний:

знати оперативне завдання очолюваної ним ланки, довести завдання та порядок його виконання до особового складу ланки ;

перевіряти укомплектованість ланки необхідним обладнанням та засобами захисту перед виходом на завдання, не допускати ланку до роботи без повного укомплектування;

призначити з особового складу ланки ГДЗС замикаючого, який, при необхідності, може очолити ланку ГДЗС;

особисто очолити проведення оперативної перевірки ЗІЗОД особовим складом ланки ГДЗС;

перевірити тиск у апаратах та озвучити особовому складу найменший тиск у балоні;

довести контрольний тиск до постового на посту безпеки (КПП);

керувати ланкою ГДЗС та надавати команди особовому складу ланки ГДЗС на проведення оперативної перевірки та включення в ЗІЗОД. (При включенні у ЗІЗОД "У апарати включись", при виключенні з апаратів - "З апаpатiв виключись!");

підтримувати постійний зв'язок з постом безпеки, КПП, через них доповідати КГП,штабу на пожежі (НС) про обстановку на позиції та своїх діях;

при роботі у загазованих і задимлених середовищах (приміщеннях) періодично надавати команду особовому складу на перевірку тиску у балонах;

підтримувати зі складом ланки ГДЗС візуальний та голосовий контакт;

при виявленні несправностей ЗІЗОД у одного з членів ланки ГДЗС, негайно прийняти заходи щодо їх усунення, у разі неможливості терміново вивести особовий склад ланки ГДЗС на свіже повітря, про що доповісти КГП;

при погіршенні самопочуття або втраті свідомості членом ланки ГДЗС прийняти заходи щодо доставки його на свіже повітря та термінового надання першої невідкладної медичної допомоги;

виводити ланку ГДЗС у повному складі і за маршрутом пересування до місця роботи із задимлених і загазованих середовищ (приміщень);

визначити місце дислокації та надати команду на виключення із ЗІЗОД;

встановити порядок та час приведення у готовність ЗІЗОД;

організувати відпочинок особового складу, про вихід із зони роботи доповісти КГП.

 

Тема № 3: "Обов’язки особового складу при роботі у засобах індивідуального захисту органів дихання і зору: обов’язки керівника гасіння пожеж з питань організації ГДЗС ".

Обов'язки керівника гасіння пожежі з питань організації газодимозахисної служби

Керівник гасіння пожежі (КГП) зобов'язаний:

особисто або через штаб на пожежі (НС) призначати командирів ланок ГДЗС з числа газодимозахисників (найбільш підготовлених командирів відділень, начальників караулів тощо), ставити їм завдання, виходячи з оперативної обстановки, проводити інструктаж з питань безпеки (охорони) праці;

здійснювати розрахунки необхідної кількості ланок ГДЗС, КПП, постів безпеки, передбачити резерв ланок ГДЗС;

визначити час роботи та відпочинку ланок ГДЗС, місця їх знаходження та порядок їх заміни;

встановлювати порядок організації зв'язку на пожежі (НС);

призначати начальників КПП, постових на посту безпеки, встановлювати постійний контроль за роботою ланок ГДЗС у загазованих і задимлених середовищах (приміщеннях);

передбачати порядок залучення медичних працівників до місця роботи підрозділу.

Тема 4: "Обов’язки особового складу при роботі у засобах індивідуального захисту органів дихання і зору: обов’язки начальника контрольно-перепускного пункту (КПП)".

Обов'язки начальника контрольно-пропускного пункту (КПП)

Начальник КПП призначається КГП з числа підготовлених та досвідчених осіб начальницького складу, підпорядковується КГП, штабу на пожежі (НС).

Начальник КПП зобов'язаний:

забезпечувати укомплектування та готовність ланок ГДЗС до роботи у загазованих і задимлених середовищах, провести відповідний інструктаж, дати завдання кожній ланці ГДЗС згідно з розпорядженням КГП, штабу на пожежі (НС);

організовувати ведення обліку працюючих ланок ГДЗС і тих, що знаходяться у резерві, на відпочинку, своєчасну заміну (підміну) і відпочинок працюючих ланок ГДЗС;

здійснювати регулярні перевірки підпорядкованих постів безпеки щодо підтримання постійного зв'язку з ланками ГДЗС відслідковувати контрольний тиск у ЗІЗОД;

передавати через пости безпеки для працюючих ланок ГДЗС розпорядження КГП, штабу на пожежі (НС) щодо їх дій за призначенням у загазованих і задимлених середовищах;

постійно інформувати КГП,штаб на пожежі (НС) щодо виконання поставлених завдань ланками ГДЗС та їх роботи у загазованих та задимлених середовищах;

організовувати роботу залученої спеціальної техніки та засобів ГДЗС;

передбачити створення необхідного резерву ланок ГДЗС і ЗІЗОД.

Тема 5: " Обов’язки особового складу при роботі у засобах індивідуального захисту органів дихання і зору: обов’язки постового на посту безпеки "

Обов'язки постового на посту безпеки

Постовий на посту безпеки призначається КГП з числа найбільш підготовлених та досвідчених газодимозахисників, підпорядковується КГП, штабу на пожежі (НС), КПП. Виставляється постовий на посту безпеки для кожної ланки ГДЗС у визначеному місці на свіжому повітрі, перед входом у задимлені або загазовані середовища.

26. Постовий на посту безпеки зобов'язаний:

перед відправленням ланки ГДЗС у задимлене або загазоване середовище зареєструвати кожного газодимозахисника (ПІБ, назва підрозділу, марка ЗІЗОД, тиск у кожному ЗІЗОД при включенні, місце роботи ланки) у журналі обліку роботи ланок ГДЗС, або табелі роботи ланок ГДЗС;

перевірити укомплектованість мінімальним необхідним оснащенням ланки ГДЗС;

отримати від командира ланки ГДЗС показники тиску в ЗІЗОД газодимозахисників по прибуттю до місця пожежі (НС, роботи); визначити ЗІЗОД газодимозахисника з найменшим тиском і по ньому провести розрахунок очікуваного часу повернення ланки ГДЗС із задимленого або загазованого середовища та контрольний тиск, при якому необхідно повертатися, про що сповістити командира ланки ГДЗС;

передавати накази, вказівки від керівництва до ланки ГДЗС та інформацію від ланки ГДЗС до керівництва; фіксувати час їх отримання і зміст у журналі обліку роботи ланок ГДЗС (табелі роботи ланок ГДЗС);

не допускати у задимлені або загазовані середовища осіб, які не входять до складу ланки ГДЗС та не мають ЗІЗОД,

вести зовнішнє спостереження за розвитком пожежі (НС), поведінкою будівельних конструкцій, станом рукавних ліній щодо подавання вогнегасних речовин до місця роботи ланки ГДЗС; про всі зміни інформувати КГП, штаб на пожежі (НС) та командира ланки ГДЗС;

у разі виявлення загрози для ланки ГДЗС за результатами зовнішнього спостереження або з інших джерел терміново відкликати ланку ГДЗС з небезпечної зони, про що доповісти КГП;

підтримувати постійний зв'язок з працюючою ланкою ГДЗС, КГП, штабом на пожежі (НС), КПП; виконувати команди командира ланки ГДЗС; при порушенні зв'язку з працюючою ланкою ГДЗС, затримці її повернення із задимленого (загазованого) середовища або повідомлення про нещасний випадок негайно повідомити КГП,штаб на пожежі (НС) та начальника КПП і надалі діяти за їх наказами;

при тривалій роботі ланки ГДЗС у задимленому або загазованому середовищі інформувати командира ланки ГДЗС кожні 10 хвилин, а за необхiдностi частiше, про час, який пройшов після включення у ЗІЗОД.

27. Постовий на посту безпеки повинен мати: валізу (папку), укомплектовану журналом обліку працюючих ланок ГДЗС, олівцем, годинником, засобом зв'язку, ліхтарем, нарукавною пов'язкою з надписом ПБ, зв'язкою з гнучкого металевого троса та ключами для заміни регенеративних патронів і кисневих балонів.

 

Тема 6: " Методика розрахунків параметрів роботи апарату на стиснутому повітрі "Drager"".

Оперативна перевірка РА-94

 

Проводиться газодимозахисником безпосередньо перед кожним включенням в апарат. Особовий склад ланки ГДЗС по команді командира “Апарати – перевірити!” проводить бойову перевірку.

 

 

Зміст перевірки:

Оперативна перевірка РА-92

 

Проводиться безпосередньо газодимозахисниками перед кожною роботою у апараті.

Перед кожною роботою (включенням) у апарати особовий склад ланки по команді командира ланки:

-"Апарати перевірити", проводить оперативну перевірку, яка включає :

 

1. Перевірка герметичності на високий тиск:

- нажати та відпустити важіль на легеневому автоматі для перекриття доступу повітря у камеру легеневого автомату;

- відкрити вентиль балону. При цьому не повинно бути чутно різкого шуму виходу повітря з отвору легеневого автомату. Якщо його чути то ще раз натиснути та відпустити важіль на легеневому автоматі. Якщо шум продовжуїться, то це вказує на пошкодження легеневого автомату. Ні в якому разі не направляти повітря, яке виходть під тиском, на людей;

- вентиль балону перекрити та спостерігати за стрілкою на манометрі. За одну хвилину тиск не повинен впасти більше ніж на 10 бар.

 

2. Перевірка роботи звукового сигналу:

- однією рукою закрити отвір виходу повітря з штуцера легеневого автомату, другою нажати на мембрану з жорстким центром. Повільно випускаючи повітря з легеневого автомату спостерігати за стрілкою на манометрі. При тиску 50 бар повинен спрацювати звуковий сигнал.

 

3. Перевірка герметичності протигаза на розрідження та справності клапану видиху:

- одягти маску на голову. Підтягнути гумові ремені. З'єднати з легеневим автоматом. Зробити вдох. Якщо на протязі 5-7 сек. повітря не надходить у маску, то протигаз вважається герметичним;

- зробити видох. Не повинно бути затруднень при видиху.

 

4. Перевірка протигазу у роботі:

- відкрити вентиль повітряного балону;

- три рази вдихнути та видихнути. Не повинно бути ніякого опору при диханні;

- затримати дихання та прислухатися до роботи протигаза. Не повинно бути чутно ніяких шумів.

 

5. Перевірка роботи механізму аварійної подачі повітря:

- короткочасно натиснути на центр захисної кришки легеневого автомату. Механізм вважається справним, якщо чути характерне шипіння.

 

Перевірка №1 апарату РА-94

 

Проводиться газодимозахисниками перед заступленням на чергування в пожежній частині.

Зміст перевірки:

Зовнішній огляд апарату.

- чистота, цілісність, кріплення;

- перевірка з¢єднань повітряного балону та легеневого автомату;

- цілісність ременів та розпуск їх на повну довжину.

Перевірка № 1 апарату РА-92

Проводиться перед заступленням на чергування у пожежній частині газодимозахисниками.

Перевірка проводиться безпосередньо біля пожежного автомобіля, а у разі потреби (заміни повітряного балону, виявлення несправності) на базі або посту ГДЗС. Контроль за якістю та правильністю проведення перевірки покладається на начальника караулу чи особу яка його замінює.

 

Зміст перевірки:

1. Перевірка маски зовнішним оглядом та установка в автомобіль:

- чистота, цілісність маски, стан клапанів, гумових ременів та розпуск їх на повну довжину;

- встановлюється у пристосованому місці на пожежному автомобілі.

 

2. Зовнішний огляд апарата:

- чистота, цілісність, кріплення;

- перевірка з'єднань повітряного балону та легеневого автомату;

- цілісність ременів та розпуск їх на повну довжину.

 

3. Перевірка легеневого автомату та тиску повітря у балоні:

- нажати та відпустити важіль на легеневому автоматі для перекриття доступу повітря у камеру легеневого автомату;

- відкрити вентиль балону. При цьому не повинно бути чутно різкого шуму виходу повітря з отвору легеневого автомату. Якщо його чути то ще раз натиснути та відпустити важіль на легеневому автоматі. Якщо шум продовжується, то це вказує на пошкодження легеневого автомату. Ні в якому разі не направляти повітря, яке виходть під тиском, на людей;

- запам'ятати тиск у балоні. Він повинен бути не нижче 270 бар.

 

4. Перевірка герметичності протигазу на високий тиск:

- вентиль балону перекрити та зпостерігати за стрілкою на манометрі, за одну хвилину тиск не повинен впасти більше ніж на 10 бар.

 

5. Перевірка роботи звукового сигналу:

- однією рукою закрити отвір виходу повітря з штуцера легеневого автомату, другою нажати на мембрану з жорстким центром. Повільно випускаючи повітря з легеневого автомату спостерігати за стрілкою на манометрі. При тиску 50 бар повинен спрацювати звуковий сигнал.

 

Після перевірки № 1 газодимозахисники повинні зробити запис в журналі “Перевірка № 1” про справність апарату, де відмічають:

- прізвище та ініціали;

- № протигазу;

- № легеневого автомату;

- відмітка про справність;

- тиск в балоні;

- особистий підпис;

- підпис начальника караулу, або особи яка його замінює.

 

Якщо при перевірці дихального апарата буде виявлена якась несправність, то його треба вивести з бойового розрахунку та доповісти начальнику караулу. Несправний аппарат підлягає ремонту майстром бази ГДЗС.

 

Література:

1. Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (наказ МНС України №1342 від 16.12.2011 року);

 

2. Методичний посібник по вивченню дихального апарату “Dräger” РА94 Plus Basic та РА-92 в підрозділах ГУ ДСНС України у м. Києві

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для проведення додаткових занять з постовими поста безпекиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.02 с.)