З підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податкуРозрахунок суми акцизного податку

З підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку

Офіційний курс гривні до євро на перший день ____ кварталу – _____ грн.

  № з/п   Код товару (продук-ції) за УКТ ЗЕД   Опис товару (продукції) згідно зУКТ ЗЕД   Власна назва товарів (продукції) (марка автомобіля, інші особливості)     Фізичні характериc-тики товарів (продукції) (місткість, міцність, об'єм циліндра, вміст сірки та інші показники)   Одиниця виміру товару (продукції)   Обороти з реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції)   Специфічні ставки акцизного податку   Сума акцизного податку  
для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, куб. см) для визначення оподатко-вуваного обороту (шт., л, кг)   оподатко-вувані       неоподат-ковувані   з одиниці виміру згідно із законом (євро, грн)   у перера-хунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн)   несплачена через отримання пільг (грн)   яка підлягає сплаті до бюджету (грн)
                         
Усього: х х х х х х х х  

 

Керівник

 

                   
(реєстраційний номер облікової картки)

 

___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
  Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку) ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

 


Додаток 2

до Декларації акцизного податку

Розділ    
           

 

(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)

 

Розрахунок суми акцизного податку

З тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

 

(грн. (округлення до двох знаків після коми))

  № з/п   Код товару за УКТ ЗЕД   Опис товару згідно з УКТ ЗЕД   Власна назва товару з додатко-вою інформа-цією щодо характе-ристик (у разі наявнос-ті)   Макси-мальна роздріб-на ціна (далі - МРЦ) без ПДВ та з ураху-ванням акциз-ного податку   Вміст продук-ції в одиниці товару, на яку встанов-лено МРЦ     Кількість реалізо-ваного (переда-ного), ввезеного товару в одиницях виміру,на які встанов-лено МРЦ   Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчисле-ння за адвалор-ними ставками (гр. 5 х гр. 7)   Кількість реалізова-ного (переда-ного), ввезеного товару для обчислен-ня за специфіч-ними ставками податку (гр. 6 х гр. 7)   Ставки акциз-ного податку, встановлені Кодексом   Сума акцизного податку, обчислена Мініма-льне податко-ве зобов’я-зання, встанов-лене Кодексом Мінімаль-не податкове зобов'язан-ня з обсягів товару (гр.15 х гр. 9 : 1000) Сума акцизного податку з обсягів товару (гр. 14 або гр. 16, яка з них має більше значення)  
  адва-лорні   специ-фічні   за адвалор-ними ставка-ми (гр. 8 х гр. 10   за специфіч-ними ставками (гр. 9 х гр. 11: 1000)   загальна сума акцизно-го податку (гр. 12+ гр. 13)  
 
 
грн шт. (кг) шт. (кг) грн шт. (кг) % грн грн грн грн грн грн грн  
 
Усього:   х   х х х х х х х х х    

Керівник

 

                   
(реєстраційний номер облікової картки)

 

___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку) ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

Додаток 3

до Декларації акцизного податку

Розділ    
           

 

(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)

 

Розрахунок суми акцизного податку

Розрахунок суми акцизного податку,

Перелік податкових векселів,

Перелік податкових векселів,

Розрахунок суми акцизного податку

з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку

Офіційний курс гривні до євро на перший день ____ кварталу – _____ грн.

  № з/п   Код товару (продук-ції) за УКТ ЗЕД   Опис товару (продукції) згідно зУКТ ЗЕД   Власна назва товарів (продукції) (марка автомобіля, інші особливості)     Фізичні характериc-тики товарів (продукції) (місткість, міцність, об'єм циліндра, вміст сірки та інші показники)   Одиниця виміру товару (продукції)   Обороти з реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції)   Специфічні ставки акцизного податку   Сума акцизного податку  
для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, куб. см) для визначення оподатко-вуваного обороту (шт., л, кг)   оподатко-вувані       неоподат-ковувані   з одиниці виміру згідно із законом (євро, грн)   у перера-хунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн)   несплачена через отримання пільг (грн)   яка підлягає сплаті до бюджету (грн)
                         
Усього: х х х х х х х х  

 

Керівник

 

                   
(реєстраційний номер облікової картки)

 

___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
  Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку) ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

 


Додаток 2

до Декларації акцизного податку

Розділ    
           

 

(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.008 с.)