ТОП 10:

Обробка отриманих результатів.Підсумовуєте бали за всіма характеристиками всередині кожної галузі таланту. Загальну кількість набраних балів у середині однієї галузі розділіть на кількість запитань. Для полегшення обробки даних рекомендується використовувати таблицю.

 

 

Назва сфери Загальна кількість балів (Б) Кількість запитань (З) Коефіцієнт обдарованості (К) К = Б / З
І. Інтелектуальна сфера    
ІІ. Сфера академічних досягнень    
ІІІ. Творчість    
IV. Літературна сфера    
V. Артистична сфера    
VI. Музична сфера    
VII. Технічна сфера    
VIII. Рухова сфера    
ІХ. Сфера художніх досягнень    
Х. Спілкування і лідерство.    

 

Коефіцієнт обдарованості по кожній сфері порівняйте між собою. Виділіть три-чотири найвищих показника і, орієнтуючись на них, прагніть створювати умови для розвитку здібностей.

 

 
 


На початку нового навчального року з метою виявлення обдарованих дітей в ліцеї проводиться система заходів по пошуку обдарованих учнів. Практичний психолог за допомогою спостереження, анкетування, тестування виявляє учнів з ознаками обдарованості. Так, було проведено опитування учнів І курсу на виявлення творчого потенціалу.

Гіпотеза: в начальному закладі є учні, які мають досить значний рівень творчого потенціалу.

Назва методики: Опитувальник творчого потенціалу

Літературне джерело: Психолог. - № 25-28. – 2006. – с. 23 – 24.

Досліджувана функція: дослідження творчих нахилів, визначають межі допит­ливості; впевненості у собі, амбіційності, прагнення бути не­залежним, здатність до аб­страгування, ступінь зосеред­женості учнів.

Назва шкал, які використовуються (критерії оцінок та інтерпретація даних):

— за кожну відповідь «а» нараховують 3 бали;

— за відповідь «б» — 1 бал;

— за відповідь «в» — 2 бали.

Підрахувати загальну суму.

Інтерпретація

Запитання 1,6,7,8 визначають межу допит­ливості;

запитання 2,3,4,5 — впевненість у собі;

запитання 9 і 15 — амбіційність;

запитання 12 та 13 — «слухову» пам'ять;

запитання 11 — зоро­ву пам'ять;

запитання 14 — прагнення бути не­залежним;

запитання 16, 17 — здатність до аб­страгування;

запитання 18 — ступінь зосеред­женості.

Ці компоненти дають уявлення про основні риси творчого потенціалу. Загальна сума набраних балів дає змогу визначити рівень творчого потенціалу.

0—23 бали — низький рівень;

24—48 балів — середній рівень;

49 і більше — високий рівень.

Високий рівень — значний творчий потенці­ал, який надає багатий вибір творчих можливо­стей. Якщо є умови для застосування здібнос­тей, то дитині доступні найрізноманітніші види творчості.

Середній рівень — людина має риси, які до­зволяють займатися творчістю, але в неї є про­блеми, що гальмують творчий процес.

Низький рівень — творчий потенціал невели­кий. Але можна спробувати його збільшити за допомогою спеціальних вправ та підвищення впевненості у своїх силах.

Термін проведення дослідження: 1 тиждень.

Кількість учасників обстеження: 70 чоловік.

Результати дослідження:

Загальні результати по ліцею:

В опитуванні прийняли участь учні 10, 12, 15, 16, 17, 40 груп І курсу у кількості 70 чоловік, що становить 55 % від загальної кількості.

Результати опитування наступні:

22 % учнів – високий рівень творчого потенціалу, що означає значний творчий потенціал, який надає багатий вибір творчих можливостей. Якщо є умови для застосування здібностей, то дитині доступні найрізноманітніші види творчості.

77 % учнів – середній рівень, учні мають риси, які дозволяють займатися творчістю, але в них є проблеми, що гальмують творчий процес.

Низького рівня не виявлено в жодного з учнів.

Результати по кожній групі:

В опитуванні прийняли участь учні групи 10 «Кухар, кондитер» у кількості 11 чоловік, що становить 44 % від загальної кількості учнів даної групи.

Результати опитування наступні:

3 учня (Веремчук Марина, Дігтяр Надія, Москаленко Ольга) мають високий рівень творчого потенціалу. Більш детально аналізуючи відповіді, Веремчук Марини, можна говорити, що учениця допитлива, завжди цікавить новим, має слухову пам'ять і впевнена у собі. Дігтяр Надія впевнена у собі, має зорову пам’ять, амбіційна, має високий ступінь зосередженості. Москаленко Ольга прагне бути незалежною, має зорову пам'ять, амбіційна і впевнена у собі.

9 учнів мають середній рівень творчого потенціалу.

В опитуванні прийняли участь учні групи 12 «Столяр, будівельник, паркетник» у кількості 9 чоловік, що становить 52 % від загальної кількості учнів даної групи.

Результати опитування наступні:

1 учень (Галета Андрій) має високий рівень творчого потенціалу. Більш детально аналізуючи його відповіді, можна говорити, що учень амбіційний, має як зорову пам’ять так і слухову, також високий ступінь зосередженості.

8 учнів – середній рівень творчого потенціалу.

В опитуванні прийняли участь учні групи 15 «Слюсар з ремонту автомобілів; машиніст крана автомобільного, водій категорії «С» у кількості 13 чоловік, що становить 68 % від загальної кількості учнів даної групи.

Результати опитування наступні:

2 учні (Шкабура Олексій, Невдачин Микола) мають високий рівень творчого потенціалу. Більш детально аналізуючи відповіді Шкабури Олексія можна говорити, що учень допитливий, має як слухову так і зорову пам'ять, прагне бути незалежним. Невдачин Микола допитливий учень, має зорову пам'ять, амбіційний, здатний до абстрагування.

11 учнів середній рівень творчого потенціалу.

В опитуванні прийняли участь учні групи 16 «Слюсар з ремонту автомобілів, водій категорії «С» у кількості 14 чоловік, що становить 60 % від загальної кількості учнів даної групи.

Результати опитування наступні:

3 учні (Черкашин Іван, Чернетченко Артем, Крикун Олексій) мають високий рівень творчого потенціалу. Більш детально аналізуючи відповіді Черкашина Івана можна говорити, що учень допитливий, має зорову пам’ять, прагне бути незалежним, має високий ступінь зосередженості. Чернетченко Артем амбіційний, має зорову пам'ять, допитливий. Крикун Олексій допитливий, проявляється як слухова так і зорова пам’ять, високий ступінь зосередженості, присутнє прагнення бути незалежним.

11 учнів – середній рівень творчого потенціалу.

В опитуванні прийняли участь учні групи 17 «Лаборант ХБА, контролер харчової продукції» у кількості 13 чоловік, що становить 54 % від загальної кількості учнів даної групи.

Результати опитування наступні:

3 учня (Любименко Тамара, Лавриненко Інна, Алябьєва Марина) мають високий рівень творчого потенціалу. Більш детально аналізуючи відповіді Любименко Тамари можна говорити, що учениця впевнена у собі, має як зорову так і слухову пам’ять, здатна до абстрагування. Лавриненко Інна допитлива, має як зорову, так і слухову пам’ять, амбіційна. Алябьєва Марина здатна до абстрагування, має слухову пам’ять, високий ступінь зосередженості.

10 учнів – середній рівень творчого потенціалу.

В опитуванні прийняли участь учні групи 40 «Оператор комп’ютерного набору» у кількості 11 чоловік, що становить 57 % від загальної кількості учнів даної групи.

Результати опитування наступні:

4 учня (Ляшенко Г., Євтушенко Аліна, Карпенко Богдана, Кастін Руслан) мають високий рівень творчого потенціалу. Більш детально аналізуючи відповіді Ляшенко Г. можна говорити, що учень впевнений у собі, має зорову пам’ять, амбіційний, має високий ступінь зосередженості. Євтушенко Аліна впевнена у собі, здатна до абстрагування, має високий ступінь зосередженості. Карпенко Богдана впевнена у собі, амбіційна, має зорову пам’ять, здатна до абстрагування і у неї високий рівень зосередженості. Кастін Руслан впевнений у собі, має слухову пам’ять прагне бути незалежним, здатен до абстрагування і у нього високий ступінь зосередженості.

7 учнів – середній рівень творчого потенціалу.

Рекомендації

педагогам, батькам, адміністрації за результатами дослідження:

Згідно з результатами опитування в ліцеї виявлено яскравий творчий потенціал в учнів:

Веремчук Марина, Дігтяр Надія, Москаленко Ольга – 10 група;

Галета Андрій – 12 група;

Шкабура Олексій, Невдачин Микола – 15 група;

Черкашин Іван, Чернетченко Артем, Крикун Олексій – 16 група;

Любименко Тамара, Лавриненко Інна, Алябьєва Марина – 17 група;

Ляшенко Г., Євтушенко Аліна, Карпенко Богдана, Кастін Руслан – 40 група.

1. Керівникам груп І курсу і викладачам рекомендуємо ознайомитися з результатами опитування і організувати роботу з обдарованими учнями.

2. Залучити до роботи у гуртках, секціях, факультативах, наукових дослідженнях з метою забезпечення умов для самореалізації учнів.

3. Залучити даних учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях.

4. Сприяти самостійній дослідницькій діяльності обдарованих учнів.

5. Створювати проблемні ситуації, що потребують альтернатив, прогнозування, уяви.

6. Залучити обдарованих учнів до безперервного процесу самовдосконалення – самовиховання, саморозвитку, самонавчання в ході використання педагогами діяльнісно-компетентнісного підходу під час проведення уроків. Головним завданням цього підходу є систематичне збільшення операційного поля учнів, формування різних типів мислення, засвоєння навчального матеріалу на рівні теоретичного узагальнення й систематизації.

7. Постійно підтримувати діяльність учнів за допомогою:

§ заохочення;

§ створення ситуації успіху;

§ спонукання до пошуку альтернативних вирішень;

§ створення ситуацій взаємодопомоги;

§ сприяння розкриттю суб’єктивного досвіду учнів;

§ виконання творчих завдань;

§ створення проблемної ситуації;

§ навчально-пізнавальна гра;

§ створення яскравих наочно-образних уявлень.

8. Сприяти професійному становленню учнів, стимулювати отримання професійних знань і навичок.

Практичному психологу:

1. Організувати роботу круглого столу «Обдарована дитина» з метою обговорення системи психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів.

2. Проводити тренінги з обдарованими учнями з метою формування вміння адаптуватися в соціально значущому середовищі (сім’ї, групі ровесників, колективі) без зниження потреби реалізації обдарованості.

3. Провести просвітницьку роботу з батьками обдарованих учнів.

Підсумовуючи все вище сказане можна стверджувати, що одне з найголовніших завдань освіти – зробити людину творчою особистістю,тому перед педагогами і практичними психологами постає проблема створення необхідних для цього умов. Робота по виявленню обдарованих учнів вимагає великої уваги, зосередженості і довгої кропіткої спільної праці практичного психолога, вчителів, майстрів. Тому запорукою успіху в даній роботі є сприятливий соціально-психологічний клімат в освітній установі, побудований на взаємній повазі, співробітництві педагогічного й учнівського колективу, творчому, новаторському підході до навчально-виховного процесу.


ЛІТЕРАТУРА

 

1. Діагностика творчого потенціалу особистості учня // Психолог. - № 5. – 2005. – С. 7 – 18.

2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – М.: ЛАНТЕРНА ВИТА, 1995.

3. Забезпечення умов для діагностики здібностей учнів // Директор школи. - № 31-32. – 2007. – С. 19 – 30.

4. Обдаровані діти // Завуч. - № 6 (48). – 2000. – С. 1 (вкладка).

5. Опитувальник творчого потенціалу // Психолог. - № 25-28. – 2006. – С. 23 – 24.

6. Психодиагностика одаренности // Практична психологія та соціальна робота. - № 12. – 2005. – С. 59 – 65.

7. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей // Психолог. - № 48. – 2009. – С. 6 – 10

8. Система роботи з обдарованими дітьми // Завуч. - № 26. – 2008. – С. 2 – 12 (вкладка).

9. Словник шкільного психолога / уклад. Л. В. Туріщева. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 107 с.

10. Туріщева Л.В. Особливості роботи з обдарованими дітьми. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 122 с.

11. Туріщева Л.В., Гончарова О.В. Вивчення особистості школяра і педагога. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2008. – 144 с.


Для нотаток

       
   
 
 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.012 с.)