ТОП 10:

Перелік питань на АУДИТОРНУ кОНТРОльну роботу з курсу“Податкові конфлікти та практика їх правового врегулювання ”

 

1.Загальне поняття про конфлікти у сфері оподаткування.

2.Методи регулювання податкових конфліктів.

3.Попередження конфліктів у сфері оподаткування.

4.Співвідношення податкового конфлікту з поняттям податкового спору.

5.Умови виникнення податкового конфлікту.

6.Ознаки податкового конфлікту.

7.Причини виникнення податкових конфліктів.

8.Форми перебігу конфліктів у сфері оподаткування.

9.Компроміс як шлях до врегулювання конфлікту.

10.Методи підтримки співробітництва в податковому конфлікті.

11.Форми розв’язання податкових конфліктів.

12.Оскарження рішень органів ДПС в адміністративному порядку.

13.Стратегії поведінки особистості в конфлікті: примус, відхід.

14.Складові культури спілкування працівників податкових органів.

15.Мета реалiзацiї стратегiї партнерства в оподаткуванні.

16.Розгляд конфліктів у сфері оподаткування в судовому порядку.

17.Поняття правового регулювання.

18.Відмінність правового регулювання від правового впливу.

19.Ефективність правового регулювання податкової сфери.

20.Застосування юридичної техніки у податковій сфері.

21.Застосування норм права при розгляді податкового конфлікту.

22.Поняття колізії нормативно - правових актів у сфері оподаткування.

23.Консенсус у правовій сфері як вирішення конфлікту.

24.Роль роз’яснення податкового законодавства при вирішенні податкових конфліктів.

25.Класифікація учасників податкового конфлікту.

26.Ознаки податкового конфлікту.

27.Головні завдання системи партнерства.

28.Осмислення конфліктів у пам’ятках Київської Русі.

29.Стадії конфліктів у сфері податкових відносин та їх характеристика.

30.Зміст технології ефективного спілкування в податковому конфлікті.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “Податкові конфлікти та практика їх правового врегулювання ”

Тестові завдання 1

Вперше почали використовувати юридичні засоби для попередження та

вирішення конфліктів:

а) у Стародавньому Китаї;

б) у Стародавній Греції;

в) у Стародавньому Римі.

 

2. Для давньоруського судового процесу характерно:

а) активна участь у ньому сторін конфлікту;

б) домінуюча роль суду у вирішенні конфліктів;

в) відсутність єдиної судової процедури при вирішенні конфліктів.

 

Конфліктологічні погляди в період середньовіччя розвивались

під впливом:

а) християнства;

б) конфуціанства;

в) католицизму.

 

__________________________________________________________________________________

Тестові завдання 2

 

Конфліктологічні проблеми у добу відродження та Просвітництва

набувають розуміння:

а) “божественного”;

б) “земного”;

в) “повсякденного”.

 

2. Перші наукові праці з конфліктології з’явилися:

а) наприкінці 60х років;

б) наприкінці 70х років;

в) наприкінці 80хроків.

 

3. Податкові конфлікти виникають у :

а) відносинах між людьми;

б) відносинах між платникамит податків;

в) відносинах між платникаами податків та органами ДПС.

 

 

Тестові завдання 3

1. Слово “конфлікт” перекладається з латинської мови:

а) зіткнення;

б) конфронтація;

в) суперечність.

 

2. Соціальний та юридичний конфлікт співвідносяться між собою як:

а) соціальний та юридичний конфлікти є різновидами одного і

того ж конфлікту;

б) соціальний конфлікт є різновидом юридичного конфлікту;

в) юридичний конфлікт є різновидом соціального конфлікту.

 

Податковий конфлікт може бути позитивним явищем і виконувати

позитивні функції:

а) так;

б) так, але лише за певних умов;

в) ні.

 

 

Тестові завдання 4

 

1. податкові конфлікти між платниками та органами ДПС :

а) завжди мають правовий характер;

б) завжди мають неправовий характер;

в) можуть мати і правовий, і неправовий характер

 

2. податкові конфлікти між юридичними особами:

а) завжди мають правовий характер;

б) завжди мають неправовий характер;

в) можуть мати і правовий, і неправовий характер.

 

3. Предметом податкового конфлікту є:

а) проблема або протиріччя, через які виникає конфлікт;

б) спірні відношення матеріальних і духовних цінностей,

які вирішуються у правовому полі;

в) об’єктивно існуюча проблема зі слати податків, яка має бути вирішена і тому

стає причиною розходження у поглядах опонентів.

 

 

Тестові завдання 5

 

1. Основним змістом податкового конфлікту є:

а) зіткнення інтересів;

б) зіткнення потреб;

в) конфліктна взаємодія.

 

2. Образи податкової конфліктної ситуації належать до:

а) об’єктивної складової юридичного конфлікту;

б) суб’єктивної складової юридичного конфлікту;

в) не належать ні до об’єктивної, ні до суб’єктивної складової

юридичного конфлікту

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.009 с.)