ТОП 10:

Практичні заняття до курсу «Вступ до мовознавства»Модуль № 1.

Практичне заняття №1, 2 ( 4 години).

Тема. Мови світу та їх класифікація.

Мета.Ознайомити студентів із принципами порівняльно-історичного методу мовознавства, сутністю генеалогічної класифікації мов світу.

Теоретична частина

1. Зародження порівняльно-історичного методу мовознавства.

2. Основи порівняльно-історичного методу мовознавства:

1. тотожність мов – результат спільності їх походження;

2. прамова як першоджерело спорідненості мов;

3. відмінність темпів і характеру розвитку спорідненості мов.

3. Прийоми порівняльно-історичного методу мовознавства:

зіставлення значимих лінгвістичних одиниць ( коренів і слівпевних тематичних груп);

1. доведення їх ґенетичної тотожності;

2. прийом часових співвідношень;

3. метод зовнішньої реконструкції;

4. метод внутрішньої реконструкції.

4. Переваги і обмеженість порівняльно-історичного методу мовознавства.

5. Ґенеалогічна класифікація мов та її основні поняття:

1. сім’я мов;

2. гілка, або окрема група;

3. окрема мова та її діалекти.

6. Лінгвістична карта світу.

7. Типологічна ( морфологічна) класифікація мов, її принципи.

 

Література

А. Основна

1. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 256 – 260.

2. Дорошенко С. І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. Для

студ. філол.. ф-тів ун-тів] / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк.., 1974. – С. 263 – 290.

3. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 161 – 174.

4. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 285 – 328.

5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 165 -200.

6. Леонтьев А. А. Путешествие по карте языков мира / А. А. Леонтьев. – М.: Просвещение, 1988. – С. 1 - 33.

7. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 407 – 494.

Б. Додаткова

1. Білецький А. О. Про мову і мовознавство / А. О. Білецький. – К.: АртЕк, 1997. – С. 11 - 18.

2. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови :[ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / С. П. Бевзенко. – К.: Вища школа, 1988. – С. 5 – 6 , 20 - 22.

3. Левицький Ю. М. Мови світу //Енциклопедичний довідник/ Ю. М. Левицький. – Львів, 1988. – С. 22 - 35.

4. Мельничук О. С. Методологічні пошуки в нових підходах до висвітлення мови/ О. С. Мельничук // Мовознавство. – 1991. - №3. – С. 3 – 11.

5. Царук О. В. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри: монографія / О. В. Царук. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. – С. 104 - 113.

Практична частина

1. Покажіть на політичній карті світу, в яких країнах поширені:

- слов’янські мови;

- міжнародні мови.

2. Дайте стислу характеристику фінно-угорській, тюркській, китайсько-тибетській, семіто-хамітській, індоєвропейській мовним сім’ям.

3. У яких країнах поширені англійська, французька, німецька, іспанська, арабська мови? Покажіть їх на карті світу. У яких країнах ці мови виконують функцію державної мови? Назвіть мови їх груп.

4. Назвіть мови, найпоширеніші на кожному з континентів. Покажіть райони поширення цих мов на лінгвістичній карті. Визначте їх приналежність до тієї чи тієї сім’ї і групи мов.

5. Чому багато країн Північної та Південної Америки називають Латинськими? Покажіть ці країни на карті світу.

6. Яка з мов – таджицька чи узбецька є далекою родичкою української?

7. Знайдіть п’яте зайве:

- болгарська, македонська, сербська, словацька, словенська;

- казахська, каракалпацька, карельська, киргизька, кумицька;

- угорська, мансійська, молдавська, мордовська.

8. Нижченазвані мови диференціюйте за сім’ями і групами відповідно до ґенеалогічної класифікації мов. Які з них є державними і в яких країнах?

В’єтнамська, польська, пруська,португальська, фінська, ірландська, українська, естонська, вірменська, чеська, татарська, англійська, шотландська, литовська, корейська, норвезька, японська, грузинська, лужицька.

9. Визначте на карті світу, в яких країнах поширені східні, західні, п південні слов’янські мови.

10. Назвіть мови ізолюючого типу. Які їх основні граматичні ознаки? Покажіть сферу поширення цих мов на карті світу.

11. Назвіть основні граматичні ознаки мов афіксуючого типу. Покажіть сферу поширення цих мов на карті світу.

12. Мотивуйте прикладами відмінність між мовами аглютинуючими і флективними, флективними і синтетичними аналітичними. Які мови належать до кожного типу? Покажіть сферу поширення цих мов на карті світу.

13. Які граматичні ознаки полісинтетичних мов? Чи має схожість інкорпоруючий комплекс із складним словом? Покажіть сферу поширення цих мов на карті світу.

14. Чи відбуваються якісні зміни в граматичних типах мови в межах тривалого історичного періоду? Відповіді мотивуйте прикладами.

Практичне заняття № 3, 4.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.005 с.)