ТОП 10:

Зміна кореневого каталогу застосуванняОдним із ефективних способів запобігання або ослаблення дії різних атак в UNIX-системах є обмеження видимості файлової системи для застосувань. У такому ра­зі кореневим каталогом ("/") для процесу стає не справжній кореневий каталог файлової системи, а один із його підкаталогів. Поза даним каталогом файлова система для цього процесу буде недоступною. Таку зміну відображення файло­вої системи здійснюють за допомогою системного виклику chroot(), у даному випадку кажуть про застосування зі зміненим кореневим каталогом або chroot-застосування.

Застосування зі зміненим кореневим каталогом не має доступу до більшості каталогів системи, тому заподіяна шкода від зловмисника, який отримав кон­троль над системою за допомогою такого застосування (наприклад, за допомогою атаки переповненням буфера), буде значно обмежена.

Виклик chroot() може бути виконаний тільки процесом із правами суперко-ристувача. Наведемо приклад його використання для того щоб зробити корене­вим каталогом поточного процесу /home/user/newroot:

 

#include <unistd.h> chroot("/home/user7newroot");

 

Зміну кореневого каталогу часто використовують у різних серверах. Так, дея­кі сучасні версії стандартних мережних серверів (сервер імен bind, поштовий сер­вер sendmail) як один із режимів підтримують роботу за умов зміненого корене­вого каталогу.

Розглянемо послідовність завантаження сервера у разі використання chroot().

1. Здійснюють підготовку до обслуговування клієнтів (завантажують необхідні динамічні бібліотеки і конфігураційні файли, відкривають файли журналу).

2. Виконують виклик chroot().

3. Сервер починає очікування з'єднань від клієнтів та їхнє обслуговування. При цьому рекомендовано перейти в режим виконання із правами звичайного ко­ристувача за допомогою системного виклику setuid().

 

Висновки

♦ Основними завданнями забезпечення безпеки комп'ютерних систем є аутен­тифікація, керування доступом, аудит, забезпечення конфіденційності, дос­тупності та цілісності даних.

♦ Сучасні засоби підтримки безпеки ґрунтуються на таких криптографічних технологіях, як алгоритми із секретним і відкритим ключами, гібридні крип-тосистеми, цифрові підписи і сертифікати.

♦ Аутентифікація дає змогу впевнитися, що користувач є тим, за кого себе видає, і може бути допущений у систему. Для підтвердження особи користувача зви­чайно використовують пароль. Сучасні технології аутентифікації дають змогу уникнути передавання пароля каналом зв'язку у незашифрованому вигляді.

♦ Керування доступом (авторизація) дає змогу визначити дії, які авторизова­ний користувач може виконувати із різними об'єктами у системі. Авторизація реалізована на основі визначення списків контролю доступу, пов'язаних із об'єктами у системі, а також списків можливостей, пов'язаних із окремими користувачами.

♦ Організація аудиту дає змогу зберігати інформацію про різні події у систе­мі для подальшого аналізу. Інформацію зберігають у спеціальному журналі аудиту (системному журналі, журналі подій), вибір подій для реєстрації в цьому журналі визначає політика аудиту.

♦ Для забезпечення конфіденційності даних у рамках локальної системи вико­ристовують шифрувальні файлові системи або криптографічні АРІ. Мережна безпека даних забезпечена їхнім шифруванням на різних рівнях мережної архітектури. Найчастіше таке шифрування виконують на мережному рівні або між транспортним і прикладним рівнями.

 

Контрольні запитання та завдання

І.Як можна реалізувати підтримку цілісності повідомлень і конфіденційності

передачі даних у системі електронної пошти?

2. Наведено описи трьох систем керування доступом ОС:

а) кожен файл містить список коректних паролів; користувач зобов'язаний пред'явити один із цих паролів, щоб відкрити файл;

б) кожному файлу присвоюють ім'я з 256 випадкових символів, єдиний спо­сіб одержати доступ до файла — це задати його ім'я;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.005 с.)